Efesierbrevet 1:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.

Dansk (1917 / 1931)
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,

Norsk (1930)
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede,

King James Bible
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.

English Revised Version
to the praise of the glory of his grace, which he freely bestowed on us in the Beloved:
Treasury i Bibeln Kunskap

praise.

Efesierbrevet 1:7,8,12,14,18
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.…

Efesierbrevet 2:7
för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom, genom godhet mot oss i Kristus Jesus.

Efesierbrevet 3:10,11
Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen.…

Ordspråksboken 16:4
HERREN har gjort var sak för dess särskilda mål, så ock den ogudaktige för olyckans dag.

Jesaja 43:21
Det folk, som jag har danat åt mig, skall förtälja mitt lov.

Jesaja 61:3,11
då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med».…

Jeremia 33:9
Och staden skall bliva mig till fröjd och berömmelse, och till lov och ära inför alla jordens folk, när de få höra allt det goda som jag gör med dem; och de skola förskräckas och darra vid åsynen av all den lycka och all den framgång som jag bereder henne.

Lukas 2:14
»Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!»

Romabrevet 9:23,24
Och om han gjorde detta för att tillika få uppenbara sin härlighets rikedom på »barmhärtighetens kärl», som han förut hade berett till härlighet?…

2 Korinthierbrevet 4:15
Allt sker nämligen för eder skull, på det att nåden, genom att komma allt flera till del, må bliva så mycket större och verka en allt mer överflödande tacksägelse, Gud till ära.

Filipperbrevet 1:11
och bliva rika på rättfärdighetens frukt, vilken kommer genom Jesus Kristus, Gud till ära och pris.

Filipperbrevet 4:19
Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

2 Thessalonikerbr. 1:8-10
»i lågande eld», och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga.…

1 Timotheosbrevet 1:14-16
Och vår Herres nåd blev så mycket mer överflödande, med tron och kärleken i Kristus Jesus.…

1 Petrusbrevet 2:9
I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.

1 Petrusbrevet 4:11
Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.

he.

Jesaja 45:24,25
Så har man betygat om mig: Allenast hos HERREN finnes rättfärdighet och makt. Till honom skola komma med blygd alla de som hava varit honom hätska.…

Jeremia 23:6
I hans dagar skall Juda varda frälst och Israel bo i trygghet; och detta skall vara det namn han skall få: HERREN vår rättfärdighet.

Romabrevet 3:22-26
en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad.…

Romabrevet 5:15-19
Likväl är det icke så med nådegåvan, som det var med syndafallet. Ty om genom en endas fall de många hava blivit döden underlagda, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåvan i och genom nåd -- vilken, också den, är kommen genom en enda människa, Jesus Kristus -- blivit på ett överflödande sätt de många beskärd.…

Romabrevet 8:1
Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.

2 Korinthierbrevet 5:21
Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud.

Filipperbrevet 3:9
och bliva funnen i honom, icke med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten av Gud, på grund av tron.

1 Petrusbrevet 2:5
och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett »heligt prästerskap», som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud.

in.

Psaltaren 22:20
Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld.

Psaltaren 60:5
På det att dina vänner må varda räddade, må du giva seger med din högra hand och bönhöra oss.

Ordspråksboken 8:30,31
då fostrades jag såsom ett barn hos honom, då hade jag dag efter dag min lust och min lek inför hans ansikte beständigt;…

Jesaja 42:1
Se, över min tjänare som jag uppehåller, min utkorade, till vilken min själ har behag, över honom har jag låtit min Ande komma; han skall utbreda rätten bland folken.

Jesaja 49:1-3
Hören på mig, I havsländer, och akten härpå, I folk, som bon i fjärran. HERREN kallade mig, när jag ännu var i moderlivet, han nämnde mitt namn, medan jag låg i min moders sköte.…

Sakaria 13:7
Svärd, upp mot min herde, mot den man som fick stå mig nära! säger HERREN Sebaot. Må herden bliva slagen, så att fåren förskingras; ty jag vill nu vända min hand mot de svaga.

Matteus 3:17
Och från himmelen kom en röst, som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.»

Matteus 17:5
Och se, medan han ännu talade, överskyggade dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag; hören honom.»

Johannes 3:35
Fadern älskar Sonen, och allt har han givit i hans hand.

Johannes 10:17
Därför älskar Fadern mig, att jag giver mitt liv -- för att sedan taga igen det.

Kolosserbrevet 1:13
Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.

Länkar
Efesierbrevet 1:6 InterEfesierbrevet 1:6 FlerspråkigEfesios 1:6 SpanskaÉphésiens 1:6 FranskaEpheser 1:6 TyskaEfesierbrevet 1:6 KinesiskaEphesians 1:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 1
5Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag, 6den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade. 7I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.…
Korshänvisningar
Matteus 3:17
Och från himmelen kom en röst, som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.»

Efesierbrevet 1:12
Så skulle vi, hans härlighet till pris, vara de som i Kristus redan i förväg hava ägt ett hopp.

Efesierbrevet 1:14
vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.

Kolosserbrevet 1:13
Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.

Efesierbrevet 1:5
Överst på sidan
Överst på sidan