Apostagärningarna 10:36
Parallella Vers
Svenska (1917)
Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I,

Dansk (1917 / 1931)
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

Norsk (1930)
Det ord som han sendte ut til Israels barn, idet han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus han er alles Herre

King James Bible
The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ: (he is Lord of all:)

English Revised Version
The word which he sent unto the children of Israel, preaching good tidings of peace by Jesus Christ (he is Lord of all)--
Treasury i Bibeln Kunskap

word.

Apostagärningarna 2:38,39
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.…

Apostagärningarna 3:25,26
I ären själva barn av profeterna och delaktiga i det förbund som Gud slöt med edra fäder, när han sade till Abraham: 'Och i din säd skola alla släkter på jorden varda välsignade.'…

Apostagärningarna 11:19
De som hade blivit kringspridda genom den förföljelse som utbröt för Stefanus' skull drogo emellertid omkring ända till Fenicien och Cypern och Antiokia, men förkunnade icke ordet för andra än för judar.

Apostagärningarna 13:46
Då togo Paulus och Barnabas mod till sig och sade: »Guds ord måste i första rummet förkunnas för eder. Men eftersom I stöten det bort ifrån eder och icke akten eder själva värdiga det eviga livet, så vända vi oss nu till hedningarna.

Matteus 10:6
utan gån hellre till de förlorade fåren av Israels hus.

Lukas 24:47
och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.

preaching.

Psaltaren 72:1-3,7
Av Salomo. Gud, giv åt konungen dina rätter och din rättfärdighet åt konungasonen.…

Psaltaren 85:9,10
Ja, hans frälsning är nära dem som frukta honom, och så skall ära bo i vårt land.…

Jesaja 9:6
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Jesaja 32:15-17
detta intill dess att ande från höjden bliver utgjuten över oss. Då skall öknen bliva ett bördigt fält och det bördiga fältet räknas såsom vildmark;…

Jesaja 55:12
Ty med glädje skolen I draga ut, och i frid skolen I föras åstad. Bergen och höjderna skola brista ut i jubel, där I gån fram, och alla träd på marken skola klappa i händerna.

Jesaja 57:19
Jag skall skapa frukt ifrån hans läppar. Frid över dem som äro fjärran och frid över dem som äro nära! säger HERREN; jag skall hela honom.

Lukas 2:10-14
Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket.…

2 Korinthierbrevet 5:18-21
Men alltsammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete.…

Efesierbrevet 2:13-18
Nu däremot, då I ären i Kristus Jesus, haven I, som förut voren fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod.…

Kolosserbrevet 1:20
och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.

Hebreerbrevet 7:2,3
varvid Abraham å sin sida gav honom tionde av allt; denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst »rättfärdighetens konung», men därjämte ock »Salems konung», det är »fridens konung»,…

Hebreerbrevet 13:20
Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren,

he is.

Apostagärningarna 2:36
Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»

Apostagärningarna 5:31
Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare, för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse.

Psaltaren 2:6-8
»Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.»…

Psaltaren 24:7-10
Höjen, I portar, edra huvuden, höjen eder, I eviga dörrar, för att ärans konung må draga därin.…

Psaltaren 45:6,11
Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.…

Psaltaren 110:1,2
Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.»…

Jesaja 7:14
Så skall då Herren själv giva eder ett tecken: Se, den unga kvinnan skall varda havande och föda en son, och hon skall giva honom namnet Immanuel.

Jesaja 45:21-25
Förkunnen något och läggen fram det; alla tillhopa må rådslå därom. Vem har långt förut låtit eder höra detta och för länge sedan förkunnat det? Har icke jag, HERREN, gjort det jag, förutom vilken ingen Gud mer finnes, ingen Gud, som är rättfärdig och som frälsar, nej, ingen finnes jämte mig.…

Jeremia 23:5,6
Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han skall regera såsom konung och hava framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.…

Daniel 7:13,14
Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som liknade en människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle och fördes fram inför honom.…

Hosea 1:7
Men över Juda hus vill jag förbarma mig, och jag skall giva dem frälsning genom HERREN, deras Gud; icke genom båge och svärd och vad till kriget hör skall jag frälsa dem, icke genom hästar och ryttare.

Mika 5:2
Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.

Malaki 3:1
Se, jag skall sända ut min ängel, och han skall bereda väg för mig. Och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre, som I åstunden, ja, förbundets ängel, som I begären, se, han kommer, säger HERREN Sebaot.

Matteus 11:27
Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd. --

Matteus 22:44-46
'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender under dina fötter.'…

Matteus 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

Johannes 3:35,36
Fadern älskar Sonen, och allt har han givit i hans hand.…

Johannes 5:23-29
för att alla skola ära Sonen såsom de ära Faderns. Den som icke ärar Sonen, han ärar icke heller Fadern, som har sänt honom.…

Romabrevet 10:11-13
Skriften säger ju: »Ingen som tror på honom skall komma på skam.»…

Romabrevet 14:9
Ty därför har Kristus dött och åter blivit levande, att han skall vara herre över både döda och levande.

1 Korinthierbrevet 15:27,47
ty »allt har han lagt under hans fötter». Men när det heter att »allt är honom underlagt», då är uppenbarligen den undantagen, som har lagt allt under honom.…

Efesierbrevet 1:20-23
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,…

Efesierbrevet 4:5-12
en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader,…

Filipperbrevet 2:11
och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.

Kolosserbrevet 1:15-18
i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.…

Hebreerbrevet 1:2,6-12
har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.…

1 Petrusbrevet 3:22
hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda.

Uppenbarelseboken 1:5,18
och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda, den som är härskaren över konungarna på jorden. Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod…

Uppenbarelseboken 17:14
De skola giva sig i strid med Lammet; men Lammet jämte de kallade och utvalda och trogna som följa det, skall övervinna dem, ty Lammet är herrarnas herre och konungarnas konung.»

Uppenbarelseboken 19:16
Och på sin mantel, över sin länd, har han detta namn skrivet: »Konungarnas konung och herrarnas herre.»

Länkar
Apostagärningarna 10:36 InterApostagärningarna 10:36 FlerspråkigHechos 10:36 SpanskaActes 10:36 FranskaApostelgeschichte 10:36 TyskaApostagärningarna 10:36 KinesiskaActs 10:36 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 10
35utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tages emot av honom, vilket folk han än må tillhöra. 36Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I, 37den förkunnelse som gick ut över hela Judeen, sedan den hade begynt i Galileen efter den döpelse Johannes predikade --…
Korshänvisningar
Matteus 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

Lukas 1:79
för att 'skina över dem som sitta i mörker och dödsskugga' och så styra våra fötter in på fridens väg.»

Lukas 2:11
Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.

Lukas 2:14
»Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!»

Apostagärningarna 2:36
Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»

Apostagärningarna 10:37
den förkunnelse som gick ut över hela Judeen, sedan den hade begynt i Galileen efter den döpelse Johannes predikade --

Apostagärningarna 13:32
Och vi förkunna för eder det glada budskapet, att det löfte som gavs åt våra fäder, det har Gud låtit gå i fullbordan för oss, deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå,

Romabrevet 5:1
Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus

Romabrevet 10:12
Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom.

Efesierbrevet 2:17
Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för eder, I som voren fjärran, och om frid för dem som voro nära.

Apostagärningarna 10:35
Överst på sidan
Överst på sidan