Jesaja 63:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Då tänkte hans folk på forna tider, de tänkte på Mose: Var är nu han som förde dem upp ur havet, jämte herdarna för hans hjord? Var är han som lade i deras bröst sin helige Ande,

Dansk (1917 / 1931)
Da tænkte hans Folk paa gamle Dage, paa Moses: »Hvor er han, som drog sit Smaakvægs Hyrde op af Vandet? Hvor er han, som lagde sin hellige Aand i hans Hjerte,

Norsk (1930)
Da tenkte hans folk på de gamle dager, på Moses: Hvor er han som førte dem op av havet med sin hjords hyrde? Hvor er han som gav sin Hellige Ånd midt iblandt dem,

King James Bible
Then he remembered the days of old, Moses, and his people, saying, Where is he that brought them up out of the sea with the shepherd of his flock? where is he that put his holy Spirit within him?

English Revised Version
Then he remembered the days of old, Moses, and his people, saying, Where is he that brought them up out of the sea with the shepherds of his flock? where is he that put his holy spirit in the midst of them?
Treasury i Bibeln Kunskap

he remembered

3 Mosebok 26:40-45
Och de skola nödgas bekänna den missgärning de själva hava begått, och den deras fäder hava begått, genom att handla trolöst mot mig, och huru de hava vandrat mig emot…

5 Mosebok 4:20,31
Men eder har HERREN tagit, och han har fört eder ut ur smältugnen, ur Egypten, för att I skullen bliva hans arvfolk, såsom nu har skett.…

Psaltaren 25:6
Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de äro av evighet.

Psaltaren 77:5-11
Jag tänker på forntidens dagar, på år som längesedan hava gått.…

Psaltaren 89:47-50
Tänk på huru kort mitt liv varar, och huru förgängliga du har skapat alla människors barn.…

Psaltaren 143:5
Jag tänker på forna dagar, jag begrundar alla dina gärningar, dina händers verk eftersinnar jag.

Lukas 1:54
Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet

where is he that brought

Jesaja 63:15
Skåda ned från himmelen och se härtill från din heliga och härliga boning. Var äro nu din nitälskan och dina väldiga gärningar, var är ditt hjärtas varkunnsamhet och din barmhärtighet? De hålla sig tillbaka från mig.

Jesaja 51:9,10
Vakna upp, vakna upp, kläd dig i makt, du HERRENS arm; vakna upp såsom i forna dagar, i förgångna tider. Var det icke du, som slog Rahab och genomborrade draken?…

2 Mosebok 14:30
Så frälste HERREN på den dagen Israel från egyptiernas hand, och Israel såg egyptierna ligga döda på havsstranden.

2 Mosebok 32:11,12
Men Mose bönföll inför HERREN, sin Gud, och sade: »HERRE, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk, som du med stor kraft och stark hand har fört ut ur Egyptens land?…

4 Mosebok 14:13,14
Mose sade till HERREN: »Egyptierna hava ju förnummit att du med din kraft har fört detta folk ut ifrån dem hitupp,…

Jeremia 2:6
De frågade icke: »Var är HERREN, han som förde oss upp ur Egyptens land, han som ledde oss i öknen, det öde och oländiga landet, torrhetens och dödsskuggans land, det land där ingen vägfarande färdades, och där ingen människa bodde?»

shepherd.

Psaltaren 77:20
Så förde du ditt folk såsom en hjord genom Moses och Arons hand.

where is he that put

4 Mosebok 11:17,25,29
Där vill jag då stiga ned och tala med dig, och jag vill taga av den ande som är över dig och låta komma över dem; sedan skola de bistå dig med att bära på bördan av folket, så att du slipper bära den ensam.…

Nehemja 9:20
Din gode Ande sände du att undervisa dem, och ditt manna förvägrade du icke deras mun, och vatten gav du dem, när de törstade.

Daniel 4:8
Slutligen kom ock Daniel inför mig, han som hade fått namnet Beltesassar efter min guds namn, och i vilken heliga gudars ande är; och jag förtäljde drömmen för honom sålunda:

Haggai 2:5
Det förbund som jag slöt med eder, när I drogen ut ur Egypten, vill jag låta stå fast, och min Ande skall förbliva ibland eder; frukten icke.

Sakaria 4:6
Då talade han och sade till mig: »Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.

Länkar
Jesaja 63:11 InterJesaja 63:11 FlerspråkigIsaías 63:11 SpanskaÉsaïe 63:11 FranskaJesaja 63:11 TyskaJesaja 63:11 KinesiskaIsaiah 63:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 63
10Men de voro gensträviga, och de bedrövade hans heliga Ande; därför förvandlades han till deras fiende, han själv stridde mot dem. 11Då tänkte hans folk på forna tider, de tänkte på Mose: Var är nu han som förde dem upp ur havet, jämte herdarna för hans hjord? Var är han som lade i deras bröst sin helige Ande, 12var är han som lät sin härliga arm gå fram vid Moses högra sida, han som klöv vattnet framför dem och så gjorde sig ett evigt namn,…
Korshänvisningar
Hebreerbrevet 13:20
Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren,

2 Mosebok 14:30
Så frälste HERREN på den dagen Israel från egyptiernas hand, och Israel såg egyptierna ligga döda på havsstranden.

4 Mosebok 11:17
Där vill jag då stiga ned och tala med dig, och jag vill taga av den ande som är över dig och låta komma över dem; sedan skola de bistå dig med att bära på bördan av folket, så att du slipper bära den ensam.

4 Mosebok 11:25
Då steg HERREN ned i molnskyn och talade till honom, och tog av den ande som var över honom och lät komma över de sjuttio äldste. Då nu anden föll på dem, begynte de profetera, vilket de sedan icke mer gjorde.

Nehemja 9:20
Din gode Ande sände du att undervisa dem, och ditt manna förvägrade du icke deras mun, och vatten gav du dem, när de törstade.

Psaltaren 51:11
Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.

Psaltaren 77:20
Så förde du ditt folk såsom en hjord genom Moses och Arons hand.

Psaltaren 106:9
Han näpste Röda havet, så att det blev torrt, och förde dem genom djupen såsom genom en öken.

Psaltaren 106:44
Men han såg till dem i deras nöd, när han hörde deras rop.

Psaltaren 106:45
Och han tänkte, dem till fromma, på sitt förbund och ömkade sig efter sin stora nåd.

Jesaja 43:16
Så säger HERREN, han som gör en väg i havet, en stig i väldiga vatten,

Jesaja 51:10
Var det icke du, som uttorkade havet, det stora djupets vatten, och som gjorde havsbottnen till en väg, där ett frälsat folk kunde gå fram?

Jesaja 63:10
Men de voro gensträviga, och de bedrövade hans heliga Ande; därför förvandlades han till deras fiende, han själv stridde mot dem.

Jeremia 2:6
De frågade icke: »Var är HERREN, han som förde oss upp ur Egyptens land, han som ledde oss i öknen, det öde och oländiga landet, torrhetens och dödsskuggans land, det land där ingen vägfarande färdades, och där ingen människa bodde?»

Hosea 12:13
Men genom en profet förde HERREN Israel upp ur Egypten, och genom en profet blev folket bevarat.

Amos 9:11
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda; jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar;

Haggai 2:5
Det förbund som jag slöt med eder, när I drogen ut ur Egypten, vill jag låta stå fast, och min Ande skall förbliva ibland eder; frukten icke.

Jesaja 63:10
Överst på sidan
Överst på sidan