Apostagärningarna 5:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
När Ananias hörde dessa ord, föll han ned och gav upp andan. Och stor fruktan kom över alla som hörde detta.

Dansk (1917 / 1931)
Men da Ananias hørte disse Ord, faldt han om og udaandede. Og der kom stor Frygt over alle, som hørte det.

Norsk (1930)
Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og opgav ånden. Og stor frykt kom over alle som hørte det;

King James Bible
And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all them that heard these things.

English Revised Version
And Ananias hearing these words fell down and gave up the ghost: and great fear came upon all that heard it.
Treasury i Bibeln Kunskap

hearing.

Apostagärningarna 5:10,11
Och strax föll hon ned vid hans fötter och gav upp andan; och när de unge männen kommo in, funno de henne död. De buro då ut henne och begrovo henne bredvid hennes man.…

Apostagärningarna 13:11
Se, nu kommer Herrens hand över dig, och du skall till en tid bliva blind och icke kunna se solen.» Och strax föll töcken och mörker över honom; och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom.

4 Mosebok 16:26-33
Och han talade till menigheten och sade: »Viken bort ifrån dessa ogudaktiga människors tält, och kommen icke vid något som tillhör dem, på det att I icke mån förgås genom alla deras synder.»…

2 Kungaboken 1:10-14
Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen: »Om jag är en gudsman, så komme eld ned från himmelen och förtäre dig och dina femtio.» Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans femtio.…

2 Kungaboken 2:24
När han då vände sig om och fick se dem, uttalade han en förbannelse över dem i HERRENS namn. Då kommo två björninnor ut ur skogen och sleto sönder fyrtiotvå av barnen.

Jeremia 5:14
Därför säger HERREN, härskarornas Gud: Eftersom I fören ett sådant tal, se, därför skall jag göra mina ord i din mun till en eld, och detta folk till ved, och elden skall förtära dem.

1 Korinthierbrevet 4:21
Vilketdera viljen I nu: skall jag komma till eder med ris eller i kärlek och saktmods ande?

2 Korinthierbrevet 10:2-6
och beder eder se till, att jag icke, när jag en gång är hos eder, måste »visa mig modig», i det jag helt oförskräckt tänker våga mig på somliga som mena att vi »vandra efter köttet».…

2 Korinthierbrevet 13:2,10
Till dem som förut hava syndat och till alla de andra har jag redan i förväg sagt, och jag säger nu åter i förväg -- nu då jag är borta ifrån eder, likasom förut då jag för andra gången var hos eder -- att jag icke skall visa någon skonsamhet, när jag kommer igen.…

Uppenbarelseboken 11:5
Och om någon vill göra dem skada, så går eld ut ur deras mun och förtär deras ovänner; ja, om någon vill göra dem skada, så skall han bliva dödad på det sättet.

great.

Apostagärningarna 5:11,13
Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta.…

Apostagärningarna 2:43
Och fruktan kom över var och en; och många under och tecken gjordes genom apostlarna.

3 Mosebok 10:3
Och Mose sade till Aron: »Detta är vad HERREN har talat och sagt: På dem som stå mig nära vill jag bevisa mig helig, och inför allt folket bevisa mig härlig.» Och Aron teg stilla.

4 Mosebok 16:34
Och hela Israel, som stod runt omkring dem, flydde vid deras rop, ty de fruktade att bliva uppslukade av jorden.

4 Mosebok 17:12,13
Och Israels barn ropade till Mose: »Se, vi omkomma, vi förgås, vi förgås allasammans!…

5 Mosebok 13:11
Och hela Israel skall höra detta och frukta, och man skall sedan icke mer göra något sådant ont bland dig.

5 Mosebok 21:21
Då skall allt folket i staden stena honom till döds: du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är. Och hela Israel skall höra det och frukta.

Josuaé 22:20
När Akan, Seras son, hade trolöst förgripit sig på det tillspillogivna, kom icke då förtörnelse över Israels hela menighet, så att han själv icke blev den ende som förgicks genom den missgärningen?

1 Samuelsboken 6:19-21
Av invånarna i Bet-Semes blevo ock många slagna, därför att de hade sett på HERRENS ark; han slog sjuttio man bland folket, femtio tusen man. Och folket sörjde däröver att HERREN hade slagit så många bland folket.…

1 Krönikeboken 13:12
Och David betogs av sådan fruktan för Gud på den dagen, att han sade: »Huru skulle jag töras låta föra Guds ark till mig?»

1 Krönikeboken 15:13
Ty därför att I förra gången icke voren tillstädes var det som HERREN, vår Gud, bröt ned en av oss, till straff för att vi icke sökte honom så, som tillbörligt var.»

Psaltaren 64:9
Och alla människor varda förskräckta; de förkunna vad Gud har gjort och förstå hans verk.

Psaltaren 119:120
Av fruktan för dig ryser mitt kött, och jag rädes för dina domar.

2 Korinthierbrevet 7:11
Se, just detta, att I bleven bedrövade efter Guds sinne, huru mycket nit har det icke framkallat hos eder, ja, huru många ursäkter, huru stor förtrytelse, huru mycken fruktan, huru mycken längtan, huru mycken iver, huru många bestraffningar! På allt sätt haven I bevisat att I viljen vara rena i den sak det här gäller. --

Uppenbarelseboken 11:13
Och i samma stund blev det en stor jordbävning, och tiondedelen av staden störtade samman, och genom jordbävningen omkommo sju tusen människor; och de övriga blevo förskräckta och gåvo ära åt Gud i himmelen.

Länkar
Apostagärningarna 5:5 InterApostagärningarna 5:5 FlerspråkigHechos 5:5 SpanskaActes 5:5 FranskaApostelgeschichte 5:5 TyskaApostagärningarna 5:5 KinesiskaActs 5:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 5
4Detta var ju din egendom, medan du hade det kvar; och när det var sålt, voro ju penningarna i din makt. Huru kunde du få något sådant i sinnet? Du har ljugit, icke för människor, utan för Gud.» 5När Ananias hörde dessa ord, föll han ned och gav upp andan. Och stor fruktan kom över alla som hörde detta. 6Och de yngre männen stodo upp och höljde in honom och buro ut honom och begrovo honom.…
Korshänvisningar
Hesekiel 11:13
Medan jag så profeterade, hade Pelatja, Benajas son, uppgivit andan. Då föll jag ned på mitt ansikte och ropade med hög röst och sade: »Ack, Herre, HERRE, vill du då alldeles göra ände på kvarlevan av Israel?»

Apostagärningarna 2:43
Och fruktan kom över var och en; och många under och tecken gjordes genom apostlarna.

Apostagärningarna 5:10
Och strax föll hon ned vid hans fötter och gav upp andan; och när de unge männen kommo in, funno de henne död. De buro då ut henne och begrovo henne bredvid hennes man.

Apostagärningarna 5:11
Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta.

Apostagärningarna 5:4
Överst på sidan
Överst på sidan