Apostagärningarna 2:24
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av döden.

Dansk (1917 / 1931)
Men Gud oprejste ham, idet han gjorde Ende paa Dødens Veer, eftersom det ikke var muligt, at han kunde fastholdes af den.

Norsk (1930)
men Gud opreiste ham, idet han løste dødens veer, eftersom det ikke var mulig at han kunde holdes av den.

King James Bible
Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.

English Revised Version
whom God raised up, having loosed the pangs of death: because it was not possible that he should be holden of it.
Treasury i Bibeln Kunskap

God.

Apostagärningarna 2:32
Denne -- Jesus -- har nu Gud låtit uppstå; därom kunna vi alla vittna.

Apostagärningarna 3:15,26
Och livets furste dräpten I, men Gud uppväckte honom från de döda; därom kunna vi själva vittna.…

Apostagärningarna 10:40,41
Men honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit honom bliva uppenbar,…

Apostagärningarna 13:30,34
Men Gud uppväckte honom från de döda.…

Apostagärningarna 17:31
Ty han har fastställt en dag då han skall 'döma världen med rättfärdighet', genom en man som han har bestämt därtill; och han har åt alla givit en bekräftelse härpå, i det att han har låtit honom uppstå från de döda.»

Matteus 27:63
och sade: »Herre, vi hava dragit oss till minnes att den villoläraren sade, medan han ännu levde: 'Efter tre dagar skall jag uppstå.'

Lukas 24:1-53
Men på första veckodagen kommo de, tidigt i själva dagbräckningen, till graven med de välluktande kryddor som de hade tillrett.…

Johannes 2:19-21
Jesus svarade och sade till dem: »Bryten ned detta tempel, så skall jag inom tre dagar låta det uppstå igen.»…

Johannes 10:18
Ingen tager det ifrån mig, utan jag giver det av fri vilja. Jag har makt att giva det, och jag har makt att taga igen det. Det budet har jag fått av min Fader.»

Romabrevet 4:24
utan det skulle gälla också oss; ty det skall tillräknas jämväl oss, oss som tro på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre,

Romabrevet 6:4
Och vi hava så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv.

Romabrevet 8:11,34
Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder.…

Romabrevet 14:9
Ty därför har Kristus dött och åter blivit levande, att han skall vara herre över både döda och levande.

1 Korinthierbrevet 6:14
och Gud, som har uppväckt Herren, skall ock genom sin kraft uppväcka oss.

1 Korinthierbrevet 15:12
Om det nu predikas om Kristus att han har uppstått från de döda, huru kunna då somliga bland eder säga att det icke finnes någon uppståndelse från de döda?

2 Korinthierbrevet 4:14
ty vi veta att han som uppväckte Herren Jesus, han skall ock uppväcka oss med Jesus och ställa oss inför sig tillsammans med eder.

Galaterbrevet 1:1
Paulus, apostel, icke från människor, ej heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och genom Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda --

Efesierbrevet 1:20
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,

Kolosserbrevet 2:12
I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.

1 Thessalonikerbr. 1:10
och till att vänta hans Son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen.

Hebreerbrevet 13:20
Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren,

1 Petrusbrevet 1:21
I som genom honom tron på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att eder tro nu ock kan vara ett hopp till Gud.

loosed.

Psaltaren 116:3,4,16
Dödens band omvärvde mig, och dödsrikets ångest grep mig; jag kom i nöd och bedrövelse.…

because.

Apostagärningarna 1:16
»Mina bröder, det skriftens ord skulle fullbordas, som den helige Ande genom Davids mun hade profetiskt talat om Judas, vilken blev vägvisare åt de män som grepo Jesus.

Jesaja 25:8
Han skall för alltid göra döden om intet; och Herren, HERREN skall avtorka tårarna från alla ansikten, och skall taga bort sitt folks smälek överallt på jorden. Ty så har HERREN talat.

Jesaja 26:19
Men dina döda må få liv igen; mina dödas kroppar må åter stå upp. Vaknen upp och jublen, I som liggen i graven; ty din dagg är en ljusets dagg, och jorden skall giva igen de avsomnade.

Jesaja 53:10
Det behagade HERREN att slå honom med krankhet: om hans liv så bleve ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och HERRENS vilja skulle genom honom hava framgång.

Hosea 13:14
Skulle jag förlossa sådana ur dödsrikets våld, köpa dem fria ifrån döden? -- Var har du dina hemsökelser, du död? Var har du din pest, du dödsrike? Ånger må vara fördold för mina ögon.

Lukas 24:46
Och han sade till dem: »Det är så skrivet, att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda,

Johannes 10:35
Om han nu har kallat för gudar dem som Guds ord kom till -- och skriften kan ju icke bliva om intet --

Johannes 12:39
Alltså kunde de icke tro; Esaias säger ju ytterligare:

Hebreerbrevet 2:14
Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det är djävulen,

Uppenbarelseboken 1:18
och den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

Länkar
Apostagärningarna 2:24 InterApostagärningarna 2:24 FlerspråkigHechos 2:24 SpanskaActes 2:24 FranskaApostelgeschichte 2:24 TyskaApostagärningarna 2:24 KinesiskaActs 2:24 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 2
23denne som blev given i edert våld, enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt, honom haven I genom män som icke veta av lagen låtit fastnagla vid korset och döda. 24Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. 25Ty David säger med tanke på honom: 'Jag har haft Herren för mina ögon alltid, ja, han är på min högra sida, för att jag icke skall vackla.…
Korshänvisningar
Jesaja 10:7
Men så menar icke han, och i sitt hjärta tänker han ej så, utan hans hjärta står efter att förgöra och efter att utrota folk i mängd.

Apostagärningarna 2:32
Denne -- Jesus -- har nu Gud låtit uppstå; därom kunna vi alla vittna.

Apostagärningarna 3:15
Och livets furste dräpten I, men Gud uppväckte honom från de döda; därom kunna vi själva vittna.

Apostagärningarna 3:26
För eder först och främst har Gud låtit sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna eder, när I, en och var, omvänden eder från eder ondska.»

Apostagärningarna 4:10
så mån I veta, I alla och hela Israels folk, att det är genom Jesu Kristi, nasaréens, namn, hans som I haven korsfäst, men som Gud har uppväckt från de döda -- att det är genom det namnet som denne man står inför eder frisk och färdig.

Apostagärningarna 5:30
Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som I haden upphängt på trä och dödat.

Apostagärningarna 10:40
Men honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit honom bliva uppenbar,

Apostagärningarna 13:30
Men Gud uppväckte honom från de döda.

Apostagärningarna 13:33
såsom ock är skrivet i andra psalmen: 'Du är min Son, jag har i dag fött dig.'

Apostagärningarna 13:34
Och att han har låtit honom uppstå från de döda, så att han icke mer skall vända tillbaka till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: 'Jag skall uppfylla åt eder de heliga löften som jag i trofasthet har givit åt David.'

Apostagärningarna 13:37
men den som Gud har uppväckt, han har icke sett förgängelsen.

Apostagärningarna 17:31
Ty han har fastställt en dag då han skall 'döma världen med rättfärdighet', genom en man som han har bestämt därtill; och han har åt alla givit en bekräftelse härpå, i det att han har låtit honom uppstå från de döda.»

1 Korinthierbrevet 6:14
och Gud, som har uppväckt Herren, skall ock genom sin kraft uppväcka oss.

1 Korinthierbrevet 15:4
och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje dagen, enligt skrifterna,

1 Korinthierbrevet 15:15
då befinnas vi ock vara falska Guds vittnen, eftersom vi hava vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus, som han icke har uppväckt, om det är sant att döda icke uppstå.

1 Korinthierbrevet 15:20
Men nu har Kristus uppstått från de döda, såsom förstlingen av de avsomnade.

2 Korinthierbrevet 4:14
ty vi veta att han som uppväckte Herren Jesus, han skall ock uppväcka oss med Jesus och ställa oss inför sig tillsammans med eder.

Galaterbrevet 1:1
Paulus, apostel, icke från människor, ej heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och genom Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda --

Efesierbrevet 1:20
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,

Kolosserbrevet 2:12
I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.

Apostagärningarna 2:23
Överst på sidan
Överst på sidan