Psaltaren 50:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans.

Dansk (1917 / 1931)
fra Zion, Skønhedens Krone, viste Gud sig i Straaleglans

Norsk (1930)
Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud frem.

King James Bible
Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined.

English Revised Version
Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined forth.
Treasury i Bibeln Kunskap

Out

Psaltaren 68:24
Man ser, o Gud, ditt högtidståg, min Guds, min konungs, tåg inne i helgedomen.

Jesaja 12:6
Ropen av fröjd och jublen, I Sions invånare, ty Israels Helige är stor bland eder.

Jesaja 26:21
Ty se, HERREN träder ut ur sin boning, för att hemsöka jordens inbyggare för deras missgärning; och jorden skall låta komma i dagen allt blod som där har blivit utgjutet, och skall icke längre betäcka dem som där hava blivit dräpta.

Hosea 5:15
Jag vill gå min väg, tillbaka till min boning, till dess att de hava fått lida vad de hava förskyllt och begynna söka mitt ansikte.

Habackuk 2:20
Men HERREN är i sitt heliga tempel. Hela jorden vare stilla inför honom.

Hebreerbrevet 12:22-26
Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,…

perfections

Psaltaren 48:2
Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst uppe i norr, den store konungens stad.

Psaltaren 87:2,3
HERREN älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar.…

Psaltaren 80:17
Håll din hand över din högra hands man, över den människoson som du har fostrat åt dig.

Hga Visan 5:16
Hans mun är idel sötma, hela hans väsende är ljuvlighet. Sådan är min vän, ja, sådan är min älskade, I Jerusalems döttrar.»

Sakaria 9:17
Huru stor bliver icke deras lycka, huru stor deras härlighet! Av deras säd skola ynglingar blomstra upp, och jungfrur av deras vin.

God

Psaltaren 80:1
För sångmästaren, efter »Liljor»; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm. (2) Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans.

5 Mosebok 33:2
han sade: »HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; man kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem.

Habackuk 3:3,4
Gud kommer från Teman, den helige från berget Paran. Sela. Hans majestät övertäcker himmelen, och av hans lov är jorden full.…

Uppenbarelseboken 1:16
I sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var såsom solen, när den skiner i sin fulla kraft.

Uppenbarelseboken 21:23
Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty Guds härlighet upplyser den och dess ljus är Lammet.

Länkar
Psaltaren 50:2 InterPsaltaren 50:2 FlerspråkigSalmos 50:2 SpanskaPsaume 50:2 FranskaPsalm 50:2 TyskaPsaltaren 50:2 KinesiskaPsalm 50:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 50
1En psalm av Asaf. Gud, HERREN Gud, talar och kallar jorden, allt mellan öster och väster. 2Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. 3Vår Gud kommer, och han skall icke tiga. Förtärande eld går framför honom, och omkring honom stormar det med makt.…
Korshänvisningar
5 Mosebok 33:2
han sade: »HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; man kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem.

Psaltaren 48:2
Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst uppe i norr, den store konungens stad.

Psaltaren 80:1
För sångmästaren, efter »Liljor»; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm. (2) Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans.

Psaltaren 94:1
Du hämndens Gud, o HERRE, du hämndens Gud, träd fram i glans.

Hga Visan 6:4
Du är skön såsom Tirsa, min älskade, ljuvlig såsom Jerusalem, överväldigande såsom en härskara.

Klagovisorna 2:15
Alla vägfarande slå ihop händerna, dig till hån; de vissla och skaka huvudet åt dottern Jerusalem: »Är detta den stad som man kallade 'skönhetens fullhet', 'hela jordens fröjd'?»

Hesekiel 16:14
Och ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader som jag hade satt på dig, säger Herren, HERREN.

Hesekiel 24:25
Men du, människobarn, må veta att på den tid då jag tager ifrån dem deras värn, deras härliga fröjd, deras ögons lust och deras själs begär, deras söner och döttrar,

Psaltaren 50:1
Överst på sidan
Överst på sidan