Psaltaren 11:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn.

Dansk (1917 / 1931)
HERREN er i sin hellige Hal, i Himlen er HERRENS Trone; paa Jorderig skuer hans Øjne ned, hans Blik ransager Menneskens Børn;

Norsk (1930)
Herren er i sitt hellige tempel, Herrens trone er i himmelen, hans øine skuer, hans blikk prøver menneskenes barn.

King James Bible
The LORD is in his holy temple, the LORD'S throne is in heaven: his eyes behold, his eyelids try, the children of men.

English Revised Version
The LORD is in his holy temple, the LORD, his throne is in heaven; his eyes behold, his eyelids try, the children of men.
Treasury i Bibeln Kunskap

The Lord

Psaltaren 9:11
Lovsjungen HERREN, som bor i Sion, förkunnen bland folken hans gärningar.

Psaltaren 18:6
Men jag åkallade HERREN i min nöd och ropade till min Gud. Han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop inför honom kom till hans öron.

2 Mosebok 40:34,35
Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet;…

1 Krönikeboken 17:5
Jag har ju icke bott i något hus, från den dag då jag förde Israel hitupp ända till denna dag, utan jag har flyttat ifrån tält till tält, ifrån tabernakel till tabernakel.

Habackuk 2:20
Men HERREN är i sitt heliga tempel. Hela jorden vare stilla inför honom.

Sakaria 2:13
Allt kött vare stilla inför HERREN; ty han har stått upp och trätt fram ur sin heliga boning.

2 Thessalonikerbr. 2:4
vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

the Lord's

Psaltaren 2:4
Han som bor i himmelen ler, HERREN bespottar dem.

Psaltaren 103:19
HERREN har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt.

Jesaja 66:1
Så säger HERREN: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad?

Matteus 5:34
Men jag säger eder att I alls icke skolen svärja, varken vid himmelen, ty den är 'Guds tron',

Matteus 23:21
Och den som svär vid templet, han svär både vid detta och vid honom som bor däri.

Apostagärningarna 7:49
'Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, säger Herren, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad?

Uppenbarelseboken 4:2
I detsamma kom jag i andehänryckning. Och jag fick se en tron vara framsatt i himmelen, och någon satt på den tronen;

his eyes

Psaltaren 33:13
Ja, från himmelen skådade HERREN ned, han såg alla människors barn.

Psaltaren 44:21
månne icke Gud skulle hava utrannsakat det, han som känner hjärtats lönnligheter?

Psaltaren 66:7
Genom sin makt råder han evinnerligen, hans ögon giva akt på hedningarna; de gensträviga må icke förhäva sig. Sela.

2 Krönikeboken 16:9
TY HERRENS ögon överfara hela jorden, för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hängiva sig åt honom. Härutinnan har du handlat dåraktigt. Därför skall du hädanefter hava ständiga strider.»

Ordspråksboken 15:3
HERRENS ögon äro överallt; de giva akt på både onda och goda.

Jeremia 17:10
Dock, Jag, HERREN, utrannsakar hjärtat och prövar njurarna, och giver så åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.

Jeremia 23:24
Eller skulle någon kunna gömma sig på ett så lönnligt ställe att jag icke skulle se honom? säger HERREN. Är jag icke den som uppfyller himmel och jord? säger HERREN.

Hebreerbrevet 4:13
Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap.

Länkar
Psaltaren 11:4 InterPsaltaren 11:4 FlerspråkigSalmos 11:4 SpanskaPsaume 11:4 FranskaPsalm 11:4 TyskaPsaltaren 11:4 KinesiskaPsalm 11:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 11
3När grundvalarna upprivas, vad kan då den rättfärdige uträtta?» 4HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn. 5HERREN prövar den rättfärdige; men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ.…
Korshänvisningar
Matteus 5:34
Men jag säger eder att I alls icke skolen svärja, varken vid himmelen, ty den är 'Guds tron',

Uppenbarelseboken 4:2
I detsamma kom jag i andehänryckning. Och jag fick se en tron vara framsatt i himmelen, och någon satt på den tronen;

1 Mosebok 18:23
Och Abraham trädde närmare och sade: »Vill du då förgöra den rättfärdige tillika med den ogudaktige?

1 Kungaboken 8:39
må du då höra det i himmelen, där du bor, och förlåta och utföra ditt verk, i det att du giver var och en efter alla hans gärningar, eftersom du känner hans hjärta -- ty du allena känner alla människors hjärtan --

Job 28:24
Ty han förmår skåda till jordens ändar, allt vad som finnes under himmelen ser han.

Psaltaren 7:9
Låt de ogudaktigas ondska få en ände, men håll den rättfärdige vid makt; ty du, som prövar hjärtan och njurar, är en rättfärdig Gud.

Psaltaren 18:6
Men jag åkallade HERREN i min nöd och ropade till min Gud. Han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop inför honom kom till hans öron.

Psaltaren 33:13
Ja, från himmelen skådade HERREN ned, han såg alla människors barn.

Psaltaren 33:18
Se, HERRENS öga är vänt till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd;

Psaltaren 34:15
HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

Psaltaren 34:16
Men HERRENS ansikte är emot dem som göra det onda, han vill utrota deras åminnelse från jorden.

Psaltaren 66:7
Genom sin makt råder han evinnerligen, hans ögon giva akt på hedningarna; de gensträviga må icke förhäva sig. Sela.

Psaltaren 103:19
HERREN har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt.

Psaltaren 113:6
han som ser ned så djupt -- ja, vem i himmelen och på jorden?

Psaltaren 123:1
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen.

Jesaja 66:1
Så säger HERREN: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad?

Jona 2:7
När min själ försmäktade i mig, då tänkte jag på HERREN, och min bön kom till dig, i ditt heliga tempel.

Mika 1:2
Hören, I folk, allasammans; akta härpå, du jord med allt vad på dig är. Och vare Herren, HERREN ett vittne mot eder, Herren i sitt heliga tempel.

Habackuk 1:13
Du vilkens ögon äro för rena för att se på det onda, du som icke lider att skåda på orättrådighet, huru kan du ändå skåda på dessa trolösa människor och tiga stilla, när den ogudaktige fördärvar den som har rätt mot honom?

Habackuk 2:20
Men HERREN är i sitt heliga tempel. Hela jorden vare stilla inför honom.

Psaltaren 11:3
Överst på sidan
Överst på sidan