Efesierbrevet 1:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag,

Dansk (1917 / 1931)
idet han i Kærlighed forudbestemte os til Sønneudkaarelse hos sig ved Jesus Kristus, efter sin Villies Velbehag,

Norsk (1930)
idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd,

King James Bible
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,

English Revised Version
having foreordained us unto adoption as sons through Jesus Christ unto himself, according to the good pleasure of his will,
Treasury i Bibeln Kunskap

predestinated.

Efesierbrevet 1:11
I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.

Romabrevet 8:29,30
Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bliva den förstfödde bland många bröder.…

unto.

Jeremia 3:4,19
Och ändå har du nyss ropat till mig: »Min fader!», Min ungdoms vän är du!»…

Hosea 1:10
Men antalet av Israels barn skall bliva såsom havets sand, som man icke kan mäta, ej heller räkna; och det skall ske, att i stället för att det sades till dem: »I ären icke mitt folk», skola de kallas »den levande Gudens barn».

Johannes 1:12
Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;

Johannes 11:52
Ja, icke allenast »för folket»; han skulle dö också för att samla och förena Guds förskingrade barn.

Romabrevet 8:14-17,23
Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.…

2 Korinthierbrevet 6:18
och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.»

Galaterbrevet 4:5,6
för att han skulle friköpa dem som stodo under lagen, så att vi skulle få söners rätt.…

Hebreerbrevet 12:5-9
Och I haven alldeles förgätit den förmaningens röst som talar med eder, såsom man talar med söner: »Min son, förkasta icke Herrens aga, och giv dig icke över, när du tuktas av honom.…

1 Johannesbrevet 3:1
Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi ock äro. Därför känner världen oss icke, eftersom den icke har lärt känna honom.

Uppenbarelseboken 21:7
Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.

by.

Johannes 20:17
Jesus sade till henne: »Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud.»

Galaterbrevet 3:26
Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus;

Hebreerbrevet 2:10-15
Ty den för vilkens skull allting är, och genom vilken allting är, honom hövdes det, att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsnings hövding.…

according.

Efesierbrevet 1:9,11
i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv,…

Daniel 4:35
honom mot vilken alla som bo på jorden äro att akta såsom intet, ty han gör vad han vill både med himmelens här och med dem som bo på jorden, och ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: »Vad gör du?»

Matteus 1:25
Och han kände henne icke, förrän hon hade fött en son; och honom gav han namnet Jesus.

Matteus 11:26
Ja, Fader; så har ju varit ditt behag.

Lukas 10:21
I samma stund uppfylldes han av fröjd genom den helige Ande och sade: »Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga. Ja, Fader; så har ju varit ditt behag.

Lukas 11:32
Ninevitiska män skola vid domen träda fram tillsammans med detta släkte och bliva det till dom. Ty de gjorde bättring vid Jonas' predikan; och se, här är vad som är mer än Jonas.

Romabrevet 9:11-16
Ty förrän dessa voro födda, och innan de ännu hade gjort vare sig gott eller ont, blev det ordet henne sagt -- för att Guds utkorelse-rådslut skulle bliva beståndande, varvid det icke skulle bero på någons gärningar, utan på honom som kallar --…

1 Korinthierbrevet 1:1,21
Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, så ock brodern Sostenes,…

Filipperbrevet 2:13
Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

2 Thessalonikerbr. 1:11
Fördenskull bedja vi ock alltid för eder, att vår Gud må akta eder värdiga sin kallelse, och att han må med kraft fullborda i eder allt vad en god vilja kan åstunda, och vad tro kan verka,

Länkar
Efesierbrevet 1:5 InterEfesierbrevet 1:5 FlerspråkigEfesios 1:5 SpanskaÉphésiens 1:5 FranskaEpheser 1:5 TyskaEfesierbrevet 1:5 KinesiskaEphesians 1:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 1
4såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. 5Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag, 6den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.…
Korshänvisningar
Lukas 12:32
Frukta icke, du lilla hjord; ty det har behagat eder Fader att giva eder riket.

Apostagärningarna 13:48
När hedningarna hörde detta, blevo de glada och prisade Herrens ord; och de kommo till tro, så många det var beskärt att få evigt liv.

Romabrevet 8:14
Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.

Romabrevet 8:29
Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bliva den förstfödde bland många bröder.

Romabrevet 8:30
Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock.

Efesierbrevet 1:11
I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.

Filipperbrevet 2:13
Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Kolosserbrevet 1:19
Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom

Hebreerbrevet 2:4
varjämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och allahanda kraftgärningar, och genom att utdela helig ande, allt efter sin vilja.

Efesierbrevet 1:4
Överst på sidan
Överst på sidan