2 Korinthierbrevet 5:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänka så: en har dött för alla, alltså hava de alla dött.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Kristi Kærlighed tvinger os,

Norsk (1930)
For Kristi kjærlighet tvinger oss,

King James Bible
For the love of Christ constraineth us; because we thus judge, that if one died for all, then were all dead:

English Revised Version
For the love of Christ constraineth us; because we thus judge, that one died for all, therefore all died;
Treasury i Bibeln Kunskap

the love.

2 Korinthierbrevet 8:8,9
Detta säger jag dock icke såsom en befallning, utan därför att jag, genom att framhålla andras nit, vill pröva om också eder kärlek är äkta.…

Hga Visan 1:4
Drag mig med dig! Med hast vilja vi följa dig. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak; Vi vilja fröjdas och vara glada över dig, vi vilja prisa din kärlek högre än vin; med rätta har man dig kär. ----

Hga Visan 8:6,7
Hav mig såsom en signetring vid ditt hjärta, såsom en signetring på din arm. Ty kärleken är stark såsom döden, dess trängtan obetvinglig såsom dödsriket; dess glöd är såsom eldens glöd, en HERRENS låga är den.…

Matteus 10:37,38
Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig;…

Lukas 7:42-47
Men då de icke kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest?»…

Johannes 14:21-23
Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.»…

Johannes 21:15-17
När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus: »Simon, Johannes' son, älskar du mig mer än dessa göra?» Han svarade honom: »Ja, Herre; du vet att jag har dig kär.» Då sade han till honom: »Föd mina lamm.»…

1 Korinthierbrevet 16:22
Om någon icke har Herren kär, så vare han förbannad. Marana, ta!

Efesierbrevet 3:18,19
så att I, tillika med alla de heliga, till fullo förmån fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är…

Efesierbrevet 6:24
Nåd vare med alla som älska vår Herre Jesus Kristus -- nåd i oförgängligt liv.

Hebreerbrevet 6:10
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

1 Petrusbrevet 1:8
Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,

constraineth.

Job 32:18
Ty, fullt upp har jag av skäl, anden i mitt inre vill spränga mig sönder.

Lukas 24:29
Men de nödgade honom och sade: »Bliv kvar hos oss, ty det lider mot aftonen, och dagen nalkas redan sitt slut.» Då gick han ditin och stannade kvar hos dem.

Apostagärningarna 4:19,20
Men Petrus och Johannes svarade och sade till dem: »Om det är rätt inför Gud att vi hörsamma eder mer är Gud, därom mån I själva döma;…

because.

Romabrevet 2:2
Och vi veta att Guds dom verkligen kommer över dem som handla så.

1 Korinthierbrevet 2:14
Men en »själisk» människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.

one.

Jesaja 53:6
Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Matteus 20:28
likasom Människosonen har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många.»

Johannes 1:29
Dagen därefter såg han Jesus nalkas; då sade han: »Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!

Johannes 11:50-52
och I besinnen icke huru mycket bättre det är för eder att en man dör för folket, än att hela folket förgås.»…

1 Timotheosbrevet 2:6
han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne.

Hebreerbrevet 2:9
Men honom som en liten tid hade blivit gjord »ringare än änglarna», honom, Jesus, se vi för sitt dödslidandes skull hava blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden.

1 Johannesbrevet 2:1,2
Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig;…

then.

2 Korinthierbrevet 3:7,9
Om nu redan dödens ämbete, som var med bokstäver inristat på stenar, framträdde i härlighet, så att Israels barn icke kunde se på Moses' ansikte för hans ansiktes härlighets skull, vilken dock var försvinnande,…

Lukas 15:24,32
Ty denne min son var död, men har fått liv igen; han var förlorad men är återfunnen.' Och de begynte göra sig glada.…

Johannes 5:25
Sannerligen säger jag eder: Den stund kommer, jag, den är redan inne, så de döda skola höra Guds Sons röst, och de som höra den skola bliva levande.

Johannes 11:25
Jesus svarade till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör;

Romabrevet 5:15
Likväl är det icke så med nådegåvan, som det var med syndafallet. Ty om genom en endas fall de många hava blivit döden underlagda, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåvan i och genom nåd -- vilken, också den, är kommen genom en enda människa, Jesus Kristus -- blivit på ett överflödande sätt de många beskärd.

Romabrevet 14:7-9
Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv.…

Efesierbrevet 2:1-5
Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder…

Kolosserbrevet 2:13
Ja, också eder som voren döda genom edra synder och genom edert kötts oomskurenhet, också eder har han gjort levande med honom; ty han har förlåtit oss alla våra synder.

1 Timotheosbrevet 5:6
Men en sådan som allenast gör sig goda dagar, hon är död, fastän hon lever. --

Titusbrevet 3:3
Vi voro ju själva förut oförståndiga, ohörsamma och vilsefarande, vi voro trälar under allahanda begärelser och lustar, vi levde i ondska och avund, vi voro värda att avskys, och vi hatade varandra.

1 Johannesbrevet 5:19
Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld.

Länkar
2 Korinthierbrevet 5:14 Inter2 Korinthierbrevet 5:14 Flerspråkig2 Corintios 5:14 Spanska2 Corinthiens 5:14 Franska2 Korinther 5:14 Tyska2 Korinthierbrevet 5:14 Kinesiska2 Corinthians 5:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Korinthierbrevet 5
13Ty om vi hava varit »från våra sinnen», så har det varit i Guds tjänst; om vi åter äro vid lugn besinning, så är det eder till godo. 14Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänka så: en har dött för alla, alltså hava de alla dött. 15Och han har dött för alla, på det att de som leva icke mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 18:5
När sedan Silas och Timoteus kommo ditned från Macedonien, var Paulus helt upptagen av att förkunna ordet, i det att han betygade för judarna att Jesus var Messias.

Romabrevet 5:15
Likväl är det icke så med nådegåvan, som det var med syndafallet. Ty om genom en endas fall de många hava blivit döden underlagda, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåvan i och genom nåd -- vilken, också den, är kommen genom en enda människa, Jesus Kristus -- blivit på ett överflödande sätt de många beskärd.

Romabrevet 6:6
Vi veta ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi icke mer tjäna synden.

Romabrevet 6:13
Och ställen icke edra lemmar i syndens tjänst, att vara orättfärdighetsvapen, utan ställen eder själva i Guds tjänst, såsom de där från döden hava kommit till livet, och edra lemmar i Guds tjänst, att vara rättfärdighetsvapen.

Galaterbrevet 2:20
och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

Kolosserbrevet 3:3
Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud.

2 Korinthierbrevet 5:13
Överst på sidan
Överst på sidan