Hebreerbrevet 13:20
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren,

Dansk (1917 / 1931)
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,

Norsk (1930)
Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde,

King James Bible
Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant,

English Revised Version
Now the God of peace, who brought again from the dead the great shepherd of the sheep with the blood of the eternal covenant, even our Lord Jesus,
Treasury i Bibeln Kunskap

the God.

Romabrevet 15:33
Fridens Gud vare med eder alla. Amen.

Romabrevet 16:20
Och fridens Gud skall snart låta Satan bliva krossad under edra fötter. Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.

1 Korinthierbrevet 14:33
Gud är ju icke oordningens Gud, utan fridens.

2 Korinthierbrevet 13:11
För övrigt, mina bröder, varen glada, låten fullkomna eder, låten förmana eder, varen ens till sinnes, hållen frid; då skall kärlekens och fridens Gud vara med eder.

Filipperbrevet 4:9
Detta, som I haven lärt och inhämtat och haven hört av mig och sett hos mig, det skolen I göra; och så skall fridens Gud vara med eder.

1 Thessalonikerbr. 5:23
Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse.

2 Thessalonikerbr. 3:16
Men fridens Herre själv give eder sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med eder alla.

brought.

Apostagärningarna 2:24,32
Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av döden.…

Apostagärningarna 3:15
Och livets furste dräpten I, men Gud uppväckte honom från de döda; därom kunna vi själva vittna.

Apostagärningarna 4:10
så mån I veta, I alla och hela Israels folk, att det är genom Jesu Kristi, nasaréens, namn, hans som I haven korsfäst, men som Gud har uppväckt från de döda -- att det är genom det namnet som denne man står inför eder frisk och färdig.

Apostagärningarna 5:30
Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som I haden upphängt på trä och dödat.

Apostagärningarna 10:40,41
Men honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit honom bliva uppenbar,…

Apostagärningarna 13:30
Men Gud uppväckte honom från de döda.

Apostagärningarna 17:31
Ty han har fastställt en dag då han skall 'döma världen med rättfärdighet', genom en man som han har bestämt därtill; och han har åt alla givit en bekräftelse härpå, i det att han har låtit honom uppstå från de döda.»

Romabrevet 1:4
och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, ja, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre,

Romabrevet 4:24,25
utan det skulle gälla också oss; ty det skall tillräknas jämväl oss, oss som tro på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre,…

Romabrevet 8:11
Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder.

1 Korinthierbrevet 6:14
och Gud, som har uppväckt Herren, skall ock genom sin kraft uppväcka oss.

1 Korinthierbrevet 15:15
då befinnas vi ock vara falska Guds vittnen, eftersom vi hava vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus, som han icke har uppväckt, om det är sant att döda icke uppstå.

2 Korinthierbrevet 4:14
ty vi veta att han som uppväckte Herren Jesus, han skall ock uppväcka oss med Jesus och ställa oss inför sig tillsammans med eder.

Galaterbrevet 1:1
Paulus, apostel, icke från människor, ej heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och genom Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda --

Efesierbrevet 1:20
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,

Kolosserbrevet 2:12
I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.

1 Thessalonikerbr. 1:10
och till att vänta hans Son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen.

1 Petrusbrevet 1:21
I som genom honom tron på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att eder tro nu ock kan vara ett hopp till Gud.

that great.

Psaltaren 23:1
En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas,

Psaltaren 80:1
För sångmästaren, efter »Liljor»; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm. (2) Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans.

Jesaja 40:11
Han för sin hjord i bet såsom en herde, han samlar lammen i sin famn och bär dem i sitt sköte och sakta för han moderfåren fram.

Jesaja 63:11
Då tänkte hans folk på forna tider, de tänkte på Mose: Var är nu han som förde dem upp ur havet, jämte herdarna för hans hjord? Var är han som lade i deras bröst sin helige Ande,

Hesekiel 34:23
Och jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David; ja, han skall föra dem i bet, han skall vara deras herde.

Hesekiel 37:24
Och min tjänare David skall vara konung över dem, och de skola så alla hava en och samma herde; och de skola vandra efter mina rätter och hålla mina stadgar och göra efter dem.

Johannes 10:11,14
Jag är den gode herden. En god herde giver sitt liv för fåren.…

1 Petrusbrevet 2:25
Ty I »gingen vilse såsom får», men nu haven I vänt om till edra själars herde och vårdare.

1 Petrusbrevet 5:4
Då skolen I, när Överherden uppenbaras, undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans.

the blood.

Hebreerbrevet 9:20
och sade: »Detta är förbundets blod, det förbunds som Gud har stadgat för eder.»

Hebreerbrevet 10:22
så låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete, och till kroppen tvagna med rent vatten.

2 Mosebok 24:8
Då tog Mose blodet och stänkte därav på folket och sade: »Se, detta är förbundets blod, det förbunds som HERREN har slutit med eder, i enlighet med alla dessa ord.»

Sakaria 9:11
För ditt förbundsblods skull vill jag ock släppa dina fångar fria ur gropen där intet vatten finnes.

Matteus 26:28
ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Markus 14:24
Och han sade till dem: »Detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många.

Lukas 22:20
Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod, som varder utgjutet för eder.

everlasting.

2 Samuelsbokem 23:5
Ja, är det icke så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allo stadgat och betryggat. Ja, visst skall han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig.

1 Krönikeboken 16:17
Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund;

Jesaja 55:3
Böjen edra öron hit och kommen till mig; hören, så får eder själ leva. Jag vill sluta med eder ett evigt förbund: att I skolen undfå all den trofasta nåd jag har lovat David.

Jesaja 61:8
Ty jag, HERREN, älskar, vad rätt är, och hatar orättfärdigt rov; och jag skall giva dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem.

Jeremia 32:40
Och jag skall sluta med dem ett evigt förbund, så att jag icke upp hör att följa dem och göra dem gott; och min fruktan skall jag ingiva i deras hjärtan, så att de icke vika av ifrån mig.

Hesekiel 37:26
Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund; ett evigt förbund med dem skall det vara. Jag skall insätta dem och föröka dem och låta min helgedom stå bland dem evinnerligen.

covenant.

Hebreerbrevet 9:16,17
Ty där ett testamente finnes, där måste det styrkas att den som har gjort testamentet är död.…

Länkar
Hebreerbrevet 13:20 InterHebreerbrevet 13:20 FlerspråkigHebreos 13:20 SpanskaHébreux 13:20 FranskaHebraeer 13:20 TyskaHebreerbrevet 13:20 KinesiskaHebrews 13:20 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 13
20Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren, 21han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 24:8
Då tog Mose blodet och stänkte därav på folket och sade: »Se, detta är förbundets blod, det förbunds som HERREN har slutit med eder, i enlighet med alla dessa ord.»

2 Krönikeboken 30:12
Också i Juda verkade Guds hand, så att han gav dem ett endräktigt hjärta till att göra efter vad konungen och de överste hade bjudit i kraft av HERRENS ord.

Jesaja 55:3
Böjen edra öron hit och kommen till mig; hören, så får eder själ leva. Jag vill sluta med eder ett evigt förbund: att I skolen undfå all den trofasta nåd jag har lovat David.

Jesaja 63:11
Då tänkte hans folk på forna tider, de tänkte på Mose: Var är nu han som förde dem upp ur havet, jämte herdarna för hans hjord? Var är han som lade i deras bröst sin helige Ande,

Jeremia 32:40
Och jag skall sluta med dem ett evigt förbund, så att jag icke upp hör att följa dem och göra dem gott; och min fruktan skall jag ingiva i deras hjärtan, så att de icke vika av ifrån mig.

Hesekiel 37:26
Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund; ett evigt förbund med dem skall det vara. Jag skall insätta dem och föröka dem och låta min helgedom stå bland dem evinnerligen.

Sakaria 9:11
För ditt förbundsblods skull vill jag ock släppa dina fångar fria ur gropen där intet vatten finnes.

Johannes 10:11
Jag är den gode herden. En god herde giver sitt liv för fåren.

Apostagärningarna 2:24
Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av döden.

Apostagärningarna 2:32
Denne -- Jesus -- har nu Gud låtit uppstå; därom kunna vi alla vittna.

Romabrevet 10:7
ej heller: 'Vem vill fara ned till avgrunden (nämligen för att hämta Kristus upp ifrån de döda?'»

Romabrevet 15:33
Fridens Gud vare med eder alla. Amen.

Hebreerbrevet 10:29
huru mycket svårare straff tron I icke då att den skall anses värd, som förtrampar Guds Son och aktar förbundets blod för orent -- det i vilket han har blivit helgad -- och som smädar nådens Ande!

1 Petrusbrevet 2:25
Ty I »gingen vilse såsom får», men nu haven I vänt om till edra själars herde och vårdare.

Hebreerbrevet 13:19
Överst på sidan
Överst på sidan