1 Petrusbrevet 2:25
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty I »gingen vilse såsom får», men nu haven I vänt om till edra själars herde och vårdare.

Dansk (1917 / 1931)
Thi I vare vildfarende som Faar, men ere nu vendte om til eders Sjæles Hyrde og Tilsynsmand.

Norsk (1930)
For I var villfarende som får, men har nu omvendt eder til eders sjelers hyrde og tilsynsmann.

King James Bible
For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.

English Revised Version
For ye were going astray like sheep; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.
Treasury i Bibeln Kunskap

ye.

Psaltaren 119:176
Om jag far vilse, så uppsök din tjänare såsom ett förlorat får, ty jag förgäter icke dina bud.

Jesaja 53:6
Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Jeremia 23:2
Därför säger HERREN, Israels Gud, så om de herdar som föra mitt folk i bet: Det är I som haven förskingrat mina får och drivit bort dem och underlåtit att söka deras bästa. Men se, nu skall jag hemsöka eder för edert onda väsendes skull, säger HERREN.

Hesekiel 34:6
Mina får gå nu vilse på alla berg och alla höga kullar; över hela jorden äro mina får förskingrade, utan att någon frågar efter dem eller uppsöker dem.

Matteus 9:36
Och när han såg folkskarorna, ömkade han sig över dem, eftersom de voro så illa medfarna och uppgivna, »lika får som icke hava någon herde.»

Matteus 18:12
Vad synes eder? Om en man har hundra får, och ett av dem har kommit vilse, lämnar han icke då de nittionio på bergen och går åstad och söker efter det som har kommit vilse?

Lukas 15:4-6
»Om ibland eder finnes en man som har hundra får, och han förlorar ett av dem, lämnar han icke då de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade, till dess han finner det?…

the Shepherd.

1 Petrusbrevet 5:4
Då skolen I, när Överherden uppenbaras, undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans.

Psaltaren 23:1-3
En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas,…

Psaltaren 80:1
För sångmästaren, efter »Liljor»; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm. (2) Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans.

Hga Visan 1:7,8
»Säg mig, du som min själ har kär: Var för du din hjord i bet? Var låter du den vila om middagen? Må jag slippa att gå lik en vilsekommen kvinna vid dina vänners hjordar.»…

Jesaja 40:11
Han för sin hjord i bet såsom en herde, han samlar lammen i sin famn och bär dem i sitt sköte och sakta för han moderfåren fram.

Hesekiel 34:11-16,23,24
Ty så säger Herren, HERREN: Se, jag skall själv taga mig an mina får och leta dem tillsammans.…

Hesekiel 37:24
Och min tjänare David skall vara konung över dem, och de skola så alla hava en och samma herde; och de skola vandra efter mina rätter och hålla mina stadgar och göra efter dem.

Sakaria 13:7
Svärd, upp mot min herde, mot den man som fick stå mig nära! säger HERREN Sebaot. Må herden bliva slagen, så att fåren förskingras; ty jag vill nu vända min hand mot de svaga.

Johannes 10:11-16
Jag är den gode herden. En god herde giver sitt liv för fåren.…

Hebreerbrevet 13:20
Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren,

Bishop.

Hebreerbrevet 3:1
Därför, I helige bröder, I som haven blivit delaktiga av en himmelsk kallelse, skolen I akta på vår bekännelses apostel och överstepräst, Jesus,

Apostagärningarna 20:28
Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod.

*Gr:

Länkar
1 Petrusbrevet 2:25 Inter1 Petrusbrevet 2:25 Flerspråkig1 Pedro 2:25 Spanska1 Pierre 2:25 Franska1 Petrus 2:25 Tyska1 Petrusbrevet 2:25 Kinesiska1 Peter 2:25 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Petrusbrevet 2
24Och »våra synder bar han» i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och »genom hans sår haven I blivit helade». 25Ty I »gingen vilse såsom får», men nu haven I vänt om till edra själars herde och vårdare.
Korshänvisningar
Psaltaren 23:1
En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas,

Jesaja 13:14
Och likasom jagade gaseller och en hjord som ingen samlar vända de då hem, var och en till sitt folk, och fly, var och en till sitt land.

Jesaja 53:5
Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade.

Jesaja 53:6
Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Hesekiel 34:6
Mina får gå nu vilse på alla berg och alla höga kullar; över hela jorden äro mina får förskingrade, utan att någon frågar efter dem eller uppsöker dem.

Johannes 10:11
Jag är den gode herden. En god herde giver sitt liv för fåren.

Johannes 10:16
Jag har ock andra får, som icke höra till detta fårahus; också dem måste jag draga till mig, och de skola lyssna till min röst. Så skall det bliva en hjord och en herde.

Hebreerbrevet 5:2
Och han kan hava undseende med de okunniga och vilsefarande, just därför att han själv är behäftad med svaghet

Hebreerbrevet 13:20
Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren,

1 Petrusbrevet 3:20
för sådana som fordom voro ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några få -- allenast åtta personer -- blevo frälsta genom vatten.

1 Petrusbrevet 5:4
Då skolen I, när Överherden uppenbaras, undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans.

1 Petrusbrevet 2:24
Överst på sidan
Överst på sidan