1 Johannesbrevet 2:17
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förbliver evinnerligen.

Dansk (1917 / 1931)
Og Verden forgaar og dens Lyst; men den, som gør Guds Villie, bliver til evig Tid.

Norsk (1930)
Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.

King James Bible
And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

English Revised Version
And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.
Treasury i Bibeln Kunskap

the world.

Psaltaren 39:6
Såsom en drömbild allenast gå de fram, fåfänglighet allenast är deras ävlan; de samla tillhopa och veta icke vem som skall få det.

Psaltaren 73:18-20
Sannerligen, på slipprig mark ställer du dem, du störtar dem ned i fördärv.…

Psaltaren 90:9
Ja, alla våra dagar försvinna genom din förgrymmelse, vi lykta våra år såsom en suck.

Psaltaren 102:26
de skola förgås, men du förbliver, de skola alla nötas ut såsom en klädnad; du skall förvanda dem såsom man byter om sin dräkt, och de fara hän.

Jesaja 40:6-8
Hör, någon talar: »Predika!», och en annan svarar: »Vad skall jag predika?» »Allt kött är gräs och all dess härlighet såsom ett blomster på marken.…

Matteus 24:35
Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

1 Korinthierbrevet 7:31
och de som bruka denna världen såsom gjorde de icke något bruk av den. Ty den nuvarande världsordningen går mot sitt slut;

Jakobsbrevet 1:10,11
Den åter som är rik berömme sig av sin ringhet, ty såsom gräsets blomster skall han förgås.…

Jakobsbrevet 4:14
I veten ju icke vad som kan ske i morgon. Ty vad är edert liv? En rök ären I, som synes en liten stund, men sedan försvinner.

1 Petrusbrevet 1:24
Ty »allt kött är såsom gräs och all dess härlighet såsom gräsets blomster; gräset torkar bort, och blomstret faller av,

but.

Psaltaren 143:10
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud; din gode Ande lede mig på jämn mark.

Matteus 7:21
Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.

Matteus 21:31
Vilken av de två gjorde vad fadern ville?» De svarade: »Den förste.» Jesus sade till dem: »Ja, sannerligen säger jag eder: Publikaner och skökor skola förr gå in i Guds rike än I.

Markus 3:35
Den som gör Guds vilja, den är min broder och min syster och min moder.»

Johannes 7:17
Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.

Romabrevet 12:2
Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

Kolosserbrevet 1:9
Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd.

Kolosserbrevet 4:12
Epafras, eder landsman, hälsar eder, en Kristi Jesu tjänare, som i sina böner alltid kämpar för eder, för att I skolen stå fasta och vara fullkomliga och fullt vissa i allt som är Guds vilja.

1 Thessalonikerbr. 4:3
Ty detta är Guds vilja, detta som hör till eder helgelse, att I avhållen eder från otukt,

1 Thessalonikerbr. 5:18
Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus.

Hebreerbrevet 10:36
I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.

1 Petrusbrevet 4:2
Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja.

abideth.

Psaltaren 125:1,2
En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.…

Ordspråksboken 10:25
När stormen kommer, är det ute med den ogudaktige; men den rättfärdige är en grundval som evinnerligen består.

Johannes 4:14
men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.»

Johannes 6:58
Så är det med det bröd som har kommit ned från himmelen. Det är icke såsom det fäderna fingo äta, vilka sedan dogo; den som äter detta bröd, han skall leva till evig tid.»

Johannes 10:28-30
Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand.…

1 Petrusbrevet 1:5,25
I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.…

Länkar
1 Johannesbrevet 2:17 Inter1 Johannesbrevet 2:17 Flerspråkig1 Juan 2:17 Spanska1 Jean 2:17 Franska1 Johannes 2:17 Tyska1 Johannesbrevet 2:17 Kinesiska1 John 2:17 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Johannesbrevet 2
16Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är icke av Fadern, utan av världen. 17Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förbliver evinnerligen.
Korshänvisningar
Markus 3:35
Den som gör Guds vilja, den är min broder och min syster och min moder.»

1 Korinthierbrevet 7:31
och de som bruka denna världen såsom gjorde de icke något bruk av den. Ty den nuvarande världsordningen går mot sitt slut;

1 Johannesbrevet 2:16
Överst på sidan
Överst på sidan