Psaltaren 80:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
För sångmästaren, efter »Liljor»; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm. (2) Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans.

Dansk (1917 / 1931)
Til Sangmesteren. El-sjosjannim-edut. Af Asaf. En Salme. (2) Lyt til, du Israels Hyrde, der ledede Josef som en Hjord, træd frem i Glans, du, som troner paa Keruber,

Norsk (1930)
Til sangmesteren; efter Liljer*; et vidnesbyrd av Asaf; en salme.

King James Bible
To the chief Musician upon ShoshannimEduth, A Psalm of Asaph. Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.

English Revised Version
For the Chief Musician; set to Shoshannim Eduth. A Psalm of Asaph. Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that sittest upon the cherubim, shine forth.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3463. B.C. cir

541 Shoshannim-Eduth.

Psaltaren 45:1
För sångmästaren, efter »Liljor»; av Koras söner; en sång, ett kväde om kärlek. (2) Mitt hjärta flödar över av sköna ord; jag säger: min dikt gäller en konung; en snabb skrivares penna är min tunga.

Psaltaren 60:1
För sångmästaren, efter »Vittnesbördets lilja»; en sång, till att inläras; av David, (2) när han var i fejd med Aram-Naharaim och Aram-Soba, och Joab kom tillbaka och slog edoméerna i Saltdalen, tolv tusen man. (3) Gud, du har förkastat och förskingrat oss, du har varit vred; upprätta oss igen.

Psaltaren 69:1
För sångmästaren, efter »Liljor»; av David. (2) Fräls mig, Gud; ty vattnen tränga mig inpå livet.

A Psalm.

give ear

Psaltaren 5:1
För sångmästaren, till Nehilót; en psalm av David. (2) Lyssna till mina ord, HERRE; förnim min suckan.

Psaltaren 55:1
För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David. (2) Lyssna, Gud, till min bön, och fördölj dig icke för min åkallan.

O Shepherd

Psaltaren 23:1,2
En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas,…

Jesaja 40:11
Han för sin hjord i bet såsom en herde, han samlar lammen i sin famn och bär dem i sitt sköte och sakta för han moderfåren fram.

Hesekiel 34:23
Och jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David; ja, han skall föra dem i bet, han skall vara deras herde.

Johannes 10:14
Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känna mig,

Hebreerbrevet 13:20
Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren,

1 Petrusbrevet 2:25
Ty I »gingen vilse såsom får», men nu haven I vänt om till edra själars herde och vårdare.

1 Petrusbrevet 5:4
Då skolen I, när Överherden uppenbaras, undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans.

leadest

Psaltaren 77:20
Så förde du ditt folk såsom en hjord genom Moses och Arons hand.

Psaltaren 78:52
Och han lät sitt folk bryta upp såsom en fårhjord och förde dem såsom en boskapshjord genom öknen.

Jesaja 49:9,10
och säga till de fångna: »Dragen ut», till dem som sitta i mörkret: »Kommen fram.» De skola finna bete utmed vägarna, ja, betesplatser på alla kala höjder;…

Jesaja 63:11
Då tänkte hans folk på forna tider, de tänkte på Mose: Var är nu han som förde dem upp ur havet, jämte herdarna för hans hjord? Var är han som lade i deras bröst sin helige Ande,

Johannes 10:3,4
För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssna till hans röst, och han kallar sina får vid namn och för dem ut.…

dwellest

Psaltaren 99:1
HERREN är nu konung! Därför darra folken. Han som tronar på keruberna! Därför skälver jorden.

2 Mosebok 25:20-22
Och keruberna skola breda ut sina vingar och hålla dem uppåt, så att de övertäcka nådastolen med sina vingar, under det att de hava sina ansikten vända mot varandra; ned mot nådastolen skola keruberna vända sina ansikten.…

1 Samuelsboken 4:4
När folket kom tillbaka till lägret sade de äldste i Israel: »Varför har HERREN i dag låtit oss bliva slagna av filistéerna? Låt oss hämta hit till oss från Silo HERRENS förbundsark, för att den må komma och vara ibland oss och frälsa oss från våra fienders hand.»

2 Samuelsbokem 6:2
Och David bröt upp och drog åstad med allt sitt folk ifrån Baale-Juda, för att därifrån föra upp Guds ark, som hade fått sitt namn efter HERREN Sebaot, honom som tronar på keruberna.

2 Kungaboken 19:15
Och Hiskia bad inför HERRENS ansikte och sade: »HERRE, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du allena är Gud, den som råder över alla riken på jorden; du har gjort himmel och jord.

Hesekiel 1:13
Och väsendena voro till sitt utseende lika eldsglöd, som brunno likasom bloss, under det att elden for omkring mellan väsendena; och den gav ett sken ifrån sig, och ljungeldar foro ut ur elden.

Hesekiel 10:4
Men HERRENS härlighet höjde sig upp från keruben och flyttade sig till husets tröskel; och huset uppfylldes då av molnet, och förgården blev full av glansen från HERRENS härlighet.

shine

Psaltaren 80:3,7,19
Gud, upprätta oss, och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.…

Psaltaren 50:2
Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans.

Psaltaren 94:1
Du hämndens Gud, o HERRE, du hämndens Gud, träd fram i glans.

5 Mosebok 33:2
han sade: »HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; man kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem.

Job 10:3
Anstår det dig att öva våld, att förkasta dina händers verk, medan du låter ditt ljus lysa över de ogudaktigas rådslag?

Jesaja 60:1
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig.

Hesekiel 43:2
Då såg jag Israels Guds härlighet komma österifrån, och dånet därvid var såsom dånet av stora vatten, och jorden lyste av hans härlighet.

Daniel 9:17
Och hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom, för Herrens skull.

Uppenbarelseboken 21:23
Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty Guds härlighet upplyser den och dess ljus är Lammet.

Länkar
Psaltaren 80:1 InterPsaltaren 80:1 FlerspråkigSalmos 80:1 SpanskaPsaume 80:1 FranskaPsalm 80:1 TyskaPsaltaren 80:1 KinesiskaPsalm 80:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 80
1För sångmästaren, efter »Liljor»; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm. (2) Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans. 2Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse, och kom till vår frälsning.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 49:24
dock förbliver hans båge fast, och hans händer och armar spänstiga, genom dens händer, som är den Starke i Jakob, genom honom som är herden, Israels klippa,

2 Mosebok 25:22
Och där skall jag uppenbara mig för dig; från nådastolen, från platsen mellan de två keruberna, som stå på vittnesbördets ark, skall jag tala med dig om alla bud som jag genom dig vill giva Israels barn.

4 Mosebok 7:89
Och när Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, från platsen mellan de två keruberna; där talade rösten till honom.

1 Samuelsboken 4:4
När folket kom tillbaka till lägret sade de äldste i Israel: »Varför har HERREN i dag låtit oss bliva slagna av filistéerna? Låt oss hämta hit till oss från Silo HERRENS förbundsark, för att den må komma och vara ibland oss och frälsa oss från våra fienders hand.»

2 Samuelsbokem 6:2
Och David bröt upp och drog åstad med allt sitt folk ifrån Baale-Juda, för att därifrån föra upp Guds ark, som hade fått sitt namn efter HERREN Sebaot, honom som tronar på keruberna.

Psaltaren 18:10
Han for på keruben och flög, han svävade på vindens vingar.

Psaltaren 23:1
En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas,

Psaltaren 28:9
Fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var deras herde och bär dem till evig tid.

Psaltaren 50:2
Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans.

Psaltaren 77:15
Med väldig arm förlossade du ditt folk, Jakobs och Josefs barn. Sela.

Psaltaren 77:20
Så förde du ditt folk såsom en hjord genom Moses och Arons hand.

Psaltaren 78:67
Han förkastade ock Josefs hydda och utvalde icke Efraims stam.

Psaltaren 94:1
Du hämndens Gud, o HERRE, du hämndens Gud, träd fram i glans.

Psaltaren 99:1
HERREN är nu konung! Därför darra folken. Han som tronar på keruberna! Därför skälver jorden.

Jesaja 37:16
»HERRE Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du allena är Gud, den som råder över alla riken på jorden; du har gjort himmel och jord.

Jeremia 13:17
Men om I icke hören härpå, så måste min själ i lönndom sörja över sådant övermod, och mitt öga måste bitterligen gråta och flyta i tårar, därför att HERRENS hjord då bliver bortförd i fångenskap.

Hesekiel 34:31
Ja, I ären mina får, I ären får i min hjord, människor som I ären, och jag är eder Gud, säger Herren, HERREN.

Amos 5:15
Haten vad ont är, och älsken vad gott är, och hållen rätten vid makt i porten; kanhända skall då Herren, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva.

Psaltaren 79:13
Överst på sidan
Överst på sidan