Daniel 4:35
Parallella Vers
Svenska (1917)
honom mot vilken alla som bo på jorden äro att akta såsom intet, ty han gör vad han vill både med himmelens här och med dem som bo på jorden, och ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: »Vad gör du?»

Dansk (1917 / 1931)
Alle, som bor paa Jorden, er for intet at regne; han handler efter sit Tykke med Himmelens Hær og med dem, som bor paa Jorden, og ingen kan holde hans Haand tilbage og sige til ham: »Hvad gør du?«

Norsk (1930)
Alle de som bor på jorden, er som intet å akte, og han gjør med himmelens hær og med dem som bor på jorden, hvad han vil, og det er ingen som kan hindre ham og si til ham: Hvad gjør du?

King James Bible
And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing: and he doeth according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth: and none can stay his hand, or say unto him, What doest thou?

English Revised Version
And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing: and he doeth according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth: and none can stay his hand, or say unto him, What doest thou?
Treasury i Bibeln Kunskap

all.

Job 34:14,15,19-24
Om han ville tänka allenast på sig själv och åter draga till sig sin anda och livsfläkt,…

Jesaja 40:15-17,22-24
Nej, folken äro att akta såsom en droppe ur ämbaret och såsom ett grand på vågskålen; se, havsländerna lyfter han såsom ett stoftkorn.…

and he.

1 Samuelsboken 3:18
Då omtalade Samuel för honom alltsammans och dolde intet för honom. Och han sade: »Han är HERREN; han göre vad honom täckes.

Job 23:13
Men hans vilja är orygglig; vem kan hindra honom? Vad honom lyster, det gör han ock.

Psaltaren 33:9-11
Ty han sade, och det vart; han bjöd, och det stod där.…

Psaltaren 115:3
Vår Gud är ju i himmelen; han kan göra allt vad han vill.

Psaltaren 135:6
HERREN kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup;

Jesaja 14:24-27
HERREN Sebaot har svurit och sagt: Sannerligen, såsom jag har tänkt, så skall det ske, och vad jag har beslutit, det skall fullbordas.…

Jesaja 46:10,11
jag som i förväg förkunnar, vad komma skall, och långt förut, vad ännu ej har skett; jag som säger: »Mitt rådslut skall gå i fullbordan, och allt vad jag vill, det gör jag»;…

Matteus 11:25,26
Vid den tiden talade Jesus och sade: »Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.…

Apostagärningarna 4:28
de församlade sig till att utföra allt vad din hand och ditt rådslut förut hade bestämt skola ske.

Efesierbrevet 1:11
I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.

Filipperbrevet 2:10,11
för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under jorden,…

the inhabitants.

Psaltaren 33:8,14
Hela jorden frukte HERREN; för honom bäve alla som bo på jordens krets.…

Psaltaren 49:1
För sångmästaren; av Koras söner; en psalm. (2) Hören detta, alla folk, lyssnen härtill, I alla som leven i världen,

Jesaja 26:9
Min själ trängtar efter dig om natten, och anden i mig söker dig bittida; ty när dina domar drabbar jorden, lära sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet.

none.

Job 9:4,13
Han som är så vis i förstånd och så väldig i kraft, vem kan trotsa honom och dock slippa undan;…

Job 34:29
Vem vågar då fördöma, om han stillar larmet? Ja, vem vill väl skåda honom, om han döljer sitt ansikte, för ett folk eller för en enskild man,

Job 40:9-12
Har du en sådan arm som Gud, och förmår du dundra med din röst såsom han?…

Job 42:2
Ja, jag vet att du förmår allt, och att intet som du besluter är dig för svårt.

Ordspråksboken 21:30
Ingen vishet, intet förstånd, intet råd förmår något mot HERREN.

Jesaja 43:13
Ja, allt framgent är jag densamme, och ingen kan rädda från min hand. När jag vill göra något, vem kan då avvända det?

Apostagärningarna 5:39
men är det av Gud, så kunnen I icke slå ned dessa män. Sen till, att I icke mån befinnas strida mot Gud själv.»

Apostagärningarna 9:5
Då sade han: »Vem är du, Herre?» Han svarade: »Jag är Jesus, den som du förföljer.

Apostagärningarna 11:17
Då alltså Gud åt dem hade givit samma gåva som åt oss, som hava kommit till tro på Herren Jesus Kristus, huru skulle då jag hava kunnat sätta mig emot Gud?»

1 Korinthierbrevet 10:22
Eller vilja vi reta Herren? Äro då vi starkare än han?

What.

Job 9:12
Se, han griper sitt rov; vem kan hindra honom? Vem kan säga till honom: »Vad gör du?»

Job 33:12,13
Nej, häri har du orätt, svarar jag dig. Gud är ju förmer än en människa.…

Job 40:2
Vill du tvista med den Allsmäktige, du mästare? Svara då, du som så klagar på Gud!

Jesaja 45:9-11
Ve dig som vill gå till rätta med din Skapare, ja, ve dig, du skärva bland andra skärvor av jord! Skall väl leret säga till krukmakaren: »Vad kan du göra?» Och skall ditt verk säga om dig: »Han har inga händer»?…

Romabrevet 9:19,20
Nu torde du säga till mig: »Vad har han då att förebrå oss? Kan väl någon stå emot hans vilja?»…

Romabrevet 11:33-36
O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar!…

1 Korinthierbrevet 2:16
Ty »vem har lärt känna Herrens sinne, så att han skulle kunna undervisa honom?» Men vi hava Kristi sinne.

Länkar
Daniel 4:35 InterDaniel 4:35 FlerspråkigDaniel 4:35 SpanskaDaniel 4:35 FranskaDaniel 4:35 TyskaDaniel 4:35 KinesiskaDaniel 4:35 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Daniel 4
34Men när tiden var förliden, upplyfte jag, Nebukadnessar, mina ögon till himmelen och fick åter mitt förstånd. Då lovade jag den Högste, jag prisade och ärade honom som lever evinnerligen, honom vilkens välde är ett evigt välde, och vilkens rike varar från släkte till släkte, 35honom mot vilken alla som bo på jorden äro att akta såsom intet, ty han gör vad han vill både med himmelens här och med dem som bo på jorden, och ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: »Vad gör du?» 36Så fick jag då på den tiden åter mitt förstånd, och jag fick tillbaka min härlighet och glans, mitt rike till ära; och mina rådsherrar och stormän sökte upp mig. Och jag blev åter insatt i mitt rike, och ännu större makt blev mig given.…
Korshänvisningar
Romabrevet 9:19
Nu torde du säga till mig: »Vad har han då att förebrå oss? Kan väl någon stå emot hans vilja?»

Romabrevet 9:20
O människa, vem är då du, som vill träta med Gud? Icke skall verket säga till sin mästare: »Varför gjorde du mig så?»

Job 9:12
Se, han griper sitt rov; vem kan hindra honom? Vem kan säga till honom: »Vad gör du?»

Job 42:2
Ja, jag vet att du förmår allt, och att intet som du besluter är dig för svårt.

Psaltaren 33:11
Men HERRENS råd består evinnerligen, hans hjärtas tankar från släkte till släkte.

Psaltaren 39:5
Se, såsom en handsbredd har du gjort mina dagars mått, och min livslängd är såsom intet inför dig; fåfänglighet allenast äro alla människor, huru säkra de än stå. Sela.

Psaltaren 115:3
Vår Gud är ju i himmelen; han kan göra allt vad han vill.

Psaltaren 135:6
HERREN kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup;

Predikaren 8:4
Ty en konungs ord är mäktigt, och vem kan säga till honom: »Vad gör du?»

Jesaja 14:27
Ty HERREN Sebaot har beslutit det; vem kan då göra det om intet? Hans hand är det som är uträckt; vem kan avvända den?

Jesaja 19:17
Och Juda land skall bliva en skräck för egyptierna; så ofta man nämner det för dem, skola de förskräckas, för det besluts skull som HERREN Sebaot har fattat över dem.

Jesaja 40:15
Nej, folken äro att akta såsom en droppe ur ämbaret och såsom ett grand på vågskålen; se, havsländerna lyfter han såsom ett stoftkorn.

Jesaja 40:17
Folken äro allasammans såsom ett intet inför honom; såsom alls intet och idel tomhet aktas de av honom.

Jesaja 43:13
Ja, allt framgent är jag densamme, och ingen kan rädda från min hand. När jag vill göra något, vem kan då avvända det?

Jesaja 45:9
Ve dig som vill gå till rätta med din Skapare, ja, ve dig, du skärva bland andra skärvor av jord! Skall väl leret säga till krukmakaren: »Vad kan du göra?» Och skall ditt verk säga om dig: »Han har inga händer»?

Daniel 6:27
Han är en räddare och hjälpare, och han gör tecken och under i himmelen och på jorden, han som har räddat Daniel ur lejonens våld.»

Jona 1:14
Då ropade de till HERREN och sade: »Ack HERRE, låt oss icke förgås för denne mans själs skull, och låt icke oskyldigt blod komma över oss. Ty du, HERRE, har gjort såsom dig täckes.»

Daniel 4:34
Överst på sidan
Överst på sidan