Habackuk 1:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Du vilkens ögon äro för rena för att se på det onda, du som icke lider att skåda på orättrådighet, huru kan du ändå skåda på dessa trolösa människor och tiga stilla, när den ogudaktige fördärvar den som har rätt mot honom?

Dansk (1917 / 1931)
Dit rene Blik afskyr ondt, du taaler ej Synet af Kvide; hvi ser du da tavs paa Ransmænd, at gudløs sluger sin Overmand i Retfærd?

Norsk (1930)
Du som er ren av øine, så du ikke kan se på ondt* og ikke er i stand til å skue på elendighet**! Hvorfor ser du på troløse, hvorfor tier du når den ugudelige tilintetgjør den som er rettferdigere enn han?

King James Bible
Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity: wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he?

English Revised Version
Thou that art of purer eyes than to behold evil, and that canst not look on perverseness, wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy peace when the wicked swalloweth up the man that is more righteous than he;
Treasury i Bibeln Kunskap

of.

Job 15:15
Se, ej ens på sina heliga kan han förlita sig, och himlarna äro icke rena inför hans ögon;

Psaltaren 5:4,5
Ty du är icke en Gud som har behag till ogudaktighet; den som är ond får icke bo hos dig.…

Psaltaren 11:4-7
HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn.…

Psaltaren 34:15,16
HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.…

1 Petrusbrevet 1:15,16
utan bliven heliga i all eder vandel, såsom han som har kallat eder är helig.…

iniquity.

Psaltaren 10:1,2,15
Varför, HERRE, står du så långt ifrån och fördöljer dig i nödens tider?…

Psaltaren 73:3
ty jag upptändes av avund mot de övermodiga, när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet.

Jeremia 12:1,2
HERRE, om jag vill gå till rätta med dig, så behåller du dock rätten. Likväl måste jag tala med dig om vad rätt är. Varför går det de ogudaktiga så väl? Varför hava alla trolösa så god lycka?…

deal.

Jesaja 21:2
En gruvlig syn har blivit mig kungjord: »Härjare härja, rövare röva. Drag upp, du Elam! Träng på, du Mediens folk! På all suckan vill jag göra slut.»

Jesaja 33:1
Ve dig, du fördärvare, som själv har gått fri ifrån fördärvet! Ve dig, du härjare, som själv har undgått förhärjning! När du har fyllt ditt mått att fördärva, drabbas du själv av fördärvet; när du har fullbordat till härjande drabbas du själv av förhärjning.

holdest.

Ester 4:14
Nej, om du tiger stilla vid detta tillfälle, så skall nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll, men du och din faders hus, I skolen förgöras. Vem vet om du icke just för en sådan tid som denna har kommit till konungslig värdighet?»

Psaltaren 35:22
Du, HERRE, ser det; tig icke. Herre, var icke långt ifrån mig.

Psaltaren 50:3,21
Vår Gud kommer, och han skall icke tiga. Förtärande eld går framför honom, och omkring honom stormar det med makt.…

Psaltaren 83:1
En sång, en psalm av Asaf. (2) Gud, var icke så tyst, tig icke och var icke så stilla, o Gud.

Ordspråksboken 31:8,9
Upplåt din mun till förmån för den stumme och till att skaffa alla hjälplösa rätt.…

Jesaja 64:12
Kan du vid allt detta hålla dig tillbaka, o HERRE? Kan du tiga stilla och plåga oss så svårt?

the wicked.

Habackuk 1:3,4
Varför låter du mig se sådan ondska? Huru kan du själv skåda på sådan orättrådighet, på det fördärv och det våld jag har inför mina ögon? Så uppstår ju kiv, och så upphäva sig trätor.…

2 Samuelsbokem 4:11
huru mycket mer skall jag icke då nu, när ogudaktiga män hava dräpt en oskyldig man i hans eget hus, på hans säng, utkräva hans blod av eder hand och utrota eder från jorden!»

1 Kungaboken 2:32
Och må HERREN låta hans blod komma tillbaka över hans eget huvud, därför att han stötte ned två män som voro rättfärdigare och bättre än han själv, och dräpte dem med svärd, utan att min fader David visste det, nämligen Abner, Ners son, härhövitsmannen i Israel, och Amasa, Jeters son, härhövitsmannen i Juda.

Psaltaren 37:12-15,32,33
Den ogudaktige stämplar mot den rättfärdige och biter sina tänder samman mot honom;…

Psaltaren 56:1,2
För sångmästaren, efter »Den stumma duvan i fjärran»; en sång av David, når filistéerna grepo honom i Gat. (2) Var mig nådig, o Gud, ty människor stå mig efter livet; beständigt tränga mig stridsmän.…

Apostagärningarna 2:23
denne som blev given i edert våld, enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt, honom haven I genom män som icke veta av lagen låtit fastnagla vid korset och döda.

Apostagärningarna 3:13-15
Nej, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som I utlämnaden, och som I förnekaden inför Pilatus, när denne redan hade beslutit att giva honom lös.…

Länkar
Habackuk 1:13 InterHabackuk 1:13 FlerspråkigHabacuc 1:13 SpanskaHabacuc 1:13 FranskaHabakuk 1:13 TyskaHabackuk 1:13 KinesiskaHabakkuk 1:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Habackuk 1
12Är du då icke till av ålder? Jo, HERRE, min Gud, min Helige, vi skola ej dö! HERRE, till en dom är det du har satt dem, och till en tuktan har du berett dem, du vår klippa. 13Du vilkens ögon äro för rena för att se på det onda, du som icke lider att skåda på orättrådighet, huru kan du ändå skåda på dessa trolösa människor och tiga stilla, när den ogudaktige fördärvar den som har rätt mot honom? 14Så vållar du att människorna bliva lika fiskar i havet, lika kräldjur, som icke hava någon herre.…
Korshänvisningar
Job 21:7
Varför få de ogudaktiga leva, ja, med åldern växa till i rikedom?

Psaltaren 11:4
HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn.

Psaltaren 18:26
Mot den rene bevisar du dig ren, men mot den vrånge bevisar du dig avog.

Psaltaren 25:3
Nej, ingen kommer på skam, som förbidar dig; på skam kommer de som, utan sak, handla trolöst.

Psaltaren 34:15
HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

Psaltaren 34:16
Men HERRENS ansikte är emot dem som göra det onda, han vill utrota deras åminnelse från jorden.

Psaltaren 35:17
Herre, huru länge skall du se härpå? Ryck min själ undan det fördärv de bereda, och mitt liv undan lejonen.

Psaltaren 35:25
Låt dem icke säga i sina hjärtan: »Rätt så, det gick såsom vi ville!» Låt dem icke säga: »Vi hava fördärvat honom.»

Psaltaren 50:21
Så gör du, och jag tiger, och nu tror du att jag är såsom du. Nej, jag vill straffa dig och ställa dig det för ögonen.

Jesaja 24:16
Från jordens ända höra vi lovsånger: »En härlig lott får den rättfärdige!» Men jag säger: Jag arme, jag arme, ve mig! Härjare härja, ja härjande fara härjare fram.

Jeremia 12:1
HERRE, om jag vill gå till rätta med dig, så behåller du dock rätten. Likväl måste jag tala med dig om vad rätt är. Varför går det de ogudaktiga så väl? Varför hava alla trolösa så god lycka?

Jeremia 12:2
Du planterar dem, och de slå rot; de växa och bära frukt. Nära är du i deras mun, men fjärran är du från deras innersta.

Klagovisorna 3:36
att man gör orätt mot en människa i någon hennes sak, skulle Herren icke se det?

Habackuk 1:14
Så vållar du att människorna bliva lika fiskar i havet, lika kräldjur, som icke hava någon herre.

Sakaria 8:17
Tänken icke i edra hjärtan ut ont mot varandra, och älsken icke falska eder; ty allt sådant hatar jag, säger HERREN.

Habackuk 1:12
Överst på sidan
Överst på sidan