Kolosserbrevet 3:16
Parallella Vers
Svenska (1917)
Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

Dansk (1917 / 1931)
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

Norsk (1930)
La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,

King James Bible
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.

English Revised Version
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts unto God.
Treasury i Bibeln Kunskap

the word.

Johannes 5:39,40
I rannsaken skrifterna, därför att I menen eder i dem hava evigt liv; och det är dessa som vittna om mig.…

2 Timotheosbrevet 3:15
och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i Kristus Jesus.

Hebreerbrevet 4:12,13
Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.…

1 Petrusbrevet 1:11,12
De hava rannsakat för att finna vilken och hurudan tid det var som Kristi Ande i dem hänvisade till, när han förebådade de lidanden som skulle vederfaras Kristus, och den härlighet som därefter skulle följa.…

Uppenbarelseboken 19:10
Och jag föll ned för hans fötter för att tillbedja honom, men han sade till mig: »Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, deras som hava Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbedja. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.»

dwell.

5 Mosebok 6:6-9
Dessa ord som jag i dag giver dig skall du lägga på ditt hjärta.…

5 Mosebok 11:18-20
Så skolen I nu lägga dessa mina ord på edert hjärta och edert sinne, och I skolen binda dem såsom ett tecken på eder hand, och de skola vara såsom ett märke på eder panna;…

Job 23:12
Från hans läppars bud har jag icke gjort något avsteg; mer än egna rådslut har jag aktat hans muns tal.

Psaltaren 119:11
Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag icke skall synda mot dig.

Jeremia 15:16
När jag fick dina ord, blevo de min spis, ja, dina ord blevo för mig mitt hjärtas fröjd och glädje; ty jag är uppkallad efter ditt namn, HERRE, härskarornas Gud.

Lukas 2:51
Så följde han med dem och kom ned till Nasaret; och han var dem underdånig. Och hans moder gömde allt detta i sitt hjärta.

Johannes 15:7
Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.

1 Johannesbrevet 2:14,24,27
Jag har skrivit till eder, mina barn, ty I haven lärt känna Fadern. Jag har skrivit till eder, I fäder, ty I haven lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till eder, I ynglingar, ty I ären starka, och Guds ord förbliver i eder, och I haven övervunnit den onde.…

2 Johannesbrevet 1:2
Vi älska dem för sanningens skull, som förbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid.

richly.

1 Timotheosbrevet 6:17
Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav;

Titusbrevet 3:6
som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare,

*marg:

all.

Kolosserbrevet 1:9
Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd.

1 Kungaboken 3:9-12,28
Så giv nu din tjänare ett hörsamt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont; ty vem förmår väl eljest att vara domare för detta ditt stora folk?»…

Ordspråksboken 2:6,7
Ty HERREN är den som giver vishet; från hans mun kommer kunskap och förstånd.…

Ordspråksboken 14:8
Det är den klokes vishet, att han aktar på sin väg, men det är dårars oförnuft, att de öva svek.

Ordspråksboken 18:1
Den egensinnige följer sin egen lystnad, med all makt söker han strid.

Jesaja 10:2
för att vränga de ringas sak och beröva de fattiga i mitt folk deras rätt, för att göra änkor till edert byte och plundra de faderlösa.

Efesierbrevet 1:17
Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig,

Efesierbrevet 5:17
Varen alltså icke oförståndiga, utan förstån vad som är Herrens vilja.

Jakobsbrevet 1:5
Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given.

Jakobsbrevet 3:17
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.

teaching.

Kolosserbrevet 1:28
Och honom förkunna vi för vår del, i det vi förmana var människa och undervisa var människa med all vishet, för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus.

Romabrevet 15:14
Jag är väl redan nu viss om att I, mina bröder, av eder själva ären fulla av godhet, uppfyllda med all kunskap, i stånd jämväl att förmana varandra.

1 Thessalonikerbr. 4:18
Så trösten nu varandra med dessa ord.

1 Thessalonikerbr. 5:11,12
Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.…

2 Thessalonikerbr. 3:15
Hållen honom dock icke för en ovän, utan förmanen honom såsom en broder.

Hebreerbrevet 12:12-15
Alltså: »stärken maktlösa händer och vacklande knän»,…

in psalms.

Matteus 26:30
När de sedan hade sjungit lovsången, gingo de ut till Oljeberget.

1 Korinthierbrevet 14:26
Vad följer då härav, mina bröder? Jo, när I kommen tillsammans, så har var och en något särskilt att meddela: den ene har en psalm, den andre något till undervisning, en annan åter någon uppenbarelse, en talar tungomål, en annan uttyder; allt detta må nu ske så, att det länder till uppbyggelse.

Efesierbrevet 5:19
och talen till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtan,

Jakobsbrevet 5:13
Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja.

and spiritual.

1 Krönikeboken 25:7
Och antalet av dem jämte deras bröder, av dem som hade blivit undervisade i sången till HERREN ära, alla de däri kunniga, utgjorde två hundra åttioåtta.

Nehemja 12:46
Ty redan i fordom tid, på Davids och Asafs tid, hans som var anförare för sångarna, sjöngos lov- och tacksägelsesånger till Gud.

Psaltaren 32:7
Du är mitt beskärm, för nöd bevarar du mig; med räddningens jubel omgiver du mig. Sela.

Psaltaren 119:54
Dina stadgar äro lovsånger för mig i det hus där jag dväljes.

Hga Visan 1:1
Sångernas sång av Salomo.

Jesaja 5:1
Jag vill sjunga om min vän, min väns sång om hans vingård. Min vän hade en vingård på en bördig bergskulle.

Jesaja 26:1
På den tiden skall man sjunga denna sång i Juda land: »Vår stad giver oss styrka; murar och värn bereda oss frälsning.

Jesaja 30:29
Då skolen I sjunga såsom i en natt då man firar helig högtid, och edra hjärtan skola glädja sig, såsom när man under flöjters ljud tågar upp på HERRENS berg, upp till Israels klippa.

Uppenbarelseboken 5:9
Och de sjöngo en ny sång som lydde så: »Du är värdig att taga bokrullen och att bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor, av alla stammar och tungomål och folk och folkslag,

Uppenbarelseboken 14:3
Och de sjöngo inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste vad som tycktes vara en ny sång; och ingen kunde lära sig den sången, utom de ett hundra fyrtiofyra tusen som voro friköpta ifrån jorden.

Uppenbarelseboken 15:3
Och de sjöngo Moses', Guds tjänares, sång och Lammets sång: de sjöngo: »Stora och underbara äro dina verk, Herre Gud, du Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina vägar, du folkens konung.

singing.

Kolosserbrevet 4:6
Edert tal vare alltid välbehagligt, kryddat med salt; I bören förstå, huru I skolen svara var och en.

Psaltaren 28:7
HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.

Psaltaren 30:11,12
Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång; du klädde av mig sorgens dräkt och omgjordade mig med glädje.…

Psaltaren 47:6,7
Lovsjungen Gud, lovsjungen; lovsjungen vår konung, lovsjungen.…

Psaltaren 63:4-6
Så skall jag då lova dig, så länge jag lever; i ditt namn skall jag upplyfta mina händer.…

Psaltaren 71:23
Mina läppar skola jubla, ty jag vill lovsjunga dig; ja, jubla skall min själ, som du har förlossat.

Psaltaren 103:1,2
Av David. Lova HERREN, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.…

Psaltaren 138:1
Av David. Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta; inför gudarna vill jag lovsjunga dig.

1 Korinthierbrevet 14:15
Vad följer då härav? Jo, jag skall väl bedja med anden, men jag skall ock bedja med förståndet; jag skall väl lovsjunga med anden, men jag skall ock lovsjunga med förståndet.

to the.

Kolosserbrevet 3:23
Vadhelst I gören, gören det av hjärtat, såsom tjänaden I Herren och icke människor.

Länkar
Kolosserbrevet 3:16 InterKolosserbrevet 3:16 FlerspråkigColosenses 3:16 SpanskaColossiens 3:16 FranskaKolosser 3:16 TyskaKolosserbrevet 3:16 KinesiskaColossians 3:16 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Kolosserbrevet 3
15Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma. 16Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan. 17Och allt, vadhelst I företagen eder i ord eller gärning, gören det allt i Herren Jesu namn och tacken Gud, Fadern, genom honom.
Korshänvisningar
Romabrevet 10:17
Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.

1 Korinthierbrevet 14:15
Vad följer då härav? Jo, jag skall väl bedja med anden, men jag skall ock bedja med förståndet; jag skall väl lovsjunga med anden, men jag skall ock lovsjunga med förståndet.

Efesierbrevet 5:19
och talen till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtan,

Efesierbrevet 5:26
till att helga henne, genom att rena henne medelst vattnets bad, i kraft av ordet.

Kolosserbrevet 1:28
Och honom förkunna vi för vår del, i det vi förmana var människa och undervisa var människa med all vishet, för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus.

1 Thessalonikerbr. 1:8
Ty från eder har genljudet av Herrens ord gått vidare ut; icke allenast i Macedonien och Akaja, utan allestädes har eder tro på Gud blivit känd, så att vi för vår del icke behöva tala något därom.

Jakobsbrevet 5:13
Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja.

Kolosserbrevet 3:15
Överst på sidan
Överst på sidan