Jakobsbrevet 2:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtighet åter kan frimodigt träda fram inför domen.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Dommen er ubarmhjertig imod den, som ikke har øvet Barmhjertighed; Barmhjertighed træder frimodigt op imod Dommen.

Norsk (1930)
For dommen skal være ubarmhjertlg mot den som ikke har gjort barmhjertighet; men barmhjertighet roser sig mot dommen.

King James Bible
For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.

English Revised Version
For judgment is without mercy to him that hath shewed no mercy: mercy glorieth against judgment.
Treasury i Bibeln Kunskap

he.

Jakobsbrevet 5:4
Se, den lön I haven förhållit arbetarna som hava avbärgat edra åkrar, den ropar över eder, och skördemännens rop hava kommit fram till Herren Sebaots öron.

1 Mosebok 42:21
Men de sade till varandra: »Förvisso hava vi dragit skuld över oss genom det som vi gjorde mot vår broder; ty vi sågo hans själs ångest, när han bad oss om misskund, och vi ville dock icke lyssna till honom. Därför hava vi själva kommit i denna ångest.»

Domarboken 1:7
Då sade Adoni-Besek: »Sjuttio konungar med avhuggna tummar och stortår hämtade upp smulorna under mitt bord; efter mina gärningar har Gud nu vedergällt mig.» Sedan förde de honom till Jerusalem, och där dog han.

Job 22:6-10
Jo, du tog pant av din broder utan sak, du plundrade de utblottade på deras kläder.…

Ordspråksboken 21:13
Den som tillsluter sitt öra för den armes rop, han skall själv ropa utan att få svar.

Jesaja 27:11
Och när grenarna äro torra, bryter man av dem, och kvinnor komma och göra upp eld med dem. Ty detta är icke ett folk med förstånd; därför visar deras skapare dem intet förbarmande, och deras danare dem ingen misskund.

Matteus 5:7
Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.

Matteus 6:15
men om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder Fader förlåta edra försyndelser.

Matteus 7:1,2
»Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda;…

Matteus 18:28-35
Men när samme tjänare kom ut, träffade han på en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra silverpenningar; och han tog fast denne och grep honom vid strupen och sade: 'Betala vad du är skyldig.'…

Matteus 25:41-46
Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: 'Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.…

Lukas 16:25
Men Abraham svarade: 'Min son kom ihåg att du, medan du levde, fick ut ditt goda och Lasarus däremot vad ont var; nu åter får han här hugnad, under det att du pinas.

and.

Psaltaren 85:10
Godhet och trofasthet skola där mötas, rättfärdighet och frid kyssas;

Jeremia 9:24
Nej, den som vill berömma sig, han berömme sig därav att han har förstånd till att känna mig: att jag är HERREN, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger HERREN.

Hesekiel 33:11
Men svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag har ingen lust till den ogudaktiges död, utan fastmer därtill att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Så vänden då om, ja, vänden om från edra onda vägar; ty icke viljen I väl dö, I av Israels hus?

Mika 7:18
Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,

Efesierbrevet 1:6,7
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.…

Efesierbrevet 2:4-7
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,…

1 Johannesbrevet 4:8-16,18,19
Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken.…

rejoiceth.

Länkar
Jakobsbrevet 2:13 InterJakobsbrevet 2:13 FlerspråkigSantiago 2:13 SpanskaJacques 2:13 FranskaJakobus 2:13 TyskaJakobsbrevet 2:13 KinesiskaJames 2:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 2
12Talen och handlen så, som det höves människor vilka skola dömas genom frihetens lag. 13Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtighet åter kan frimodigt träda fram inför domen.
Korshänvisningar
2 Krönikeboken 28:11
Så hören mig nu: Sänden tillbaka fångarna som I haven tagit från edra bröder; ty HERRENS vrede är upptänd mot eder.»

Ordspråksboken 21:13
Den som tillsluter sitt öra för den armes rop, han skall själv ropa utan att få svar.

Ordspråksboken 22:16
Den som förtrycker den arme bereder honom vinning men den som giver åt den rike vållar honom allenast förlust. ----

Matteus 5:7
Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.

Matteus 18:32
Då kallade hans herre honom till sig och sade till honom: 'Du onde tjänare, allt vad du var skyldig efterskänkte jag dig, eftersom du bad mig därom.

Lukas 6:37
Dömen icke, så skolen I icke bliva dömda; fördömen icke, så skolen I icke bliva fördömda. Förlåten, och eder skall bliva förlåtet.

Jakobsbrevet 3:17
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.

Jakobsbrevet 2:12
Överst på sidan
Överst på sidan