Kolosserbrevet 1:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd.

Dansk (1917 / 1931)
Derfor have ogsaa vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at bede for eder og begære, at I maatte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og aandelige Indsigt

Norsk (1930)
Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,

King James Bible
For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;

English Revised Version
For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray and make request for you, that ye may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding,
Treasury i Bibeln Kunskap

since.

Kolosserbrevet 1:3,4,6
Vi tacka Gud, vår Herres, Jesu Kristi, Fader, alltid för eder i våra böner,…

Romabrevet 1:8-10
Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för eder alla, därför att man i hela världen talar om eder tro.…

Efesierbrevet 1:15,16
Sedan jag fick höra om eder tro i Herren Jesus och om eder kärlek till alla de heliga,…

do.

1 Samuelsboken 12:23
Vare det ock fjärran ifrån mig att jag skulle så synda mot HERREN, att jag upphörde att bedja för eder! Jag vill fastmer lära eder den goda och rätta vägen.

Apostagärningarna 12:5
Under tiden förvarades Petrus i fängelset, men församlingen bad enträget till Gud för honom.

Filipperbrevet 1:4
i det jag alltid i alla mina böner med glädje beder för eder alla.

1 Thessalonikerbr. 1:3
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.

1 Thessalonikerbr. 5:17
Bedjen oavlåtligen.

2 Thessalonikerbr. 1:11
Fördenskull bedja vi ock alltid för eder, att vår Gud må akta eder värdiga sin kallelse, och att han må med kraft fullborda i eder allt vad en god vilja kan åstunda, och vad tro kan verka,

2 Timotheosbrevet 1:3,4
Jag tackar Gud, som jag i likhet med mina förfäder tjänar, och det med rent samvete, såsom jag ock oavlåtligen har dig i åtanke i mina böner, både natt och dag.…

Filemonbrevet 1:4
Jag tackar min Gud alltid, när jag tänker på dig i mina böner,

that ye.

1 Korinthierbrevet 1:5
att I haven i honom blivit rikligen begåvade i alla stycken, i fråga om allt vad tal och kunskap heter.

Efesierbrevet 1:15-20
Sedan jag fick höra om eder tro i Herren Jesus och om eder kärlek till alla de heliga,…

Efesierbrevet 3:14-19
Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern --…

Filipperbrevet 1:9-11
Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,…

of his.

Kolosserbrevet 4:12
Epafras, eder landsman, hälsar eder, en Kristi Jesu tjänare, som i sina böner alltid kämpar för eder, för att I skolen stå fasta och vara fullkomliga och fullt vissa i allt som är Guds vilja.

Psaltaren 143:10
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud; din gode Ande lede mig på jämn mark.

Johannes 7:17
Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.

Romabrevet 12:2
Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

Efesierbrevet 5:10,17
Ja, vandren så, i det att I pröven vad som är välbehagligt för Herren.…

Efesierbrevet 6:6
icke med ögontjänst, av begär att behaga människor, utan såsom Kristi tjänare, som av hjärtat göra Guds vilja;

Hebreerbrevet 10:36
I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.

Hebreerbrevet 13:21
han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

1 Petrusbrevet 2:15
Ty så är Guds vilja, att I med goda gärningar skolen stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor.

1 Petrusbrevet 4:2
Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja.

1 Johannesbrevet 2:17
Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förbliver evinnerligen.

wisdom.

Kolosserbrevet 3:16
Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

Kolosserbrevet 4:5
Skicken eder visligt mot dem som stå utanför och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle.

Psaltaren 119:99
Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd.

Efesierbrevet 1:8
Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd,

Jakobsbrevet 1:5
Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given.

Jakobsbrevet 3:17
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.

spiritual.

1 Johannesbrevet 5:20
Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.

Länkar
Kolosserbrevet 1:9 InterKolosserbrevet 1:9 FlerspråkigColosenses 1:9 SpanskaColossiens 1:9 FranskaKolosser 1:9 TyskaKolosserbrevet 1:9 KinesiskaColossians 1:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Kolosserbrevet 1
8det är också han som för oss har omtalat eder kärlek i Anden. 9Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. 10Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk.…
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 12:23
Vare det ock fjärran ifrån mig att jag skulle så synda mot HERREN, att jag upphörde att bedja för eder! Jag vill fastmer lära eder den goda och rätta vägen.

Romabrevet 12:2
Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

Efesierbrevet 1:16
har därför jag å min sida icke upphört att tacka Gud för eder, när jag tänker på eder i mina böner.

Efesierbrevet 1:17
Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig,

Efesierbrevet 5:17
Varen alltså icke oförståndiga, utan förstån vad som är Herrens vilja.

Filipperbrevet 1:9
Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,

Kolosserbrevet 1:4
ty vi hava hört om eder tro i Kristus Jesus och om den kärlek som I haven till alla de heliga;

2 Thessalonikerbr. 1:11
Fördenskull bedja vi ock alltid för eder, att vår Gud må akta eder värdiga sin kallelse, och att han må med kraft fullborda i eder allt vad en god vilja kan åstunda, och vad tro kan verka,

Filemonbrevet 1:6
Och min bön är att den tro du har gemensam med oss må visa sig verksam, i det att du fullt inser huru mycket gott vi hava i Kristus.

Kolosserbrevet 1:8
Överst på sidan
Överst på sidan