Psaltaren 9
Svenska (1917)
1För sångmästaren, till Mutlabbén; en psalm av David. (2) Jag vill tacka HERREN av allt mitt hjärta; jag vill förtälja alla dina under.

2Jag vill vara glad och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.

3Ty mina fiender vika tillbaka, de falla och förgås för ditt ansikte.

4Ja, du har utfört min rätt och min sak; du sitter på din tron såsom en rättfärdig domare.

5Du har näpst hedningarna och förgjort de ogudaktiga; deras namn har du utplånat för alltid och evinnerligen.

6Fienderna äro nedgjorda, utrotade för alltid; deras städer har du omstörtat, deras åminnelse har förgåtts.

7Men HERREN tronar evinnerligen, sin stol har han berett till doms;

8och han skall döma jordens krets med rättfärdighet, han skall skipa lag bland folken med rättvisa.

9Så vare då HERREN en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider.

10Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig; ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE.

11Lovsjungen HERREN, som bor i Sion, förkunnen bland folken hans gärningar.

12Ty han som utkräver blodskulder har kommit ihåg dem; han har icke förgätit de betrycktas klagorop.

13Var mig nådig, HERRE; se huru jag plågas av dem som hata mig, du som lyfter mig upp från dödens portar;

14på det att jag må förtälja allt ditt lov och i dottern Sions portar fröjda mig över din frälsning.

15Hedningarna hava sjunkit ned i den grav som de grävde; i det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad.

16HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela.

17DE ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket, alla hedningar, de som förgäta Gud.

18Ty icke för alltid skall den fattige vara förgäten, de betrycktas hopp skall ej varda om intet evinnerligen.

19Stå upp, HERRE; låt icke människor få överhanden, låt hedningarna bliva dömda inför ditt ansikte.

20Låt, o HERRE, förskräckelse komma över dem; må hedningarna förnimma att de äro människor. Sela.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 8
Top of Page
Top of Page