Psaltaren 123:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen.

Dansk (1917 / 1931)
Sang til Festrejserne. Jeg løfter mine Øjne til dig, som troner i Himlen!

Norsk (1930)
En sang ved festreisene. Til dig løfter jeg mine øine, du som troner i himmelen!

King James Bible
A Song of degrees. Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens.

English Revised Version
A Song of Ascents. Unto thee do I lift up mine eyes, O thou that sittest in the heavens.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3463. B.C. cir.

541 A Song Of Degrees. This Psalm is probably a complaint of the captives in Babylon, relative to the contempt and cruel usage they received.

Psaltaren 120:1
En vallfartssång. Jag ropar till HERREN i min nöd, och han svarar mig.

Psaltaren 121:1
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma?

Psaltaren 122:1
En vallfartssång; av David. Jag gladdes, när man sade till mig: »Vi skola gå till HERRENS hus.»

Psaltaren 123:1
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen.

Psaltaren 124:1
En vallfartssång; av David. Om HERREN icke hade varit med oss -- så säge Israel --

Psaltaren 125:1
En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.

Psaltaren 126:1
En vallfartssång. När HERREN åter upprättade Sion, då voro vi såsom drömmande.

Psaltaren 127:1
En vallfartssång; av Salomo. Om HERREN icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå. Om HERREN icke bevarar staden, så vakar väktaren fåfängt.

Psaltaren 128:1
En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

Psaltaren 129:1
En vallfartssång. Mycken nöd hava de vållat mig allt ifrån min ungdom -- så säge Israel --

Psaltaren 130:1
En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, HERRE.

Psaltaren 131:1
En vallfartssång; av David. HERRE, mitt hjärta står icke efter vad högt är, och mina ögon se ej efter vad upphöjt är, och jag umgås icke med stora ting, med ting som äro mig för svåra.

Psaltaren 132:1
En vallfartssång. Tänk, HERRE, David till godo, på allt vad han fick lida,

Psaltaren 133:1
En vallfartssång; av David. Se huru gott och ljuvligt det är att bröder bo endräktigt tillsammans.

Psaltaren 134:1
En vallfartssång. Upp, välsignen HERREN, alla I HERRENS tjänare, I som stån om natten i HERRENS hus.

lift I

Psaltaren 25:15
Mina ögon se alltid till HERREN, ty han drager mina fötter ur nätet.

Psaltaren 121:1
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma?

Psaltaren 141:8
Ja, till dig, HERRE, Herre, se mina ögon; till dig tager jag min tillflykt, förkasta icke min själ.

Lukas 18:13
Men publikanen stod långt borta och ville icke ens lyfta sina ögon upp mot himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sade: 'Gud, misskunda dig över mig syndare.' --

O thou

Psaltaren 2:4
Han som bor i himmelen ler, HERREN bespottar dem.

Psaltaren 11:4
HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn.

Psaltaren 113:5,6
Ja, vem är såsom HERREN, vår Gud, han som sitter så högt,…

Psaltaren 115:3
Vår Gud är ju i himmelen; han kan göra allt vad han vill.

Jesaja 57:15
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

Jesaja 66:1
Så säger HERREN: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad?

Matteus 6:9
I skolen alltså bedja sålunda: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;

Länkar
Psaltaren 123:1 InterPsaltaren 123:1 FlerspråkigSalmos 123:1 SpanskaPsaume 123:1 FranskaPsalm 123:1 TyskaPsaltaren 123:1 KinesiskaPsalm 123:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 123
1En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. 2Ja, såsom tjänares ögon skåda på deras herres hand, såsom en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så skåda våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess han varder oss nådig.…
Korshänvisningar
Psaltaren 2:4
Han som bor i himmelen ler, HERREN bespottar dem.

Psaltaren 11:4
HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn.

Psaltaren 16:8
Jag har haft HERREN för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall icke vackla.

Psaltaren 121:1
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma?

Psaltaren 141:8
Ja, till dig, HERRE, Herre, se mina ögon; till dig tager jag min tillflykt, förkasta icke min själ.

Jesaja 63:15
Skåda ned från himmelen och se härtill från din heliga och härliga boning. Var äro nu din nitälskan och dina väldiga gärningar, var är ditt hjärtas varkunnsamhet och din barmhärtighet? De hålla sig tillbaka från mig.

Psaltaren 122:9
Överst på sidan
Överst på sidan