2 Thessalonikerbr. 3:16
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men fridens Herre själv give eder sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med eder alla.

Dansk (1917 / 1931)
Men han selv, Fredens Herre, give eder Freden altid, i alle Maader! Herren være med eder alle!

Norsk (1930)
Og han, fredens Herre, gi eder fred alltid, i alle måter! Herren være med eder alle!

King James Bible
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.

English Revised Version
Now the Lord of peace himself give you peace at all times in all ways. The Lord be with you all.
Treasury i Bibeln Kunskap

the Lord of.

Psaltaren 72:3,7
Bergen bäre frid åt folket, så ock höjderna, genom rättfärdighet.…

Jesaja 9:6,7
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.…

Sakaria 6:13
Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel och förvärva majestät och sitta på sin tron och regera; och en präst skall han vara på sin tron; och fridens rådslag skola vara mellan båda.

Lukas 2:14
»Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!»

Johannes 14:27
Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.

Romabrevet 15:33
Fridens Gud vare med eder alla. Amen.

Romabrevet 16:20
Och fridens Gud skall snart låta Satan bliva krossad under edra fötter. Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.

1 Korinthierbrevet 14:33
Gud är ju icke oordningens Gud, utan fridens.

2 Korinthierbrevet 5:19-21
Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord.…

2 Korinthierbrevet 13:11
För övrigt, mina bröder, varen glada, låten fullkomna eder, låten förmana eder, varen ens till sinnes, hållen frid; då skall kärlekens och fridens Gud vara med eder.

Efesierbrevet 2:14-17
Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.…

1 Thessalonikerbr. 5:23
Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse.

Hebreerbrevet 7:2
varvid Abraham å sin sida gav honom tionde av allt; denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst »rättfärdighetens konung», men därjämte ock »Salems konung», det är »fridens konung»,

Hebreerbrevet 13:20
Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren,

give.

4 Mosebok 6:26
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Domarboken 6:24
Då byggde Gideon där ett altare åt HERREN och kallade det HERREN är frid; det finnes kvar ännu i dag i det abiesritiska Ofra.

*marg:

Psaltaren 29:11
HERREN skall giva makt åt sitt folk, HERREN skall välsigna sitt folk med frid.

Psaltaren 85:8-10
Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar: se, han talar frid till sitt folk och till sina fromma; må de blott icke vända åter till dårskap.…

Jesaja 26:12
HERRE, du skall skaffa frid åt oss, ty allt vad vi hava uträttat har du utfört åt oss.

Jesaja 45:7
jag som danar ljuset och skapar mörkret, jag som giver lyckan och skapar olyckan. Jag, HERREN, är den som gör allt detta.

Jesaja 54:10
Ja, om än bergen vika bort och höjderna vackla, så skall min nåd icke vika ifrån dig och mitt fridsförbund icke vackla, säger HERREN; din förbarmare.

Jesaja 66:12
Ty så säger HERREN: Se, jag vill låta frid komma över henne såsom en ström och folkens rikedomar såsom en översvämmande flod, och I skolen så få dia, I skolen bliva burna på armen och skolen få sitta i knäet och bliva smekta.

Haggai 2:9
Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bliva större än dess forna var, säger HERREN Sebaot; och på denna plats skall jag låta friden råda, säger HERREN Sebaot.

Johannes 16:33
Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.»

See on

Romabrevet 1:7
jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Filipperbrevet 4:7-9
Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.…

The Lord be.

2 Thessalonikerbr. 3:18
Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder alla.

1 Samuelsboken 17:37
Och David sade ytterligare: »HERREN, som räddade mig undan lejon och björn, han skall ock rädda mig undan denne filisté.» Då sade Saul till David: »Gå då åstad; HERREN skall vara med dig.»

1 Samuelsboken 20:13
HERREN straffe Jonatan nu och framgent, om jag, såframt min fader åstundar din ofärd, icke uppenbarar det för dig och låter dig komma undan, så att du får gå dina färde i trygghet. Och HERREN vare då med dig, såsom han har varit med min fader.

Psaltaren 46:7,11
HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.…

Jesaja 8:10
Gören upp planer; de varda dock om intet. Avtalen, vad I viljen; det skall dock ej lyckas. Ty Gud är med oss.

Matteus 1:23
»Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel» (det betyder Gud med oss).

Matteus 28:20
lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

2 Timotheosbrevet 4:22
Herren vare med din ande. Nåd vare med eder.

Filemonbrevet 1:25
Herrens, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande.

Länkar
2 Thessalonikerbr. 3:16 Inter2 Thessalonikerbr. 3:16 Flerspråkig2 Tesalonicenses 3:16 Spanska2 Thessaloniciens 3:16 Franska2 Thessalonicher 3:16 Tyska2 Thessalonikerbr. 3:16 Kinesiska2 Thessalonians 3:16 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Thessalonikerbr. 3
16Men fridens Herre själv give eder sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med eder alla. 17Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev; så skriver jag.…
Korshänvisningar
Rut 2:4
Och Boas kom just då dit från Bet-Lehem; och han sade till skördemännen: »HERREN vare med eder.» De svarade honom: »HERREN välsigne dig.»

Romabrevet 15:33
Fridens Gud vare med eder alla. Amen.

Efesierbrevet 6:23
Frid vare med bröderna och kärlek tillika med tro, från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

1 Thessalonikerbr. 3:11
Men vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus må för oss jämna vägen till eder.

2 Thessalonikerbr. 3:15
Överst på sidan
Överst på sidan