3 Mosebok 10:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Då gick eld ut från HERREN och förtärde dem, så att de föllo döda ned inför HERRENS ansikte.

Dansk (1917 / 1931)
Da for Ild ud fra HERRENS Aasyn og fortærede dem, saa de døde for HERRENS Aasyn.

Norsk (1930)
Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortærte dem, og de døde for Herrens åsyn.

King James Bible
And there went out fire from the LORD, and devoured them, and they died before the LORD.

English Revised Version
And there came forth fire from before the LORD, and devoured them, and they died before the LORD.
Treasury i Bibeln Kunskap

fire

3 Mosebok 9:24
Och eld gick ut från HERREN och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. Och allt folket såg detta; då jublade de och föllo ned på sina ansikten.

3 Mosebok 16:1
Och HERREN talade till Mose, sedan Arons två söner voro döda, de båda som träffats av döden, när de trädde fram inför HERRENS ansikte.

4 Mosebok 3:3,4
Dessa voro namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade mottagit handfyllning till att vara präster.…

4 Mosebok 16:35
Men eld gick ut från HERREN och förtärde de två hundra femtio männen som hade burit fram rökelse.

4 Mosebok 26:61
Men Nadab och Abihu träffades av döden, när de buro fram främmande eld inför HERRENS ansikte.

2 Samuelsbokem 6:7
Då upptändes HERRENS vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för hans förseelse, så att han föll ned död där vid Guds ark.

2 Kungaboken 1:10,12
Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen: »Om jag är en gudsman, så komme eld ned från himmelen och förtäre dig och dina femtio.» Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans femtio.…

1 Krönikeboken 24:2
Men Nadab och Abihu dogo före sin fader; och de hade inga söner. Så blevo allenast Eleasar och Itamar präster.

they died

4 Mosebok 3:3,4
Dessa voro namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade mottagit handfyllning till att vara präster.…

4 Mosebok 16:32,33,49
och jorden öppnade sin mun och uppslukade dem och deras hus och allt Koras folk och alla deras ägodelar;…

4 Mosebok 26:61
Men Nadab och Abihu träffades av döden, när de buro fram främmande eld inför HERRENS ansikte.

1 Samuelsboken 6:19
Av invånarna i Bet-Semes blevo ock många slagna, därför att de hade sett på HERRENS ark; han slog sjuttio man bland folket, femtio tusen man. Och folket sörjde däröver att HERREN hade slagit så många bland folket.

1 Krönikeboken 13:10
Då upptändes HERRENS vrede mot Ussa, och därför att han hade räckt ut sin hand mot arken, slog han honom, så att han föll ned död där inför Gud.

1 Krönikeboken 15:13
Ty därför att I förra gången icke voren tillstädes var det som HERREN, vår Gud, bröt ned en av oss, till straff för att vi icke sökte honom så, som tillbörligt var.»

Apostagärningarna 5:5,10
När Ananias hörde dessa ord, föll han ned och gav upp andan. Och stor fruktan kom över alla som hörde detta.…

1 Korinthierbrevet 10:11
Men detta vederfors dem för att tjäna till en varnagel, och det blev upptecknat till lärdom för oss, som hava tidernas ände inpå oss.

3 Mosebok 9:24
Och eld gick ut från HERREN och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. Och allt folket såg detta; då jublade de och föllo ned på sina ansikten.

Note.

3 Mosebok 10:5
Då trädde de fram och buro bort dem i deras livklädnader, utanför lägret, såsom Mose hade sagt.

) but struck them dead in an instant. By these different effects of the same fire, we learn that it was no common fire, but {kindled by the breath of the Almighty}.

Jesaja 30:33
Ty en Tofetplats är längesedan tillredd, ja ock för konungen är den gjord redo, och djup och vid är den; dess rund är fylld av eld och av ved i myckenhet, och lik en svavelström skall HERRENS Ande sätta den i brand.

Länkar
3 Mosebok 10:2 Inter3 Mosebok 10:2 FlerspråkigLevítico 10:2 SpanskaLévitique 10:2 Franska3 Mose 10:2 Tyska3 Mosebok 10:2 KinesiskaLeviticus 10:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
3 Mosebok 10
1Men Arons söner Nadab och Abihu togo var sitt fyrfat och lade eld i dem och strödde rökelse därpå och buro fram inför HERRENS ansikte främmande eld, annan eld än den han hade givit dem befallning om. 2Då gick eld ut från HERREN och förtärde dem, så att de föllo döda ned inför HERRENS ansikte. 3Och Mose sade till Aron: »Detta är vad HERREN har talat och sagt: På dem som stå mig nära vill jag bevisa mig helig, och inför allt folket bevisa mig härlig.» Och Aron teg stilla.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 24:1
Och han sade till Mose: »Stig upp till HERREN, du själv jämte Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel; och I skolen tillbedja på avstånd.

3 Mosebok 16:1
Och HERREN talade till Mose, sedan Arons två söner voro döda, de båda som träffats av döden, när de trädde fram inför HERRENS ansikte.

4 Mosebok 3:4
Men Nadab och Abihu föllo döda ned inför HERRENS ansikte, när de framburo främmande eld inför HERRENS ansikte i Sinais öken; och de hade inga söner. Sedan voro Eleasar och Itamar präster under sin fader Aron.

4 Mosebok 16:35
Men eld gick ut från HERREN och förtärde de två hundra femtio männen som hade burit fram rökelse.

4 Mosebok 26:61
Men Nadab och Abihu träffades av döden, när de buro fram främmande eld inför HERRENS ansikte.

1 Kungaboken 18:38
»Då föll HERRENS ed ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och uppslickade vattnet som var i graven.

1 Krönikeboken 13:10
Då upptändes HERRENS vrede mot Ussa, och därför att han hade räckt ut sin hand mot arken, slog han honom, så att han föll ned död där inför Gud.

1 Krönikeboken 24:2
Men Nadab och Abihu dogo före sin fader; och de hade inga söner. Så blevo allenast Eleasar och Itamar präster.

Job 1:16
Medan denne ännu talade, kom åter en och sade: »Guds eld föll ifrån himmelen och slog ned bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den ende som kom undan, för att jag skulle underrätta dig därom.»

Psaltaren 50:3
Vår Gud kommer, och han skall icke tiga. Förtärande eld går framför honom, och omkring honom stormar det med makt.

3 Mosebok 10:1
Överst på sidan
Överst på sidan