Psaltaren 83:18
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och må de förnimma att du allena bär namnet »HERREN», den Högste över hela jorden.

Dansk (1917 / 1931)
Og kende, at du, hvis Navn er HERREN, er ene den Højeste over al Jorden!

Norsk (1930)
Og la dem kjenne at du alene har navnet Herre, den Høieste over all jorden!

King James Bible
That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.

English Revised Version
That they may know that thou alone, whose name is JEHOVAH, art the Most High over all the earth.
Treasury i Bibeln Kunskap

that men

Psaltaren 9:16
HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela.

Psaltaren 59:13
Förgör dem i vrede, förgör dem, så att de ej mer äro till; och må de förnimma att det är Gud som råder i Jakob, allt intill jordens ändar. Sela.

1 Kungaboken 18:37
Svara mig, HERRE, svara mig, så att detta folk förnimmer att det är du, HERRE, som är Gud, i det att du vänder om deras hjärtan.»

2 Kungaboken 19:19
Men fräls oss nu, HERRE, vår Gud, ur hans hand, så att alla riken på jorden förnimma att du, HERRE, allena är Gud.»

Jesaja 5:16
Men HERREN Sebaot bliver hög genom sin dom, Gud, den helige, bevisar sig helig genom rättfärdighet.

Jeremia 16:21
Därför vill jag nu denna gång låta dem förnimma det, jag vill låta dem känna min hand och min makt, för att de må veta att mitt namn är HERREN.

Hesekiel 30:19
Jag skall hålla dom över Egypten, och man skall förnimma att jag är HERREN.

Hesekiel 38:23
Så skall jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför många folks ögon; och de skola förnimma att jag är HERREN.

whose

1 Mosebok 22:14
Och Abraham gav den platsen namnet HERREN utser; nu för tiden heter den Berget där HERREN låter se sig.

2 Mosebok 6:3
För Abraham, Isak och Jakob uppenbarade jag mig såsom 'Gud den Allsmäktige', men under mitt namn 'HERREN' var jag icke känd av dem.

Jesaja 42:8
Jag, HERREN, det är mitt namn; och jag giver icke min ära åt någon annan eller mitt lov åt belätena.

the most

Psaltaren 92:8
Men du, HERRE, är hög evinnerligen.

Jesaja 54:5
Ty den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är HERREN Sebaot; och Israels Helige är din förlossare, han som kallas hela jordens Gud.

Daniel 4:25,32
Du skall bliva utstött från människorna och nödgas bo ibland markens djur och äta gräs såsom en oxe och vätas av himmelens dagg; och sju tider skola så gå fram över dig, till dess du besinnar att den Högste råder över människors riken och giver dem åt vem han vill.…

Mika 4:13
Upp då och tröska, du dotter Sion! Ty jag skall giva dig horn av järn och giva dig klövar av koppar, för att du må sönderkrossa många folk. Och deras byte skall du giva till spillo åt HERREN och deras skatter åt hela jordens HERRE.

Sakaria 4:14
Då sade han: »Dessa äro de två oljesmorda som stå såsom tjänare inför hela jordens Herre.»

Länkar
Psaltaren 83:18 InterPsaltaren 83:18 FlerspråkigSalmos 83:18 SpanskaPsaume 83:18 FranskaPsalm 83:18 TyskaPsaltaren 83:18 KinesiskaPsalm 83:18 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 83
17Ja, må de komma på skam och förskräckas till evig tid, må de få blygas och förgås. 18Och må de förnimma att du allena bär namnet »HERREN», den Högste över hela jorden.
Korshänvisningar
2 Mosebok 6:3
För Abraham, Isak och Jakob uppenbarade jag mig såsom 'Gud den Allsmäktige', men under mitt namn 'HERREN' var jag icke känd av dem.

2 Mosebok 15:3
HERREN är en stridsman, 'HERREN' är hans namn.

Psaltaren 9:2
Jag vill vara glad och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.

Psaltaren 18:13
Och HERREN dundrade i himmelen, den Högste lät höra sin röst; hagel föll, och eldsglöd for ned.

Psaltaren 59:13
Förgör dem i vrede, förgör dem, så att de ej mer äro till; och må de förnimma att det är Gud som råder i Jakob, allt intill jordens ändar. Sela.

Psaltaren 68:4
Sjungen till Guds ära, lovsägen hans namn. Gören väg för honom som drager fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, fröjdens inför honom;

Psaltaren 86:10
Ty du är stor, och du gör stora under; du allena är Gud.

Psaltaren 92:8
Men du, HERRE, är hög evinnerligen.

Psaltaren 97:9
Ty du, HERRE, är den Högste över hela jorden; du är högt upphöjd över alla gudar.

Jesaja 42:8
Jag, HERREN, det är mitt namn; och jag giver icke min ära åt någon annan eller mitt lov åt belätena.

Jesaja 45:21
Förkunnen något och läggen fram det; alla tillhopa må rådslå därom. Vem har långt förut låtit eder höra detta och för länge sedan förkunnat det? Har icke jag, HERREN, gjort det jag, förutom vilken ingen Gud mer finnes, ingen Gud, som är rättfärdig och som frälsar, nej, ingen finnes jämte mig.

Jeremia 16:21
Därför vill jag nu denna gång låta dem förnimma det, jag vill låta dem känna min hand och min makt, för att de må veta att mitt namn är HERREN.

Hesekiel 22:16
Du skall bliva vanärad inför folkens ögon, genom din egen skuld; och du skall förnimma att jag är HERREN.

Hesekiel 32:15
i det jag gör Egyptens land till en ödslig ödemark och berövar landet allt vad däri är, när jag nu slår alla dess inbyggare, så att man förnimmer att jag är HERREN.

Hesekiel 38:16
Du skall draga upp mot mitt folk Israel och komma såsom ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar skall detta ske; jag skall då låta dig komma över mitt land, för att folken skola lära känna mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog.

Daniel 4:17
Så är det förordnat genom änglarnas rådslut, och så är det befallt om denna sak av de heliga, för att de levande skola besinna att den Högste råder över människors riken och giver dem åt vem han vill, ja, upphöjer den lägste bland människor till att härska över dem.'

Daniel 4:25
Du skall bliva utstött från människorna och nödgas bo ibland markens djur och äta gräs såsom en oxe och vätas av himmelens dagg; och sju tider skola så gå fram över dig, till dess du besinnar att den Högste råder över människors riken och giver dem åt vem han vill.

Daniel 5:21
Han blev utstött från människors barn, och hans hjärta blev likt ett djurs, och han måste bo ibland vildåsnor och äta gräs såsom en oxe, och av himmelens dagg vättes hans kropp -- detta till dess han besinnade att den högste Guden råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem.

Psaltaren 83:17
Överst på sidan
Överst på sidan