Psaltaren 9:16
Parallella Vers
Svenska (1917)
HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela.

Dansk (1917 / 1931)
Folkene sank i Graven, de grov, deres Fod blev hildet i Garnet, de satte.

Norsk (1930)
Herren er blitt kjent, han har holdt dom; han fanger den ugudelige i hans egne henders gjerning. Higgajon*. Sela.

King James Bible
The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.

English Revised Version
The LORD hath made himself known, he hath executed judgment: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah
Treasury i Bibeln Kunskap

known

Psaltaren 48:11
Sions berg glädje sig, Juda döttrar fröjde sig, för dina domars skull.

Psaltaren 58:10,11
Den rättfärdige skall glädja sig, när han skådar hämnden, han skall två sina fötter i den ogudaktiges blod.…

Psaltaren 83:17,18
Ja, må de komma på skam och förskräckas till evig tid, må de få blygas och förgås.…

2 Mosebok 7:5
Och egyptierna skola förnimma att jag är HERREN, när jag räcker ut min hand över Egypten och för Israels barn ut från dem.»

2 Mosebok 14:4,10,31
Och jag skall förstocka Faraos hjärta, så att han förföljer dem; och jag skall förhärliga mig på Farao och hela hans här, på det att egyptierna må förnimma att jag är HERREN.» Och de gjorde så.…

5 Mosebok 29:22-28
Och ett kommande släkte, edra barn som uppstå efter eder, och främlingen, som kommer ifrån fjärran land, de skola säga, när de se de plågor och sjukdomar som HERREN har skickat över detta land,…

Josuaé 2:10,11
Ty vi hava hört huru HERREN lät vattnet i Röda havet torka ut framför eder, när I drogen ut ur Egypten, och vad I haven gjort med amoréernas konungar, de två på andra sidan Jordan, Sihon och Og, huru I gåven dem till spillo.…

Domarboken 1:7
Då sade Adoni-Besek: »Sjuttio konungar med avhuggna tummar och stortår hämtade upp smulorna under mitt bord; efter mina gärningar har Gud nu vedergällt mig.» Sedan förde de honom till Jerusalem, och där dog han.

1 Samuelsboken 6:19,20
Av invånarna i Bet-Semes blevo ock många slagna, därför att de hade sett på HERRENS ark; han slog sjuttio man bland folket, femtio tusen man. Och folket sörjde däröver att HERREN hade slagit så många bland folket.…

1 Samuelsboken 17:46
HERREN skall denna dag överlämna dig i min hand, så att jag skall slå ned dig och taga ditt huvud av dig, och jag skall denna dag giva de filisteiska krigarnas döda kroppar åt himmelens fåglar och åt jordens vilda djur; så skola alla länder förnimma att Israel har en Gud.

2 Kungaboken 19:19,34,35
Men fräls oss nu, HERRE, vår Gud, ur hans hand, så att alla riken på jorden förnimma att du, HERRE, allena är Gud.»…

wicked

Psaltaren 11:6
Han skall låta ljungeldssnaror regna över de ogudaktiga; eld och svavel och glödande vind, det är den kalk som bliver dem beskärd.

Psaltaren 140:9
Över de mäns huvuden, som omringa mig, må den olycka komma, som deras läppar bereda.

Ordspråksboken 6:2
om du har blivit bunden genom din muns tal, ja, fångad genom din muns tal,

Ordspråksboken 12:13
Den som är ond bliver snärjd i sina läppars synd, men den rättfärdige undkommer ur nöden

Jesaja 8:15
Många av dem skola stupa därpå, de skola falla och krossas, de skola snärjas och varda fångade.

Jesaja 28:13
Så skall då HERRENS ord bliva för dem »gnat på gnat, gnat på gnat, prat på prat, prat på prat, litet här, litet där». Och så skola de, bäst de gå där, falla baklänges och krossas, varda snärjda och fångade.

Higgaion, that is, Meditation

Psaltaren 5:1
För sångmästaren, till Nehilót; en psalm av David. (2) Lyssna till mina ord, HERRE; förnim min suckan.

Psaltaren 19:14
Låt min muns tal täckas dig och mitt hjärtas tankar, HERRE, min klippa och min förlossare.

Psaltaren 92:3
med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa.

Länkar
Psaltaren 9:16 InterPsaltaren 9:16 FlerspråkigSalmos 9:16 SpanskaPsaume 9:16 FranskaPsalm 9:16 TyskaPsaltaren 9:16 KinesiskaPsalm 9:16 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 9
15Hedningarna hava sjunkit ned i den grav som de grävde; i det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad. 16HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela. 17DE ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket, alla hedningar, de som förgäta Gud.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 7:5
Och egyptierna skola förnimma att jag är HERREN, när jag räcker ut min hand över Egypten och för Israels barn ut från dem.»

2 Mosebok 7:17
Därför säger nu HERREN så: 'Härav skall du förnimma att jag är HERREN: se, med staven som jag håller i min hand vill jag slå på vattnet i Nilfloden, och då skall det förvandlas till blod.

2 Samuelsbokem 17:14
Då sade Absalom och alla Israels män: »Arkiten Husais råd är bättre än Ahitofels råd.» HERREN hade nämligen skickat det så, att Ahitofels goda råd gjordes om intet, för att HERREN skulle låta olycka komma över Absalom.

Psaltaren 5:10
Döm dem, o Gud; må de komma på fall med sina anslag. Driv bort dem för deras många överträdelsers skull, eftersom de äro gensträviga mot dig.

Psaltaren 9:4
Ja, du har utfört min rätt och min sak; du sitter på din tron såsom en rättfärdig domare.

Psaltaren 10:2
Genom de ogudaktigas övermod måste den arme lida. Må de fångas i de ränker som de hava uttänkt!

Jeremia 16:21
Därför vill jag nu denna gång låta dem förnimma det, jag vill låta dem känna min hand och min makt, för att de må veta att mitt namn är HERREN.

Hesekiel 25:17
Och jag skall taga stor hämnd på dem och tukta dem i förtörnelse. Och när jag låter min hämnd drabba dem, då skola de förnimma att jag är HERREN.

Hesekiel 30:19
Jag skall hålla dom över Egypten, och man skall förnimma att jag är HERREN.

Hesekiel 32:15
i det jag gör Egyptens land till en ödslig ödemark och berövar landet allt vad däri är, när jag nu slår alla dess inbyggare, så att man förnimmer att jag är HERREN.

Hesekiel 35:11
därför, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, skall jag utföra mitt verk med samma vrede och nitälskan varmed du i din hätskhet har utfört ditt verk mot dem; och jag skall göra mig känd bland dem, när jag dömer dig.

Hesekiel 38:23
Så skall jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför många folks ögon; och de skola förnimma att jag är HERREN.

Daniel 4:17
Så är det förordnat genom änglarnas rådslut, och så är det befallt om denna sak av de heliga, för att de levande skola besinna att den Högste råder över människors riken och giver dem åt vem han vill, ja, upphöjer den lägste bland människor till att härska över dem.'

Psaltaren 9:15
Överst på sidan
Överst på sidan