Kolosserbrevet 3:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta.

Dansk (1917 / 1931)
saa I bære over med hverandre og tilgive hverandre, dersom nogen har Klagemaal imod nogen; ligesom Kristus tilgav eder, saaledes ogsaa I!

Norsk (1930)
så I tåler hverandre og tilgir hverandre om nogen har klagemål imot nogen; som Kristus har tilgitt eder, således og I!

King James Bible
Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.

English Revised Version
forbearing one another, and forgiving each other, if any man have a complaint against any; even as the Lord forgave you, so also do ye:
Treasury i Bibeln Kunskap

Forbearing.

Romabrevet 15:1,2
Vi som äro starka äro pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag.…

2 Korinthierbrevet 6:6
i renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i oskrymtad kärlek,

Galaterbrevet 6:2
Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag.

Efesierbrevet 4:2,32
med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek…

forgiving.

Matteus 5:44
Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder,

Matteus 6:12,14,15
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;…

Matteus 18:21-35
Då trädde Petrus fram och sade till honom: »Herre, huru många gånger skall jag förlåta min broder, om han försyndar sig mot mig? Är sju gånger nog?»…

Markus 11:25
Och när I stån och bedjen, så förlåten, om I haven något emot någon, för att också eder Fader, som är i himmelen, må förlåta eder edra försyndelser.»

Lukas 6:35-37
Nej, älsken edra ovänner, och gören gott och given lån utan att hoppas på någon gengäld. Då skall eder lön bliva stor, och då skolen I vara den Högstes barn; ty han är mild mot de otacksamma och onda.…

Lukas 11:4
och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåta var och en som är oss något skyldig; och inled oss icke i frestelse.'»

Lukas 17:3,4
Tagen eder till vara! Om din broder försyndat sig, så tillrättavisa honom; och om han då ångrar sig, så förlåt honom.…

Lukas 23:34
Men Jesus sade. »Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. --

Jakobsbrevet 2:13
Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtighet åter kan frimodigt träda fram inför domen.

quarrel.

Matteus 18:15-17
Men om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder.…

1 Korinthierbrevet 6:7,8
Överhuvud är redan det en brist hos eder, att I gån till rätta med varandra. Varför liden I icke hellre orätt? Varför låten I icke hellre andra göra eder skada?…

even.

Lukas 5:20-24
När han såg deras tro, sade han: »Min vän, dina synder äro dig förlåtna.»…

Lukas 7:48-50
Sedan sade han till henne: »Dina synder äro dig förlåtna.»…

2 Korinthierbrevet 2:10
Den som I förlåten något, honom förlåter ock jag, likasom jag också förut, om jag har haft något att förlåta, har inför Kristi ansikte förlåtit det för eder skull.

Efesierbrevet 4:32
Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder.

Efesierbrevet 5:2
och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, »Gud till en välbehaglig lukt».

1 Petrusbrevet 2:21
Ty därtill ären I kallade, då ju Kristus själv led för eder och efterlämnade åt eder en förebild, på det att I skullen följa honom och vandra i hans fotspår.

Länkar
Kolosserbrevet 3:13 InterKolosserbrevet 3:13 FlerspråkigColosenses 3:13 SpanskaColossiens 3:13 FranskaKolosser 3:13 TyskaKolosserbrevet 3:13 KinesiskaColossians 3:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Kolosserbrevet 3
12Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod. 13Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta. 14Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band.…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 19:11
Förstånd gör en människa tålmodig, och det är hennes ära att tillgiva vad någon har brutit.

Matteus 6:14
Ty om I förlåten människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta eder;

Romabrevet 15:7
Därför må den ene av eder vänligt upptaga den andre, såsom Kristus, Gud till ära, har upptagit eder.

Efesierbrevet 4:2
med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek

Efesierbrevet 4:32
Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder.

Kolosserbrevet 3:12
Överst på sidan
Överst på sidan