Psaltaren 103:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Av David. Lova HERREN, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.

Dansk (1917 / 1931)
Af David. Min Sjæl, lov HERREN, og alt i mig love hans hellige Navn!

Norsk (1930)
Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i mig er, love hans hellige navn!

King James Bible
A Psalm of David. Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

English Revised Version
A Psalm of David. Bless the LORD, O my soul; and all that is within me, bless his holy name.
Treasury i Bibeln Kunskap

a.

2970 B.C.

1034
bless

Psaltaren 103:22
Loven HERREN, I alla hans verk, varhelst hans herradöme är. Min själ, lova HERREN.

Psaltaren 104:1
Lova HERREN, min själ. HERRE, min Gud, du är hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd.

Psaltaren 146:1,2
Halleluja! Lova HERREN, min själ.…

Lukas 1:46,47
Då sade Maria: »Min själ prisar storligen Herren,…

all that

Psaltaren 47:7
Ty Gud är konung över hela jorden; lovsjungen honom med en sång.

Psaltaren 57:7-11
Mitt hjärta är frimodigt, o Gud, mitt hjärta är frimodigt; jag vill sjunga och lova.…

Psaltaren 63:5
Min själ varder mättad såsom av märg och fett; och med jublande läppar lovsjunger min mun,

Psaltaren 86:12,13
Då vill jag tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och ära ditt namn evinnerligen;…

Psaltaren 111:1
Halleluja! Jag vill tacka HERREN av allt hjärta i de rättsinnigas råd och församling.

Psaltaren 138:1
Av David. Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta; inför gudarna vill jag lovsjunga dig.

Markus 12:30-33
Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.'…

Johannes 4:24
Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning.»

1 Korinthierbrevet 14:15
Vad följer då härav? Jo, jag skall väl bedja med anden, men jag skall ock bedja med förståndet; jag skall väl lovsjunga med anden, men jag skall ock lovsjunga med förståndet.

Filipperbrevet 1:9
Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,

Kolosserbrevet 3:16
Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

holy name

Psaltaren 99:3
Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han.

Jesaja 6:3
Och den ene ropade till den andre och sade: »Helig, helig, helig är HERREN Sebaot; hela jorden är full av hans härlighet.»

Uppenbarelseboken 4:8
Och vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar; runt omkring, jämväl under vingarna voro de fullsatta med ögon. Och dag och natt sade de utan uppehåll: »Helig, helig, helig är Herren Gud den Allsmäktige, han som var, och som är, och som skall komma.»

Länkar
Psaltaren 103:1 InterPsaltaren 103:1 FlerspråkigSalmos 103:1 SpanskaPsaume 103:1 FranskaPsalm 103:1 TyskaPsaltaren 103:1 KinesiskaPsalm 103:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 103
1Av David. Lova HERREN, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn. 2Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort,…
Korshänvisningar
2 Samuelsbokem 12:20
Då stod David upp från marken och tvådde sig och smorde sig och bytte om kläder och gick in i HERRENS hus och tillbad. Och när han kom hem igen, begärde han att man skulle sätta fram mat åt honom, och han åt.

Psaltaren 33:21
Ty i honom gläder sig vårt hjärta, vi förtrösta på hans heliga namn.

Psaltaren 104:1
Lova HERREN, min själ. HERRE, min Gud, du är hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd.

Psaltaren 104:35
Men må syndare försvinna ifrån jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova HERREN, min själ Halleluja!

Psaltaren 105:3
Berömmen eder av hans heliga namn; glädje sig av hjärtat de som söka HERREN.

Psaltaren 145:21
Min mun skall uttala HERREN lov, och allt kött skall prisa hans heliga namn alltid och evinnerligen.

Psaltaren 146:1
Halleluja! Lova HERREN, min själ.

Hesekiel 36:21
Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels barn vanärade bland de folk till vilka de kommo.

Hesekiel 39:7
Och jag skall göra mitt heliga namn kunnigt bland mitt folk Israel, jag skall icke mer låta mitt heliga namn bliva ohelgat; och folken skola förnimma att jag är HERREN, helig i Israel.

Daniel 2:20
Daniel hov upp sin röst och sade: »Lovat vare Guds namn från evighet till evighet! Ty vishet och makt höra honom till.

Psaltaren 102:28
Överst på sidan
Överst på sidan