Jesaja 26:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Min själ trängtar efter dig om natten, och anden i mig söker dig bittida; ty när dina domar drabbar jorden, lära sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet.

Dansk (1917 / 1931)
Min Sjæl attraar dig om Natten, min Aand i mit indre søger dig. Thi naar dine Domme rammer Jorden, lærer de, som bor paa Jorderig, Retfærd.

Norsk (1930)
Med min sjel lengtes jeg efter dig om natten, og med min ånd søkte jeg dig. For så snart dine dommer rammer jorden, lærer jordboerne rettferdighet.

King James Bible
With my soul have I desired thee in the night; yea, with my spirit within me will I seek thee early: for when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness.

English Revised Version
With my soul have I desired thee in the night; yea, with my spirit within me will I seek thee early: for when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness.
Treasury i Bibeln Kunskap

have I

Psaltaren 63:6,7
när jag kommer ihåg dig på mitt läger och under nattens väkter tänker på dig.…

Psaltaren 77:2,3
På min nöds dag söker jag Herren; min hand är utsträckt om natten och förtröttas icke; min själ vill icke låta trösta sig.…

Psaltaren 119:62
Mitt i natten står jag upp för att tacka dig för din rättfärdighets rätter.

Psaltaren 130:6
Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen.

Hga Visan 3:1-4
Där jag låg på mitt läger om natten, sökte jag honom som min själ har kär; jag sökte honom, men fann honom icke.…

Hga Visan 5:2-8
Jag låg och sov, dock vakade mitt hjärta. Hör, då klappar min vän på dörren: »Öppna för mig, du min syster, min älskade, min duva, min fromma; ty mitt huvud är fullt av dagg, mina lockar av nattens droppar.»…

Lukas 6:12
Så hände sig på den tiden att han gick åstad upp på berget för att bedja; och han blev kvar där över natten i bön till Gud.

my spirit

Psaltaren 63:1
En psalm av David, när han var i Juda öken. (2) Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten.

Ordspråksboken 8:17
Jag älskar dem som älska mig, och de som söka mig, de finna mig.

Matteus 6:33
Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

Markus 1:35
Och bittida om morgonen, medan det ännu var mörkt, stod han upp och gick åstad bort till en öde trakt, och bad där.

for

Jesaja 27:9
men därför kan ock Jakobs missgärning då bliva försonad och deras synds borttagande då giva fullmogen frukt, när alla stenar i deras altaren äro förstörda -- såsom då man krossar sönder kalkstycken -- och när Aseror och solstoder ej mer resas upp.

4 Mosebok 14:21-23
Men så sant jag lever, och så sant hela jorden skall bliva full av HERRENS härlighet:…

Psaltaren 68:11
Herren låter höra sitt ord, stor är skaran av kvinnor som båda glädje:

Psaltaren 64:9
Och alla människor varda förskräckta; de förkunna vad Gud har gjort och förstå hans verk.

Psaltaren 83:18
Och må de förnimma att du allena bär namnet »HERREN», den Högste över hela jorden.

Hosea 5:15
Jag vill gå min väg, tillbaka till min boning, till dess att de hava fått lida vad de hava förskyllt och begynna söka mitt ansikte.

Uppenbarelseboken 11:13
Och i samma stund blev det en stor jordbävning, och tiondedelen av staden störtade samman, och genom jordbävningen omkommo sju tusen människor; och de övriga blevo förskräckta och gåvo ära åt Gud i himmelen.

Länkar
Jesaja 26:9 InterJesaja 26:9 FlerspråkigIsaías 26:9 SpanskaÉsaïe 26:9 FranskaJesaja 26:9 TyskaJesaja 26:9 KinesiskaIsaiah 26:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 26
8Ja, på dina domars väg, HERRE, förbida vi dig; till ditt namn och ditt pris står vår själs trängtan. 9Min själ trängtar efter dig om natten, och anden i mig söker dig bittida; ty när dina domar drabbar jorden, lära sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet. 10Om nåd bevisas mot den ogudaktige, så lär han sig icke rättfärdighet; i det land, där rätt skulle övas, gör han då vad orätt är och ser icke HERRENS höghet.…
Korshänvisningar
Matteus 6:33
Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

Lukas 6:12
Så hände sig på den tiden att han gick åstad upp på berget för att bedja; och han blev kvar där över natten i bön till Gud.

Psaltaren 63:1
En psalm av David, när han var i Juda öken. (2) Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten.

Psaltaren 63:5
Min själ varder mättad såsom av märg och fett; och med jublande läppar lovsjunger min mun,

Psaltaren 63:6
när jag kommer ihåg dig på mitt läger och under nattens väkter tänker på dig.

Psaltaren 77:2
På min nöds dag söker jag Herren; min hand är utsträckt om natten och förtröttas icke; min själ vill icke låta trösta sig.

Psaltaren 78:34
När han dräpte folket, frågade de efter honom och vände om och sökte Gud.

Psaltaren 105:7
Han är HERREN, vår Gud; över hela jorden gå hans domar.

Psaltaren 119:55
Jag tänker om natten på ditt namn, HERRE, och jag håller din lag.

Psaltaren 119:62
Mitt i natten står jag upp för att tacka dig för din rättfärdighets rätter.

Jesaja 50:10
Vem bland eder, som fruktar HERREN och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och icke ser någon ljusning, så förtröste han dock på HERRENS namn och stödje sig vid sin Gud.

Jesaja 55:6
Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.

Klagovisorna 2:19
Stå upp, ropa högt i natten, när dess väkter begynna, utgjut ditt hjärta såsom vatten inför Herrens ansikte; lyft upp till honom dina händer för dina barns liv, ty de försmäkta av hunger i alla gators hörn.

Klagovisorna 3:25
HERREN är god mot dem som förbida honom, mot den själ som söker honom.

Hesekiel 5:15
Ja, det skall bliva till smälek och hån, till varnagel och skräck för folken runt omkring dig, när jag så skipar rätt i dig med vrede och förtörnelse och förtörnelses tuktan. Jag, HERREN, har talat.

Hosea 5:15
Jag vill gå min väg, tillbaka till min boning, till dess att de hava fått lida vad de hava förskyllt och begynna söka mitt ansikte.

Jesaja 26:8
Överst på sidan
Överst på sidan