Psaltaren 49:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Såsom en fårhjord drivas de ned till dödsriket, där döden bliver deras herde. Så få de redliga makt över dem, när morgonen gryr, medan deras skepnader förtäras av dödsriket och ej få annan boning.

Dansk (1917 / 1931)
I Dødsriget drives de ned som Faar, deres Hyrde skal Døden være; de oprigtige træder paa dem ved Gry, deres Skikkelse gaar Opløsning i Møde, Dødsriget er deres Bolig.

Norsk (1930)
Som en fårehjord føres de ned i dødsriket, døden vokter dem, og de opriktige hersker over dem, når morgenen bryter frem, og deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, så de ikke har nogen bolig mere.

King James Bible
Like sheep they are laid in the grave; death shall feed on them; and the upright shall have dominion over them in the morning; and their beauty shall consume in the grave from their dwelling.

English Revised Version
They are appointed as a flock for Sheol; death shall be their shepherd: and the upright shall have dominion over them in the morning; and their beauty shall be for Sheol to consume, that there be no habitation for it.
Treasury i Bibeln Kunskap

Like

Psaltaren 44:11
Du låter oss bliva uppätna såsom får, och bland hedningarna han du förstrött oss.

Jeremia 12:3
Men du, HERRE, känner mig; du ser mig och prövar huru mitt hjärta är mot dig. Ryck dem bort såsom får till att slaktas, och invig dem till en dödens dag.

Romabrevet 8:36
Så är ju skrivet: »För din skull varda vi dödade hela dagen; vi hava blivit aktade såsom slaktfår.»

they

Job 17:13,14
Nej, huru jag än bidar, bliver dödsriket min boning, i mörkret skall jag bädda mitt läger;…

Job 21:13,26
De förnöta sina dagar i lust, och ned till dödsriket fara de i frid.…

Job 30:23
Ja, jag förstår att du vill föra mig till döden, till den boning dit allt levande församlas.

Predikaren 12:7
och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud, som har givit den.

Jesaja 38:10,11
Jag tänkte: Jag går hädan i mina bästa dagar, in genom dödsrikets portar; jag varder berövad återstoden av mina år.…

death

Job 24:19,20
Såsom snövatten förtäres av torka och hetta, så förtär dödsriket den som har syndat.…

upright

Psaltaren 47:3
Han tvingar folk under oss och folkslag under våra fötter.

Daniel 7:22
till dess att den gamle kom och rätt blev skipad åt den Högstes heliga och tiden var inne, då de heliga fingo taga riket i besittning.

Malaki 4:3
Och de ogudaktiga skolen I trampa ned, ty de skola bliva såsom aska under edra fötter på den dag, då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot.

Lukas 22:30
så att I skolen få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner såsom domare över Israels tolv släkter.

1 Korinthierbrevet 6:2
Veten I då icke att de heliga skola döma världen? Men om nu I skolen sitta till doms över världen, ären I då icke goda nog att döma i helt ringa mål?

Uppenbarelseboken 2:26,27
Den som vinner seger och intill änden troget gör mina gärningar, åt honom skall jag giva makt över hedningarna.…

Uppenbarelseboken 20:4,5
Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.…

morning

Psaltaren 30:5
Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd; om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel.

Hosea 6:3
Så låtom oss lära känna HERREN, ja, låtom oss fara efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden.»

their

Psaltaren 39:11
Om du tuktar någon med näpst för missgärning, så är det ute med hans härlighet, såsom när mal krossas. Fåfänglighet allenast äro alla människor. Sela.

Job 4:21
Ja, deras hyddas fäste ryckes bort för dem, oförtänkt måste de dö.»

beauty.

Job 30:23
Ja, jag förstår att du vill föra mig till döden, till den boning dit allt levande församlas.

Länkar
Psaltaren 49:14 InterPsaltaren 49:14 FlerspråkigSalmos 49:14 SpanskaPsaume 49:14 FranskaPsalm 49:14 TyskaPsaltaren 49:14 KinesiskaPsalm 49:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 49
13Den vägen gå de, dårar som de äro, och de följas av andra som finna behag i deras tal. Sela. 14Såsom en fårhjord drivas de ned till dödsriket, där döden bliver deras herde. Så få de redliga makt över dem, när morgonen gryr, medan deras skepnader förtäras av dödsriket och ej få annan boning. 15Men min själ skall Gud förlossa ifrån dödsrikets våld, ty han skall upptaga mig. Sela.…
Korshänvisningar
1 Korinthierbrevet 6:2
Veten I då icke att de heliga skola döma världen? Men om nu I skolen sitta till doms över världen, ären I då icke goda nog att döma i helt ringa mål?

Uppenbarelseboken 2:26
Den som vinner seger och intill änden troget gör mina gärningar, åt honom skall jag giva makt över hedningarna.

Job 24:19
Såsom snövatten förtäres av torka och hetta, så förtär dödsriket den som har syndat.

Psaltaren 9:17
DE ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket, alla hedningar, de som förgäta Gud.

Ordspråksboken 21:16
Den människa som far vilse ifrån förståndets väg, hon hamnar i skuggornas krets.

Daniel 7:18
Men sedan skola den Högstes heliga undfå riket och taga det i besittning för evig tid, ja, för evigheters evighet.»

Malaki 4:3
Och de ogudaktiga skolen I trampa ned, ty de skola bliva såsom aska under edra fötter på den dag, då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot.

Psaltaren 49:13
Överst på sidan
Överst på sidan