Salmenes 103
Norsk (1930)
1Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i mig er, love hans hellige navn!

2Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger!

3Han som forlater all din misgjerning, som læger alle dine sykdommer,

4han som forløser ditt liv fra graven, som kroner dig med miskunnhet og barmhjertighet,

5han som metter din sjel* med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen**.

6Herren gjør rettferd og rett mot alle undertrykte.

7Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn.

8Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet.

9Han går ikke alltid i rette og gjemmer ikke på vrede evindelig.

10Han gjør ikke med oss efter våre synder og gjengjelder oss ikke efter våre misgjerninger.

11For så høi som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.

12Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.

13Som en far forbarmer sig over sine barn, forbarmer Herren sig over dem som frykter ham.

14For han vet hvorledes vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv.

15Et menneskes dager er som gresset; som blomsten på marken, således blomstrer han.

16Når vinden farer over ham, er han ikke mere, og hans sted kjenner ham ikke mere.

17Men Herrens miskunnhet er fra evighet og inntil evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet mot barnebarn,

18mot dem som holder hans pakt, og dem som kommer hans bud i hu, så de gjør efter dem.

19Herren har reist sin trone i himmelen, og hans rike hersker over alle ting.

20Lov Herren, I hans engler, I veldige i makt, som fullbyrder hans ord, idet I adlyder hans ords røst!

21Lov Herren, alle hans hærskarer, I hans tjenere som gjør hans vilje!

22Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker! Min sjel, lov Herren!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 102
Top of Page
Top of Page