Psaltaren 103:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som frukta honom.

Dansk (1917 / 1931)
Som en Fader forbarmer sig over sine Børn, forbarmer HERREN sig over dem, der frygter ham.

Norsk (1930)
Som en far forbarmer sig over sine barn, forbarmer Herren sig over dem som frykter ham.

King James Bible
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.

English Revised Version
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
Treasury i Bibeln Kunskap

like

4 Mosebok 11:12
Är då jag moder eller fader till hela detta folk, eftersom du säger till mig att jag skall bära det i min famn, såsom spenabarnet bäres av sin vårdare, in i det land som du med ed har lovat åt deras fäder?

5 Mosebok 3:5
Alla dessa städer voro befästa med höga murar, med portar och bommar. Därtill kom en stor mängd småstäder.

Ordspråksboken 3:12
Ty den HERREN älskar, den agar han, likasom en fader sin son, som han har kär.

Jesaja 63:15,16
Skåda ned från himmelen och se härtill från din heliga och härliga boning. Var äro nu din nitälskan och dina väldiga gärningar, var är ditt hjärtas varkunnsamhet och din barmhärtighet? De hålla sig tillbaka från mig.…

Jeremia 31:9,20
Under gråt skola de komma, men jag skall leda dem, där de gå bedjande fram; Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skola stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son.…

Matteus 6:9,32
I skolen alltså bedja sålunda: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;…

Lukas 11:11,12
Finnes bland eder någon fader, som när hans son beder honom om en fisk, i stallet för en fisk räcker honom en orm,…

Lukas 16:21,22
och åstundade att få stilla sin hunger med vad som kunde falla ifrån den rike mannens bord. Ja, det gick så långt att hundarna kommo och slickade hans sår.…

Johannes 20:17
Jesus sade till henne: »Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud.»

Hebreerbrevet 12:5-11
Och I haven alldeles förgätit den förmaningens röst som talar med eder, såsom man talar med söner: »Min son, förkasta icke Herrens aga, och giv dig icke över, när du tuktas av honom.…

them

Psaltaren 103:11,17
Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom.…

Psaltaren 147:11
HERRENS behag står till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd.

Malaki 3:16,17
Men därunder hava också de som frukta HERREN talat med varandra; och HERREN har aktat på dem och hört dem, och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte till åminnelse av dessa som frukta HERREN och tänka på hans namn.…

Malaki 4:2
Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet.

Apostagärningarna 13:26
Mina bröder, I som ären barn av Abrahams släkt, så ock I andra här, I som 'frukten Gud', till oss har ordet om denna frälsning blivit sänt.

Länkar
Psaltaren 103:13 InterPsaltaren 103:13 FlerspråkigSalmos 103:13 SpanskaPsaume 103:13 FranskaPsalm 103:13 TyskaPsaltaren 103:13 KinesiskaPsalm 103:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 103
12Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. 13Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som frukta honom. 14Ty han vet vad för ett verk vi äro, han tänker därpå att vi äro stoft.…
Korshänvisningar
Hesekiel 24:21
Säg till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Se, jag vill ohelga min helgedom, eder stolta härlighet, edra ögons lust och eder själs längtan. Och edra söner och döttrar, som I haven måst övergiva, skola falla för svärd.

Malaki 3:17
Och dessa, säger HERREN Sebaot, skall jag hava såsom min egendom på den dag, då jag utför mitt verk; och jag skall skona dem, såsom en fader skonar sin son, som tjänar honom.

Psaltaren 103:12
Överst på sidan
Överst på sidan