Psaltaren 125:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.

Dansk (1917 / 1931)
Sang til Festrejserne. De, der stoler Paa HERREN, er som Zions Bjerg, der aldrig i Evighed rokkes.

Norsk (1930)
En sang ved festreisene. De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står evindelig.

King James Bible
A Song of degrees. They that trust in the LORD shall be as mount Zion, which cannot be removed, but abideth for ever.

English Revised Version
A Song of Ascents. They that trust in the LORD are as mount Zion, which cannot be moved, but abideth for ever.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3468. B.C.

536 A Song

Psaltaren 120:1
En vallfartssång. Jag ropar till HERREN i min nöd, och han svarar mig.

Psaltaren 121:1
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma?

Psaltaren 122:1
En vallfartssång; av David. Jag gladdes, när man sade till mig: »Vi skola gå till HERRENS hus.»

Psaltaren 123:1
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen.

Psaltaren 124:1
En vallfartssång; av David. Om HERREN icke hade varit med oss -- så säge Israel --

that trust

Psaltaren 27:1
Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Psaltaren 25:2,8
Min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig icke komma på skam, låt icke mina fiender fröjda sig över mig.…

Psaltaren 34:22
Men sina tjänares själar förlossar HERREN, och ingen skall stå med skuld, som tager sin tillflykt till honom.

Psaltaren 62:2,6
Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall ej mycket vackla.…

Psaltaren 118:8,9
Bättre är att taga sin tillflykt till HERREN än att förlita sig på människor.…

Psaltaren 147:11
HERRENS behag står till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd.

1 Krönikeboken 5:20
Och seger beskärdes dem i striden mot dessa, så att hagariterna och alla som voro med dem blevo givna i deras hand; ty de ropade till Gud under striden, och han bönhörde dem, därför att de förtröstade på honom.

Ordspråksboken 3:5,6
Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.…

Jeremia 17:7,8
Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.…

Efesierbrevet 1:12,13
Så skulle vi, hans härlighet till pris, vara de som i Kristus redan i förväg hava ägt ett hopp.…

1 Petrusbrevet 1:21
I som genom honom tron på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att eder tro nu ock kan vara ett hopp till Gud.

be as mount

Psaltaren 132:13,14
Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han hava sin boning.…

Jesaja 12:6
Ropen av fröjd och jublen, I Sions invånare, ty Israels Helige är stor bland eder.

Jesaja 14:32
Vad skall man då svara det främmande folkets sändebud? Jo, att det är HERREN som har grundat Sion, och att de betryckta bland hans folk där hava sin tillflykt.

Jesaja 51:8,11,16
Ty mal skall förtära dem såsom en klädnad, och mott skall förtära dem såsom ull; men min rättfärdighet förbliver evinnerligen och min frälsning ifrån släkte till släkte.…

Jesaja 52:1,7,8
Vakna upp, vakna upp, ikläd dig din makt, o Sion; ikläd dig din högtidsskrud, Jerusalem, du heliga stad; ty ingen oomskuren eller oren skall vidare komma in i dig.…

Obadja 1:21
Och frälsare skola draga upp på Sions berg till att döma Esaus berg. Och så skall riket vara HERRENS.

Mika 4:2
ja, många hednafolk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

Sakaria 1:14,17
och ängeln som talade med mig sade sedan till mig: »Predika och säg: Så säger HERREN Sebaot: Jag har stor nitälskan för Jerusalem och Sion;…

Uppenbarelseboken 14:1
Och jag fick se Lammet stå på Sions berg jämte det ett hundra fyrtiofyra tusen som hade dess namn och dess Faders namn skrivna på sina pannor.

but abideth

Matteus 16:16-18
Simon Petrus svarade och sade: »Du är Messias, den levande Gudens Son.»…

Länkar
Psaltaren 125:1 InterPsaltaren 125:1 FlerspråkigSalmos 125:1 SpanskaPsaume 125:1 FranskaPsalm 125:1 TyskaPsaltaren 125:1 KinesiskaPsalm 125:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 125
1En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen. 2Jerusalem omhägnas av berg, och HERREN omhägnar sitt folk, ifrån nu och till evig tid.…
Korshänvisningar
Psaltaren 21:7
Ty konungen förtröstar på HERREN, och genom den Högstes nåd skall han icke vackla.

Psaltaren 46:5
Gud bor därinne, den vacklar icke; Gud hjälper den, när morgonen gryr.

Psaltaren 61:7
Må han sitta på sin tron inför Gud evinnerligen; låt nåd och trofasthet bevara honom.

Ordspråksboken 10:30
Den rättfärdige skall aldrig vackla men de ogudaktiga skola icke förbliva boende i landet.

Predikaren 1:4
Släkte går, och släkte kommer, och jorden står evinnerligen kvar.

Jesaja 33:20
Men skåda på Sion, våra högtiders stad, låt dina ögon betrakta Jerusalem: det är en säker boning, ett tält, som icke flyttas bort, ett vars pluggar aldrig ryckas upp och av vars streck intet enda brister sönder.

Hesekiel 21:20
Märk ut såsom det håll dit svärdet kan gå dels Rabba i Ammons barns land, dels Juda med det befästa Jerusalem.

Psaltaren 124:8
Överst på sidan
Överst på sidan