Psaltaren 50:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vår Gud kommer, och han skall icke tiga. Förtärande eld går framför honom, och omkring honom stormar det med makt.

Dansk (1917 / 1931)
— vor Gud komme og tie ikke! — Foran ham gik fortærende Ild, omkring ham rasede Storm;

Norsk (1930)
Vår Gud kommer og skal ikke tie; ild fortærer for hans åsyn, og omkring ham stormer det sterkt.

King James Bible
Our God shall come, and shall not keep silence: a fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him.

English Revised Version
Our God shall come, and shall not keep silence: a fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him.
Treasury i Bibeln Kunskap

Our

Psaltaren 48:14
Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och evinnerligen; intill döden skall han ledsaga oss.

Psaltaren 68:20
Gud är för oss en Gud som frälsar, och hos HERREN, Herren finnes räddning från döden.

Uppenbarelseboken 22:20
Han som betygar detta säger: »Ja, jag kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus!

keep

Psaltaren 50:21
Så gör du, och jag tiger, och nu tror du att jag är såsom du. Nej, jag vill straffa dig och ställa dig det för ögonen.

Psaltaren 83:1
En sång, en psalm av Asaf. (2) Gud, var icke så tyst, tig icke och var icke så stilla, o Gud.

Jesaja 42:13,14
HERREN drager ut såsom en hjälte, han eggar upp sig till iver såsom en krigare; han uppgiver härskri, han ropar högt och visar sin makt mot sina fiender.…

Jesaja 65:6,7
Se, detta står upptecknat inför mina ögon; jag skall icke tiga, förrän jag har givit vedergällning, ja, vedergällning i deras sköte,…

a fire

Psaltaren 97:3
Eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring.

2 Mosebok 19:18
Och hela Sinai berg höljdes i rök, vid det att HERREN kom ned därpå i eld; och en rök steg upp därifrån, lik röken från en smältugn, och hela berget bävade storligen.

3 Mosebok 10:2
Då gick eld ut från HERREN och förtärde dem, så att de föllo döda ned inför HERRENS ansikte.

4 Mosebok 16:35
Men eld gick ut från HERREN och förtärde de två hundra femtio männen som hade burit fram rökelse.

5 Mosebok 9:3
Så skall du nu veta att HERREN, din Gud, är den som går framför dig, såsom en förtärande eld; han skall förgöra dem, och han skall förgöra dem, och han skall ödmjuka dem för dig, och du skall fördriva dem och utrota dem med hast, såsom HERREN har lovat dig.

1 Kungaboken 19:11,12
Han sade: »Gå ut och ställ dig på berget inför HERREN.» Då gick HERREN fram där, och en stor och stark storm, som ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före HERREN; men icke var HERREN i stormen. Efter stormen kom en jordbävning; men icke var HERREN i jordbävningen.…

Daniel 7:10
En flod av eld strömmade ut från honom, tusen gånger tusen voro hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stodo där till hans tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blevo upplåtna.

Nahum 1:5-7
Bergen bäva för honom, och höjderna försmälta av ångest. Jorden röres upp för hans ansikte, jordens krets med alla som bo därpå.…

Habackuk 3:5
Framför honom går pest, och feberglöd följer i hans spår.

Malaki 3:2,3
Men vem kan uthärda hans tillkommelses dag, och vem kan bestå, när han uppenbarar sig? Ty han skall vara såsom en guldsmeds eld och såsom valkares såpa.…

Malaki 4:1
Ty se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn. Då skola alla fräcka människor och alla som göra, vad ogudaktigt är, bliva lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger HERREN Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem.

Matteus 3:12
Han har sin kastskovel i handen, och han skall noga rensa sin loge och samla in sitt vete i ladan; men agnarna skall han bränna upp i en eld som icke utsläckes.»

2 Thessalonikerbr. 1:8,9
»i lågande eld», och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga.…

Hebreerbrevet 2:3
huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? -- en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom,

Hebreerbrevet 10:28,29
Den som föraktar Moses' lag, han skall »efter två eller tre vittnens utsago» dödas utan barmhärtighet;…

Hebreerbrevet 12:18-21,29
Ty I haven icke kommit till ett berg som man kan taga på, ett som »brann i eld», icke till »töcken och mörker» och storm,…

it shall

Psaltaren 18:7-15
Då skalv jorden och bävade, och bergens grundvalar darrade; de skakades, ty hans vrede var upptänd.…

Psaltaren 97:4,5
Hans ljungeldar lysa upp jordens krets; jorden ser det och bävar.…

Länkar
Psaltaren 50:3 InterPsaltaren 50:3 FlerspråkigSalmos 50:3 SpanskaPsaume 50:3 FranskaPsalm 50:3 TyskaPsaltaren 50:3 KinesiskaPsalm 50:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 50
2Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. 3Vår Gud kommer, och han skall icke tiga. Förtärande eld går framför honom, och omkring honom stormar det med makt. 4Han kallar på himmelen därovan och på jorden, för att döma sitt folk:…
Korshänvisningar
3 Mosebok 10:2
Då gick eld ut från HERREN och förtärde dem, så att de föllo döda ned inför HERRENS ansikte.

4 Mosebok 16:35
Men eld gick ut från HERREN och förtärde de två hundra femtio männen som hade burit fram rökelse.

Psaltaren 18:8
Rök steg upp från hans näsa och förtärande eld från hans mun; eldsglöd ljungade från honom.

Psaltaren 18:12
Av glansen framför honom veko molnen undan; hagel föll, och eldsglöd for ned.

Psaltaren 18:13
Och HERREN dundrade i himmelen, den Högste lät höra sin röst; hagel föll, och eldsglöd for ned.

Psaltaren 21:9
Du skall låta dem känna det såsom i en glödande ugn, när du låter se ditt ansikte. HERREN skall fördärva dem i sin vrede; eld skall förtära dem.

Psaltaren 96:13
inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Psaltaren 97:3
Eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring.

Jesaja 65:6
Se, detta står upptecknat inför mina ögon; jag skall icke tiga, förrän jag har givit vedergällning, ja, vedergällning i deras sköte,

Daniel 7:10
En flod av eld strömmade ut från honom, tusen gånger tusen voro hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stodo där till hans tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blevo upplåtna.

Psaltaren 50:2
Överst på sidan
Överst på sidan