Kolosserbrevet 3:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud.

Dansk (1917 / 1931)
Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.

Norsk (1930)
I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud;

King James Bible
For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.

English Revised Version
For ye died, and your life is hid with Christ in God.
Treasury i Bibeln Kunskap

are.

Kolosserbrevet 2:20
Om I nu haven dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens »makter», varför låten I då allahanda stadgar läggas på eder, likasom levden I ännu i världen:

Romabrevet 6:2
Bort det! Vi som hava dött från synden, huru skulle vi ännu kunna leva i den?

Galaterbrevet 2:20
och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

your.

Kolosserbrevet 3:4
När Kristus, han som är vårt liv, bliver uppenbarad, då skolen ock I med honom bliva uppenbarade i härlighet.

Kolosserbrevet 1:5
vi tacka honom för det hopps skull, som är förvarat åt eder i himmelen. Om detta hopp haven I redan förut fått höra, genom sanningens ord i det evangelium

Johannes 3:16
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

Johannes 4:14
men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.»

Johannes 5:21,24,40
Ty såsom Fadern uppväcker döda och gör dem levande, så gör ock Sonen levande vilka han vill.…

Johannes 6:39,40
Och detta är dens vilja, som har sänt mig, att jag icke skall låta någon enda gå förlorad av dem som han har givit mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen.…

Johannes 10:28-30
Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand.…

Johannes 14:19
Ännu en liten tid, och världen ser mig icke mer, men I sen mig. Ty jag lever; I skolen ock leva.

Romabrevet 5:10,21
Ty om vi, medan vi voro Guds ovänner, blevo försonade med honom genom hans Sons död, så skola vi, sedan vi hava blivit försonade, ännu mycket mer bliva frälsta i och genom hans liv.…

Romabrevet 8:2,34-39
Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.…

1 Korinthierbrevet 15:45
Så är ock skrivet: »Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ.» Den siste Adam åter blev en levandegörande ande.

2 Korinthierbrevet 5:7
ty vi vandra här i tro och icke i åskådning.

Hebreerbrevet 7:25
Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.

1 Petrusbrevet 1:3-5
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,…

hid.

Kolosserbrevet 2:3
ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda.

Matteus 11:25
Vid den tiden talade Jesus och sade: »Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.

1 Korinthierbrevet 2:14
Men en »själisk» människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.

Filipperbrevet 4:7
Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

1 Petrusbrevet 3:4
Den vare fastmer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart inför Gud.

1 Johannesbrevet 3:2
Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är.

Uppenbarelseboken 2:17
Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva av det fördolda mannat; och jag skall giva honom en vit sten och ett nytt namn skrivet på den stenen, ett namn som ingen känner, utom den som får det.»

Länkar
Kolosserbrevet 3:3 InterKolosserbrevet 3:3 FlerspråkigColosenses 3:3 SpanskaColossiens 3:3 FranskaKolosser 3:3 TyskaKolosserbrevet 3:3 KinesiskaColossians 3:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Kolosserbrevet 3
2Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden. 3Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud. 4När Kristus, han som är vårt liv, bliver uppenbarad, då skolen ock I med honom bliva uppenbarade i härlighet.…
Korshänvisningar
Romabrevet 6:2
Bort det! Vi som hava dött från synden, huru skulle vi ännu kunna leva i den?

Romabrevet 6:11
Så mån ock I hålla före att I ären döda från synden och leven för Gud, i Kristus Jesus.

2 Korinthierbrevet 5:14
Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänka så: en har dött för alla, alltså hava de alla dött.

Efesierbrevet 3:9
och att lägga i dagen huru det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, alltings skapare.

Kolosserbrevet 2:20
Om I nu haven dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens »makter», varför låten I då allahanda stadgar läggas på eder, likasom levden I ännu i världen:

1 Petrusbrevet 4:2
Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja.

Kolosserbrevet 3:2
Överst på sidan
Överst på sidan