Johannes 5:23
Parallella Vers
Svenska (1917)
för att alla skola ära Sonen såsom de ära Faderns. Den som icke ärar Sonen, han ärar icke heller Fadern, som har sänt honom.

Dansk (1917 / 1931)
for at alle skulle ære Sønnen, ligesom de ære Faderen. Den, som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som udsendte ham.

Norsk (1930)
forat alle skal ære Sønnen, likesom de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.

King James Bible
That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.

English Revised Version
that all may honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which sent him.
Treasury i Bibeln Kunskap

all men.

Johannes 14:1
»Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig.

Psaltaren 146:3-5
Förliten eder icke på furstar, icke på en människoson, han kan icke hjälpa.…

Jeremia 17:5-7
Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött sig till arm och med sitt hjärta viker av ifrån HERREN.…

Matteus 12:21
Och till hans namn skola folken sätta sitt hopp.»

Romabrevet 15:12
Så säger ock Esaias: »Telningen från Jessais rot skall komma, ja, han som skall stå upp för att råda över hedningarna; på honom skola hedningarna hoppas.»

2 Korinthierbrevet 1:9
Ja, vi hade redan i vårt inre likasom fått vår dödsdom, för att vi icke skulle förtrösta på oss själva, utan på Gud, som uppväcker de döda.

Efesierbrevet 1:12,13
Så skulle vi, hans härlighet till pris, vara de som i Kristus redan i förväg hava ägt ett hopp.…

2 Timotheosbrevet 1:12
Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott.

*marg:

Psaltaren 2:12
Hyllen sonen, så att han icke vredgas och I förgåns på eder väg; ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga äro alla de som taga sin tillflykt till honom.

Jesaja 42:8
Jag, HERREN, det är mitt namn; och jag giver icke min ära åt någon annan eller mitt lov åt belätena.

Jesaja 43:10
Men I ären mina vittnen, säger HERREN, I ären min tjänare, den som jag har utvalt, på det att I mån veta och tro mig och förstå, att det är jag; före mig är ingen Gud danad, och efter mig skall ingen komma.

Jesaja 44:6
Så säger HERREN, Israels konung, och hans förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.

Matteus 28:19
Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,

Romabrevet 1:7
jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

1 Korinthierbrevet 1:3
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

2 Korinthierbrevet 13:14
 

1 Thessalonikerbr. 3:11-13
Men vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus må för oss jämna vägen till eder.…

2 Thessalonikerbr. 2:16,17
Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp,…

Hebreerbrevet 1:6
Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen: »Och alla Guds änglar skola tillbedja honom.»

2 Petrusbrevet 3:18
Växen i stället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Honom tillhör äran, nu och till evighetens dag. Amen.

Uppenbarelseboken 5:8-14
Och när han tog bokrullen, föllo de fyra väsendena och de tjugufyra äldste ned inför Lammet; och de hade var och en sin harpa och hade gyllene skålar, fulla med rökelse, det är de heligas böner.…

Matteus 10:37
Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig;

Matteus 22:37,38
Då svarade han honom: »'Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.'…

1 Korinthierbrevet 16:22
Om någon icke har Herren kär, så vare han förbannad. Marana, ta!

Efesierbrevet 6:24
Nåd vare med alla som älska vår Herre Jesus Kristus -- nåd i oförgängligt liv.

Lukas 12:8,9
Och jag säger eder: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock Människosonen kännas vid inför Guds änglar.…

Romabrevet 6:22
Men nu, då I haven gjorts fria ifrån synden och blivit Guds tjänare, nu skörden I frukten av detta: I varden helgade; och änden bliver att I undfån evigt liv.

Romabrevet 14:7-9
Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv.…

1 Korinthierbrevet 6:19
Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?

1 Korinthierbrevet 10:31
Alltså, vare sig I äten eller dricken, eller vadhelst annat I gören, så gören allt till Guds ära.

2 Korinthierbrevet 5:14,19
Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänka så: en har dött för alla, alltså hava de alla dött.…

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Jesaja 43:11
Jag, jag är HERREN, och förutom mig finnes ingen frälsare.

Jesaja 45:15,21
Ja, du är sannerligen en outgrundlig Gud, du Israels Gud, du frälsare…

Sakaria 9:9
Fröjda dig storligen, du dotter Sion; höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig; rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.

Titusbrevet 2:13
medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse --

Titusbrevet 3:4-6
Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades,…

2 Petrusbrevet 1:1
Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.

He that.

Johannes 15:23,24
Den som hatar mig, han hatar ock min Fader.…

Johannes 16:14
Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder.

Johannes 17:10
-- såsom allt mitt är ditt, och ditt är mitt -- och jag är förhärligad i dem.

Matteus 11:27
Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd. --

Romabrevet 8:9
I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till.

1 Johannesbrevet 2:23
Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern.

2 Johannesbrevet 1:9
Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen.

Länkar
Johannes 5:23 InterJohannes 5:23 FlerspråkigJuan 5:23 SpanskaJean 5:23 FranskaJohannes 5:23 TyskaJohannes 5:23 KinesiskaJohn 5:23 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Johannes 5
22Icke heller dömer Fadern någon, utan all dom har han överlåtit åt Sonen, 23för att alla skola ära Sonen såsom de ära Faderns. Den som icke ärar Sonen, han ärar icke heller Fadern, som har sänt honom. 24Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet.…
Korshänvisningar
Matteus 15:8
'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig;

Lukas 10:16
Den som hör eder, han hör mig, och den som förkastar eder, han förkastar mig; men den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig.»

1 Johannesbrevet 2:23
Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern.

Johannes 5:22
Överst på sidan
Överst på sidan