Psaltaren 9:17
Parallella Vers
Svenska (1917)
DE ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket, alla hedningar, de som förgäta Gud.

Dansk (1917 / 1931)
HERREN blev aabenbar, holdt Dom, den gudløse hildedes i sine Hænders Gerning. — Higgajon Sela.

Norsk (1930)
De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, som glemmer Gud.

King James Bible
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.

English Revised Version
The wicked shall return to Sheol, even all the nations that forget God.
Treasury i Bibeln Kunskap

The wicked

Ordspråksboken 14:32
Genom sin ondska kommer de ogudaktige på fall, men den rättfärdige är frimodig in i döden.

Jesaja 3:11
Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, ty efter hans gärningar skall hans vedergällning bliva.

Jesaja 5:14
Ja, därför spärrar dödsriket upp sitt gap, det öppnar sina käftar utan allt mått, och stadens yperste måste fara ditned, jämte dess larmande och sorlande skaror, envar som fröjdar sig därinne.

Matteus 25:41-46
Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: 'Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.…

Romabrevet 2:8,9
Men över dem som äro genstridiga och icke lyda sanningen, utan lyda orättfärdigheten, över dem kommer vrede och förtörnelse.…

2 Thessalonikerbr. 1:7-9
men att I som utstån lidanden fån hugnad tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar,…

Uppenbarelseboken 20:15
Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.

Uppenbarelseboken 21:8
Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.»

forget

Psaltaren 44:17,20
Allt detta har kommit över oss, och vi hava dock icke förgätit dig, ej heller svikit ditt förbund.…

Psaltaren 50:22
I som förgäten Gud, märken detta, för att jag icke må sönderriva eder utan räddning:

Psaltaren 106:13
Men snart glömde de hans gärningar, de förbidade icke hans råd.

Job 8:13
Så går det alla som förgäta Gud; den gudlöses hopp måste varda om intet.

Jeremia 2:32
Icke förgäter en jungfru sina smycken eller en brud sin gördel? Men mitt folk har förgätit mig sedan urminnes tid.

Jeremia 3:21
Därför höras rop på höjderna, gråt och böner av Israels barn; ty de hava gått på förvända vägar och förgätit HERREN, sin Gud.

Jeremia 13:25
Detta skall vara din lott och din beskärda del från mig, säger HERREN, därför att du har förgätit mig och förlitat dig på lögn.

Jeremia 18:15
eftersom mitt folk förgäter mig och tänder offereld åt avgudar? Se, av dem skola de bringas på fall, när de gå sin gamla stråt och vandra på villostigar, på obanade vägar.

Hosea 2:13
Så skall jag hemsöka henne för hennes Baalsdagar, då hon tände offereld åt Baalerna och prydde sig med ring och bröstspänne och följde efter sina älskare, men glömde mig, säger HERREN.

Länkar
Psaltaren 9:17 InterPsaltaren 9:17 FlerspråkigSalmos 9:17 SpanskaPsaume 9:17 FranskaPsalm 9:17 TyskaPsaltaren 9:17 KinesiskaPsalm 9:17 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 9
16HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela. 17DE ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket, alla hedningar, de som förgäta Gud. 18Ty icke för alltid skall den fattige vara förgäten, de betrycktas hopp skall ej varda om intet evinnerligen.…
Korshänvisningar
Job 8:13
Så går det alla som förgäta Gud; den gudlöses hopp måste varda om intet.

Psaltaren 49:14
Såsom en fårhjord drivas de ned till dödsriket, där döden bliver deras herde. Så få de redliga makt över dem, när morgonen gryr, medan deras skepnader förtäras av dödsriket och ej få annan boning.

Psaltaren 50:22
I som förgäten Gud, märken detta, för att jag icke må sönderriva eder utan räddning:

Jeremia 13:25
Detta skall vara din lott och din beskärda del från mig, säger HERREN, därför att du har förgätit mig och förlitat dig på lögn.

Hesekiel 31:17
Också de hade, såsom det trädet, måst fara ned till dödsriket, till dem som voro slagna med svärd; dit foro ock de som hade varit dess stöd och hade bott i dess skugga bland folken.

Psaltaren 9:16
Överst på sidan
Överst på sidan