Hebreerbrevet 5:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och han kan hava undseende med de okunniga och vilsefarande, just därför att han själv är behäftad med svaghet

Dansk (1917 / 1931)
som en, der kan bære over med de vankundige og vildfarende, eftersom han ogsaa selv er stedt i Skrøbelighed

Norsk (1930)
som en som kan bære over med de vankundige og villfarende, fordi han også selv er skrøpelighet underlagt,

King James Bible
Who can have compassion on the ignorant, and on them that are out of the way; for that he himself also is compassed with infirmity.

English Revised Version
who can bear gently with the ignorant and erring, for that he himself also is compassed with infirmity;
Treasury i Bibeln Kunskap

Who.

Hebreerbrevet 2:18
Ty därigenom att han har lidit, i det han själv blev frestad, kan han hjälpa dem som frestas.

Hebreerbrevet 4:15
Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd.

have compassion on.

4 Mosebok 15:22-29
Och om I begån synd ouppsåtligen, i det att I underlåten att göra efter något av dessa bud som HERREN har kungjort för Mose,…

1 Timotheosbrevet 1:13
mig som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste, när jag i min otro handlade så.

them.

Hebreerbrevet 12:13
och »gören räta stigar för edra fötter», så att den fot som haltar icke vrides ur led, utan fastmer bliver botad.

2 Mosebok 32:8
De hava redan vikit av ifrån den väg som jag bjöd dem gå; de hava gjort sig en gjuten kalv. Den hava de tillbett, åt den hava de offrat, och sagt: 'Detta är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land.»

Domarboken 2:17
Men de hörde icke heller på sina domare, utan lupo i trolös avfällighet efter andra gudar och tillbådo dem; de veko med hast av ifrån den väg som deras fäder hade vandrat, i lydnad för HERRENS bud, och gjorde icke såsom de.

Jesaja 30:11
viken av ifrån vägen, gån åt sidan från stigen, skaffen bort ur vår åsyn Israel Helige.»

is compassed.

Hebreerbrevet 7:28
Ty lagen insätter till överstepräster människor som äro behäftade med svaghet, men det löftesord, som efter lagens utgivande gavs under edlig bekräftelse, insätter en »Son» som är fullkomnad »till evig tid».

2 Mosebok 32:2-5,21-24
Då sade Aron till dem: »Tagen guldringarna ut ur öronen på edra hustrur, edra söner och edra döttrar, och bären dem till mig.…

4 Mosebok 12:1-9
Och Mirjam jämte Aron talade illa om Mose för den etiopiska kvinnans skull som han hade tagit till hustru; han hade nämligen tagit en etiopisk kvinna till hustru.…

4 Mosebok 20:10-12
Och Mose och Aron sammankallade församlingen framför klippan; där sade han till dem: »Hören nu, I gensträvige; kunna vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt eder?»…

Lukas 22:32
men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.»

2 Korinthierbrevet 11:30
Om jag nu måste berömma mig, så vill jag berömma mig av min svaghet.

2 Korinthierbrevet 12:5,9,10
I fråga om den mannen vill jag berömma mig, men i fråga om mig själv vill jag icke berömma mig, om icke av min svaghet.…

Galaterbrevet 4:13
I veten ju att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången kom att förkunna evangelium för eder.

Länkar
Hebreerbrevet 5:2 InterHebreerbrevet 5:2 FlerspråkigHebreos 5:2 SpanskaHébreux 5:2 FranskaHebraeer 5:2 TyskaHebreerbrevet 5:2 KinesiskaHebrews 5:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 5
1Ty var och en som skall bliva överstepräst uttages bland människor och tillsättes för att till människors bästa göra tjänst inför Gud, genom att frambära gåvor och offer för synder. 2Och han kan hava undseende med de okunniga och vilsefarande, just därför att han själv är behäftad med svaghet 3och, för denna sin svaghets skull, måste offra för sina egna synder likaväl som för folkets.…
Korshänvisningar
Jesaja 29:24
De förvillade skola då få förstånd, och de knorrande skola taga emot lärdom.

Efesierbrevet 4:18
hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.

Hebreerbrevet 2:17
Därför måste han i allt bliva lik sina bröder, för att han skulle bliva barmhärtig och en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder.

Hebreerbrevet 2:18
Ty därigenom att han har lidit, i det han själv blev frestad, kan han hjälpa dem som frestas.

Hebreerbrevet 4:15
Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd.

Hebreerbrevet 7:28
Ty lagen insätter till överstepräster människor som äro behäftade med svaghet, men det löftesord, som efter lagens utgivande gavs under edlig bekräftelse, insätter en »Son» som är fullkomnad »till evig tid».

Hebreerbrevet 9:7
men i det andra går allenast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod; och han frambär blodet för sig själv och för folkets ouppsåtliga synder.

Jakobsbrevet 5:19
Mina bröder, om någon bland eder har farit vilse från sanningen, och någon omvänder honom,

1 Petrusbrevet 2:25
Ty I »gingen vilse såsom får», men nu haven I vänt om till edra själars herde och vårdare.

Hebreerbrevet 5:1
Överst på sidan
Överst på sidan