Uppenbarelseboken 2:26
Parallella Vers
Svenska (1917)
Den som vinner seger och intill änden troget gör mina gärningar, åt honom skall jag giva makt över hedningarna.

Dansk (1917 / 1931)
Og den, som sejrer, og som indtil Enden tager Vare paa mine Gerninger, ham vil jeg give Mag over Hedningerne;

Norsk (1930)
Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over hedningene,

King James Bible
And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:

English Revised Version
And he that overcometh, and he that keepeth my works unto the end, to him will I give authority over the nations:
Treasury i Bibeln Kunskap

he.

Uppenbarelseboken 2:7,11,17
Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds paradis.»…

Uppenbarelseboken 3:5,12,21
Den som vinner seger, han skall så bliva klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar.…

Uppenbarelseboken 21:7
Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.

Romabrevet 8:37
Nej, i allt detta vinna vi en härlig seger genom honom som har älskat oss.

1 Johannesbrevet 5:5
Vilken annan kan övervinna världen, än den som tror att Jesus är Guds Son?

keepeth.

Matteus 24:13
Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

Lukas 8:13-15
Och att den såddes på stengrunden det är sagt om dem, som när de få höra ordet, taga emot det med glädje, men icke hava någon rot; de tro allenast till en tid, och i frestelsens stund avfalla de.…

Johannes 6:29
Jesus svarade och sade till dem: »Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt.»

Johannes 8:31,32
Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: »Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar;…

Romabrevet 2:7
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

1 Thessalonikerbr. 3:5
Det var också därför som jag sände honom åstad, när jag icke mer kunde uthärda; ty jag ville veta något om eder tro, eftersom jag fruktade att frestaren till äventyrs hade så frestat eder, att vårt arbete skulle bliva utan frukt.

Hebreerbrevet 10:38,39
och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom».…

Jakobsbrevet 2:20
Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn!

1 Johannesbrevet 2:19
Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

1 Johannesbrevet 3:23
Och detta är hans bud, att vi skola tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra, enligt det bud han har givit oss.

to him will I give.

Uppenbarelseboken 3:21
Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.

Uppenbarelseboken 20:4
Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.

Uppenbarelseboken 22:5
Och ingen natt skall vara mer; och de behöva icke någon lampas ljus, ej heller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skola regera i evigheternas evigheter.

Psaltaren 49:14
Såsom en fårhjord drivas de ned till dödsriket, där döden bliver deras herde. Så få de redliga makt över dem, när morgonen gryr, medan deras skepnader förtäras av dödsriket och ej få annan boning.

Daniel 7:18,22,27
Men sedan skola den Högstes heliga undfå riket och taga det i besittning för evig tid, ja, för evigheters evighet.»…

Matteus 19:28
Jesus svarade dem: »Sannerligen säger jag eder: När världen födes på nytt, då när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skolen också I, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar.

Lukas 22:29,30
och såsom min Fader har överlåtit konungslig makt åt mig, så överlåter jag likadan makt åt eder,…

1 Korinthierbrevet 6:3,4
I veten ju att vi skola döma änglar; huru mycket mer böra vi icke då kunna döma i timliga ting?…

Länkar
Uppenbarelseboken 2:26 InterUppenbarelseboken 2:26 FlerspråkigApocalipsis 2:26 SpanskaApocalypse 2:26 FranskaOffenbarung 2:26 TyskaUppenbarelseboken 2:26 KinesiskaRevelation 2:26 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Uppenbarelseboken 2
25hållen allenast fast vid det som I haven, till dess jag kommer. 26Den som vinner seger och intill änden troget gör mina gärningar, åt honom skall jag giva makt över hedningarna. 27och han skall styra dem med järnspira, likasom när man krossar lerkärl,…
Korshänvisningar
Psaltaren 2:8
Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom.

Psaltaren 2:9
Du skall sönderslå dem med järnspira, såsom lerkärl skall du krossa dem.»

Psaltaren 49:14
Såsom en fårhjord drivas de ned till dödsriket, där döden bliver deras herde. Så få de redliga makt över dem, när morgonen gryr, medan deras skepnader förtäras av dödsriket och ej få annan boning.

Daniel 7:18
Men sedan skola den Högstes heliga undfå riket och taga det i besittning för evig tid, ja, för evigheters evighet.»

Matteus 10:22
Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. --

Johannes 6:29
Jesus svarade och sade till dem: »Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt.»

Hebreerbrevet 3:6
men Kristus var trogen såsom »son», en son satt över hans hus. Och hans hus äro vi, såframt vi intill änden hålla fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet.

Uppenbarelseboken 2:7
Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds paradis.»

Uppenbarelseboken 3:21
Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.

Uppenbarelseboken 20:4
Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.

Uppenbarelseboken 2:25
Överst på sidan
Överst på sidan