Kolosserbrevet 3
Svenska (1917)
1Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. 2Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden. 3Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud. 4När Kristus, han som är vårt liv, bliver uppenbarad, då skolen ock I med honom bliva uppenbarade i härlighet.

5Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan; 6ty för sådant kommer Guds vrede. 7I de synderna vandraden också I förut, då I ännu haden edert liv i dem. 8Men nu skolen också I lägga bort alltsammans; vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun; 9I skolen icke ljuga på varandra. I haven ju avklätt eder den gamla människan med hennes gärningar 10och iklätt eder den nya, den som förnyas till sann kunskap och så bliver en avbild av honom som har skapat henne. 11Och därvid kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt och i alla.

12Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod. 13Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta. 14Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band. 15Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma. 16Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan. 17Och allt, vadhelst I företagen eder i ord eller gärning, gören det allt i Herren Jesu namn och tacken Gud, Fadern, genom honom.

18I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i Herren. 19I män, älsken edra hustrur och varen icke bittra mot dem. 20I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren. 21I fäder, reten icke edra barn, på det att de icke må bliva klenmodiga.

22I tjänare, varen i allt edra jordiska herrar lydiga, icke med ögontjänst, av begär att behaga människor, utan av uppriktigt hjärta, i Herrens fruktan. 23Vadhelst I gören, gören det av hjärtat, såsom tjänaden I Herren och icke människor. 24I veten ju, att I till vedergällning skolen av Herren få eder arvedel; den herre I tjänen är Kristus. 25Den som gör orätt, han skall få igen den orätt han har gjort, utan anseende till personen.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Colossians 2
Top of Page
Top of Page