Psaltaren 85:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar: se, han talar frid till sitt folk och till sina fromma; må de blott icke vända åter till dårskap.

Dansk (1917 / 1931)
Jeg vil høre, hvad Gud HERREN taler! Visselig taler han Fred til sit Folk og til sine fromme og til dem, der vender deres Hjerte til ham;

Norsk (1930)
Jeg vil høre hvad Gud Herren taler; for han taler fred til sitt folk og til sine fromme - bare de ikke vender tilbake til dårskap.

King James Bible
I will hear what God the LORD will speak: for he will speak peace unto his people, and to his saints: but let them not turn again to folly.

English Revised Version
I will hear what God the LORD will speak: for he will speak peace unto his people, and to his saints: but let them not turn again to folly.
Treasury i Bibeln Kunskap

hear

Habackuk 2:1
Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren; jag vill speja för att se vad han skall tala genom mig, och vilket svar på mitt klagomål jag skall få att frambära.

Hebreerbrevet 12:25
Sen till, att I icke visen ifrån eder honom som talar. Ty om dessa icke kunde undfly, när de visade ifrån sig honom som här på jorden kungjorde Guds vilja, huru mycket mindre skola då vi kunna det, om vi vända oss ifrån honom som kungör sin vilja från himmelen?

for he

Psaltaren 29:11
HERREN skall giva makt åt sitt folk, HERREN skall välsigna sitt folk med frid.

Jesaja 57:19
Jag skall skapa frukt ifrån hans läppar. Frid över dem som äro fjärran och frid över dem som äro nära! säger HERREN; jag skall hela honom.

Sakaria 9:10
Så skall jag utrota vagnar Efraim och hästar ur Jerusalem; ja, stridens bågar skola utrotas, och han skall tala frid till folken. Och hans herradöme skall nå från hav till hav, och ifrån floden intill jordens ändar.

Johannes 14:27
Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.

Johannes 20:19,26
På aftonen samma dag, den första veckodagen, medan lärjungarna av fruktan för judarna voro samlade inom stängda dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid vare med eder!»…

Apostagärningarna 10:36
Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I,

2 Korinthierbrevet 5:18-20
Men alltsammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete.…

Efesierbrevet 2:17
Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för eder, I som voren fjärran, och om frid för dem som voro nära.

2 Thessalonikerbr. 3:16
Men fridens Herre själv give eder sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med eder alla.

to his

Psaltaren 50:5
»Församlen till mig mina fromma, som sluta förbund med mig vid offer.»

Efesierbrevet 1:1,2
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, hälsar de heliga som bo i Efesus, de i Kristus Jesus troende.…

but

Psaltaren 130:4
Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.

Johannes 5:14
Sedan träffade Jesus honom i helgedomen och sade till honom: »Se, du har blivit frisk; synda icke härefter, på det att icke något värre må vederfaras dig.»

Johannes 8:11
Hon svarade: »Herre, ingen.» Då sade han till henne: »Icke heller jag dömer dig. Gå, och synda icke härefter.»]

Apostagärningarna 3:26
För eder först och främst har Gud låtit sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna eder, när I, en och var, omvänden eder från eder ondska.»

Galaterbrevet 4:9
Men nu, sedan I haven lärt känna Gud och, vad mer är, haven blivit kända av Gud, huru kunnen I nu vända tillbaka till de svaga och arma »makter», under vilka I åter på nytt viljen bliva trälar?

2 Timotheosbrevet 2:19
Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»

Hebreerbrevet 10:26-29
Ty om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder,…

2 Petrusbrevet 2:20-22
Och då de genom kunskapen om Herren och Frälsaren, Jesus Kristus, hava undkommit världens besmittelser, men sedan åter låta sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista för dem blivit värre än det första.…

Uppenbarelseboken 2:4,5
Men jag har det emot dig, att du har övergivit din första kärlek.…

Uppenbarelseboken 3:19
'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' Så gör nu bättring med all flit.

folly

1 Mosebok 34:7
Men när Jakobs söner kommo hem från marken, sedan de hade fått höra vad som hade hänt, blevo de förbittrade och vredgades högeligen över att han hade gjort vad som var en galenskap i Israel, i det han hade lägrat Jakobs dotter -- en otillbörlig gärning.

1 Samuelsboken 25:25
Icke må min herre fästa något avseende vid Nabal, den onde mannen, ty vad hans namn betyder, det är han; Nabal heter han, och dårskap bor i honom. Men jag, din tjänarinna, har icke sett de män som du, min herre, sände.

Ordspråksboken 25:11
Gyllene äpplen i silverskålar äro ord som talas i rättan tid.

Ordspråksboken 27:22
Om du stötte den oförnuftige mortel med en stöt, bland grynen, så skulle hans oförnuft ändå gå ur honom.

Länkar
Psaltaren 85:8 InterPsaltaren 85:8 FlerspråkigSalmos 85:8 SpanskaPsaume 85:8 FranskaPsalm 85:8 TyskaPsaltaren 85:8 KinesiskaPsalm 85:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 85
7HERRE, låt oss se din nåd, och giv oss din frälsning. 8Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar: se, han talar frid till sitt folk och till sina fromma; må de blott icke vända åter till dårskap. 9Ja, hans frälsning är nära dem som frukta honom, och så skall ära bo i vårt land.…
Korshänvisningar
2 Petrusbrevet 2:21
Ty det hade varit bättre för dem att icke hava lärt känna rättfärdighetens väg, än att nu, sedan de hava lärt känna den, vända tillbaka, bort ifrån det heliga bud som har blivit dem meddelat.

3 Mosebok 26:6
Och jag skall skaffa frid i landet, och I skolen få ro, och ingen skall förskräcka eder. Jag skall göra slut på vilddjuren i landet, och intet svärd skall gå fram genom edert land.

4 Mosebok 9:8
Mose svarade dem: »Stannen så vill jag höra vad HERREN bjuder angående eder.»

Psaltaren 29:11
HERREN skall giva makt åt sitt folk, HERREN skall välsigna sitt folk med frid.

Psaltaren 78:57
de veko trolöst tillbaka, de såsom deras fäder, de vände om, lika en båge som sviker.

Jesaja 32:17
Och rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid.

Habackuk 2:1
Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren; jag vill speja för att se vad han skall tala genom mig, och vilket svar på mitt klagomål jag skall få att frambära.

Haggai 2:9
Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bliva större än dess forna var, säger HERREN Sebaot; och på denna plats skall jag låta friden råda, säger HERREN Sebaot.

Sakaria 9:10
Så skall jag utrota vagnar Efraim och hästar ur Jerusalem; ja, stridens bågar skola utrotas, och han skall tala frid till folken. Och hans herradöme skall nå från hav till hav, och ifrån floden intill jordens ändar.

Psaltaren 85:7
Överst på sidan
Överst på sidan