Psaltaren 129:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
En vallfartssång. Mycken nöd hava de vållat mig allt ifrån min ungdom -- så säge Israel --

Dansk (1917 / 1931)
Sang til Festrejserne.

Norsk (1930)
En sang ved festreisene. Meget har de trengt mig fra min ungdom av - så sie Israel -

King James Bible
A Song of degrees. Many a time have they afflicted me from my youth, may Israel now say:

English Revised Version
A Song of Ascents. Many a time have they afflicted me from my youth up, let Israel now say;
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3470. B.C.

534. A song of degrees. This Psalm was most probably composed in consequence of the opposition of the Samaritans.

Esra 4:1
Men när ovännerna till Juda och Benjamin fingo höra att de som hade återkommit ifrån fångenskapen höllo på att bygga ett tempel åt HERREN, Israels Gud,

Psaltaren 120:1
En vallfartssång. Jag ropar till HERREN i min nöd, och han svarar mig.

Psaltaren 121:1
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma?

Psaltaren 122:1
En vallfartssång; av David. Jag gladdes, när man sade till mig: »Vi skola gå till HERRENS hus.»

Psaltaren 123:1
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen.

Psaltaren 124:1
En vallfartssång; av David. Om HERREN icke hade varit med oss -- så säge Israel --

Psaltaren 125:1
En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.

Psaltaren 126:1
En vallfartssång. När HERREN åter upprättade Sion, då voro vi såsom drömmande.

Psaltaren 127:1
En vallfartssång; av Salomo. Om HERREN icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå. Om HERREN icke bevarar staden, så vakar väktaren fåfängt.

Psaltaren 128:1
En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

many.

2 Mosebok 1:12-14,22
Men ju mer man förtryckte dem, dess mer förökade de sig, och dess mer utbredde de sig, så att man begynte gruva sig för Israels barn.…

2 Mosebok 5:7-19
»I skolen icke vidare såsom förut giva folket halm till att göra tegel. Låten dem själva gå och skaffa sig halm.…

Domarboken 2:15
Varthelst de drogo ut var HERRENS hand emot dem, så att de kommo i olycka, såsom HERREN hade hotat, och såsom HERREN hade svurit att det skulle gå dem, och de kommo i stor nöd.

Domarboken 10:8-12
Och dessa plågade Israels barn och förforo våldsamt mot dem det året; i aderton år gjorde de så mot alla de israeliter som bodde på andra sidan Jordan, i amoréernas land, i Gilead.…

1 Samuelsboken 13:19
Ingen smed fanns då i hela Israels land, ty filistéerna fruktade att hebréerna skulle låta göra sig svärd eller spjut.

Klagovisorna 1:3
Juda har måst gå i landsflykt efter att hava utstått elände och svåra vedermödor; hon bor nu bland hedningarna och finner ingen ro. Alla hennes förföljare hava fallit över henne, mitt i hennes trångmål.

from

Jeremia 2:2
Gå åstad och predika för Jerusalem och säg: Så säger HERREN: Jag kommer ihåg, dig till godo, din ungdoms kärlek, huru du älskade mig under din brudtid, huru du följde mig i öknen, i landet där man intet sår.

Hesekiel 23:3
Dessa bedrevo otukt i Egypten; de gjorde det redan i sin ungdom. Där kramades deras bröst, och där smekte man deras jungfruliga barm.

Hosea 2:15
Därefter skall jag giva henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal till en hoppets port. Då skall hon sjunga såsom i sin ungdoms dagar, och såsom på den dag då hon drog upp ur Egyptens land.

Hosea 11:1
När Israel var ung, fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son.

may

Psaltaren 124:1
En vallfartssång; av David. Om HERREN icke hade varit med oss -- så säge Israel --

Länkar
Psaltaren 129:1 InterPsaltaren 129:1 FlerspråkigSalmos 129:1 SpanskaPsaume 129:1 FranskaPsalm 129:1 TyskaPsaltaren 129:1 KinesiskaPsalm 129:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 129
1En vallfartssång. Mycken nöd hava de vållat mig allt ifrån min ungdom -- så säge Israel -- 2mycken nöd hava de vållat mig allt ifrån min ungdom, dock blevo de mig ej övermäktiga.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 1:11
Alltså satte man arbetsfogdar över dem och förtryckte dem med trälarbeten. Och de måste bygga åt Farao förrådsstäder, Pitom och Raamses.

Domarboken 3:8
Då upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han sålde dem i Kusan-Risataims hand, konungens i Aram-Naharaim; och Israels barn måste tjäna Kusan-Risataim i åtta år.

Psaltaren 88:15
Betryckt är jag och döende allt ifrån min ungdom; jag måste bära dina förskräckelser, så att jag är nära att förtvivla.

Psaltaren 124:1
En vallfartssång; av David. Om HERREN icke hade varit med oss -- så säge Israel --

Jesaja 47:12
Träd fram med de besvärjelser och många trolldomskonster som du har mödat dig med från din ungdom; se till, om du så kan skaffa hjälp, om du så kan skrämma bort faran.

Jeremia 2:2
Gå åstad och predika för Jerusalem och säg: Så säger HERREN: Jag kommer ihåg, dig till godo, din ungdoms kärlek, huru du älskade mig under din brudtid, huru du följde mig i öknen, i landet där man intet sår.

Jeremia 22:21
Jag talade till dig, när det gick dig väl, men du sade: »Jag vill icke höra.» Sådan har din väg varit allt ifrån din ungdom, att du icke har velat höra min röst.

Hesekiel 16:22
Och vid alla dina styggelser och din otukt tänkte du icke på din ungdoms dagar, då du var naken och blottad och låg där sprattlande i ditt blod.

Hosea 2:15
Därefter skall jag giva henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal till en hoppets port. Då skall hon sjunga såsom i sin ungdoms dagar, och såsom på den dag då hon drog upp ur Egyptens land.

Hosea 11:1
När Israel var ung, fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son.

Psaltaren 128:6
Överst på sidan
Överst på sidan