Mika 1:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Hören, I folk, allasammans; akta härpå, du jord med allt vad på dig är. Och vare Herren, HERREN ett vittne mot eder, Herren i sitt heliga tempel.

Dansk (1917 / 1931)
Alle I Folkeslag, hør, lyt til, du Jord, med din Fylde, at den Herre HERREN kan staa som Vidne blandt eder, Herren fra sit hellige Tempel.

Norsk (1930)
Hør, I folk, alle sammen! Gi akt, du jord med alt som på dig er! Og Herren, Israels Gud, være vidne mot eder, Herren fra sitt hellige tempel!

King James Bible
Hear, all ye people; hearken, O earth, and all that therein is: and let the Lord GOD be witness against you, the Lord from his holy temple.

English Revised Version
Hear, ye peoples, all of you; hearken, O earth, and all that therein is: and let the Lord GOD be witness against you, the Lord from his holy temple.
Treasury i Bibeln Kunskap

all ye people.

Mika 6:1,2
Hören vad HERREN säger: Stå upp och utför din sak inför bergen, och låt höjderna höra din röst.…

5 Mosebok 32:1
Lyssnen, I himlar, ty jag vill tala; och jorden höre min muns ord.

Psaltaren 49:1,2
För sångmästaren; av Koras söner; en psalm. (2) Hören detta, alla folk, lyssnen härtill, I alla som leven i världen,…

Psaltaren 50:1
En psalm av Asaf. Gud, HERREN Gud, talar och kallar jorden, allt mellan öster och väster.

Jesaja 1:2
Hören, I himlar, och lyssna, du jord; ty HERREN talar. Barn har jag uppfött och fostrat, men de hava avfallit från mig.

Jeremia 22:29
O land, land, land, hör HERRENS ord!

Markus 7:14-16
Därefter kallade han åter folket till sig och sade till dem: »Hören mig alla och förstån.…

Uppenbarelseboken 2:7,11,17,29
Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds paradis.»…

Uppenbarelseboken 3:6,13,22
Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.»…

all that therein is.

Psaltaren 24:1
Av David; en psalm. Jorden är HERRENS och allt vad därpå är, jordens krets och de som bo därpå.

Psaltaren 50:12
Om jag hungrade, skulle jag icke säga dig det; ty min är jordens krets med allt vad därpå är.

let.

Psaltaren 50:7
Hör, mitt folk, jag vill tala; Israel, låt mig varna dig. Gud, din Gud, är jag.

Jeremia 29:23
De hava ju gjort vad som är ens galenskap i Israel, de hava begått äktenskapsbrott med varandras hustrur och hava fört lögnaktigt tal i mitt namn, sådant som jag icke hade bjudit dem. Jag är den som vet det och betygar det, säger HERREN.

Malaki 2:14
Nu frågen I: »Huru så?» Jo, HERREN var ju vittne mellan dig och din ungdoms hustru, henne som du nu har varit trolös emot, fastän hon är din maka, din äkta hustru.

Malaki 3:5
Ja, jag skall komma till eder för att hålla dom, och jag skall vara ett snarfärdigt vittne mot trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare, så ock mot dem som förhålla dagakarlen hans lön eller förtrycka änkan och den faderlöse eller vränga rätten för främlingen, men icke frukta mig, säger HERREN Sebaot.

the Lord from.

Psaltaren 11:4
HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn.

Psaltaren 28:2
Hör mina böners ljud, när jag ropar till dig, när jag upplyfter mina händer mot det allraheligaste i din helgedom.

Jona 2:7
När min själ försmäktade i mig, då tänkte jag på HERREN, och min bön kom till dig, i ditt heliga tempel.

Habackuk 2:20
Men HERREN är i sitt heliga tempel. Hela jorden vare stilla inför honom.

Länkar
Mika 1:2 InterMika 1:2 FlerspråkigMiqueas 1:2 SpanskaMichée 1:2 FranskaMica 1:2 TyskaMika 1:2 KinesiskaMicah 1:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Mika 1
1Detta är HERRENS ord som kom till morastiten Mika i Jotams, Ahas' och Hiskias, Juda konungars, tid, vad han skådade angående Samaria och Jerusalem. 2Hören, I folk, allasammans; akta härpå, du jord med allt vad på dig är. Och vare Herren, HERREN ett vittne mot eder, Herren i sitt heliga tempel. 3Ty se, HERREN träder ut ur sin boning, han far ned och går fram över jordens höjder.…
Korshänvisningar
Domarboken 11:10
Då sade de äldste i Gilead till Jefta: »HERREN höre vårt avtal. Förvisso skola vi låta det bliva så om du har sagt.»

1 Kungaboken 22:28
Mika svarade: »Om du kommer välbehållen tillbaka, så har HERREN icke talat genom mig.» Och han sade ytterligare: »Hören detta, I folk, allasammans.»

2 Krönikeboken 18:27
Mika svarade: »Om du kommer välbehållen tillbaka, så har HERREN icke talat genom mig.» Och han sade ytterligare: »Hören detta, I folk, allasammans.»

Psaltaren 11:4
HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn.

Psaltaren 49:1
För sångmästaren; av Koras söner; en psalm. (2) Hören detta, alla folk, lyssnen härtill, I alla som leven i världen,

Jesaja 1:2
Hören, I himlar, och lyssna, du jord; ty HERREN talar. Barn har jag uppfött och fostrat, men de hava avfallit från mig.

Jesaja 18:3
I jordkretsens alla inbyggare, I som bon på jorden: sen till, när man reser upp baner på bergen, och när man stöter i basun, så lyssnen därtill.

Jesaja 50:7
Men Herren, HERREN hjälper mig, därför kände jag ej smädelsen, därför gjorde jag min panna hård såsom sten; jag visste ju, att jag ej skulle komma på skam.

Jeremia 6:19
Ja hör, du jord: Se, jag skall låta olycka komma över detta folk, såsom en frukt av deras anslag, eftersom de icke akta på mina ord, utan förkasta min lag.

Jeremia 22:29
O land, land, land, hör HERRENS ord!

Jeremia 42:5
Då sade de till Jeremia: »HERREN vare ett sannfärdigt och osvikligt vittne mot oss, om vi icke i alla stycken göra efter det ord varmed HERREN, din Gud, sänder dig till oss.

Jona 2:7
När min själ försmäktade i mig, då tänkte jag på HERREN, och min bön kom till dig, i ditt heliga tempel.

Habackuk 2:20
Men HERREN är i sitt heliga tempel. Hela jorden vare stilla inför honom.

Mika 1:1
Överst på sidan
Överst på sidan