Daniel 7:18
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men sedan skola den Högstes heliga undfå riket och taga det i besittning för evig tid, ja, för evigheters evighet.»

Dansk (1917 / 1931)
men siden skal den Højestes hellige modtage Riget og have det i Eje i Evigheders Evighed.«

Norsk (1930)
men den Høiestes hellige skal få riket og ha det i eie til evig tid, ja i evigheters evighet.

King James Bible
But the saints of the most High shall take the kingdom, and possess the kingdom for ever, even for ever and ever.

English Revised Version
But the saints of the Most High shall receive the kingdom, and possess the kingdom for ever, even for ever and ever.
Treasury i Bibeln Kunskap

the saints.

Daniel 7:22,27
till dess att den gamle kom och rätt blev skipad åt den Högstes heliga och tiden var inne, då de heliga fingo taga riket i besittning.…

Psaltaren 45:16
I dina fäders ställe skola dina söner träda; dem skall du sätta till furstar överallt i landet.

Psaltaren 149:5-9
De fromma fröjde sig och give honom ära, de juble på sina läger.…

Jesaja 60:12-14
Ty det folk eller rike, som ej vill tjäna dig, skall förgås; ja, sådana folk skola i grund förgöras.…

2 Timotheosbrevet 2:11,12
Detta är ett fast ord; ty hava vi dött med honom, så skola vi ock leva med honom;…

Uppenbarelseboken 2:26,27
Den som vinner seger och intill änden troget gör mina gärningar, åt honom skall jag giva makt över hedningarna.…

Uppenbarelseboken 3:21
Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.

Uppenbarelseboken 5:10
och gjort dem åt vår Gud till ett konungadöme och till präster, och de skola regera på jorden»

Uppenbarelseboken 20:4
Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.

most High.

Efesierbrevet 1:3
Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

Efesierbrevet 6:12
Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Länkar
Daniel 7:18 InterDaniel 7:18 FlerspråkigDaniel 7:18 SpanskaDaniel 7:18 FranskaDaniel 7:18 TyskaDaniel 7:18 KinesiskaDaniel 7:18 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Daniel 7
17»De fyra stora djuren betyda att fyra konungar skola uppstå på jorden. 18Men sedan skola den Högstes heliga undfå riket och taga det i besittning för evig tid, ja, för evigheters evighet.» 19Därefter ville jag hava tillförlitlig förklaring angående det fjärde djuret, som var olikt alla de andra, det som var så övermåttan förskräckligt och hade tänder av järn och klor av koppar, det som uppslukade och krossade och sedan trampade under fötterna vad som blev kvar;…
Korshänvisningar
Lukas 1:33
Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara.»

1 Korinthierbrevet 6:2
Veten I då icke att de heliga skola döma världen? Men om nu I skolen sitta till doms över världen, ären I då icke goda nog att döma i helt ringa mål?

Uppenbarelseboken 2:26
Den som vinner seger och intill änden troget gör mina gärningar, åt honom skall jag giva makt över hedningarna.

Uppenbarelseboken 2:27
och han skall styra dem med järnspira, likasom när man krossar lerkärl,

Uppenbarelseboken 20:4
Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.

Uppenbarelseboken 22:5
Och ingen natt skall vara mer; och de behöva icke någon lampas ljus, ej heller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skola regera i evigheternas evigheter.

Psaltaren 49:14
Såsom en fårhjord drivas de ned till dödsriket, där döden bliver deras herde. Så få de redliga makt över dem, när morgonen gryr, medan deras skepnader förtäras av dödsriket och ej få annan boning.

Psaltaren 149:5
De fromma fröjde sig och give honom ära, de juble på sina läger.

Jesaja 14:2
Och folk skola taga dem och föra dem hem igen; men Israels hus skall lägga dem under sig såsom sin arvedel i HERRENS land, och skall göra dem till trälar och trälinnor. Så skola de få sina fångvaktare till fångar och råda över sina plågare.

Jesaja 60:12
Ty det folk eller rike, som ej vill tjäna dig, skall förgås; ja, sådana folk skola i grund förgöras.

Daniel 7:14
Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras.

Daniel 7:17
»De fyra stora djuren betyda att fyra konungar skola uppstå på jorden.

Daniel 7:22
till dess att den gamle kom och rätt blev skipad åt den Högstes heliga och tiden var inne, då de heliga fingo taga riket i besittning.

Daniel 7:25
Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den Högstes heliga; han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar; och de skola givas i hans hand under en tid, och tider, och en halv tid.

Daniel 7:27
Men rike och välde och storhet, utöver alla riken under himmelen, skall givas åt den Högstes heligas folk. Dess rike skall vara ett evigt rike, och alla välden skola tjäna och lyda det.»

Daniel 7:17
Överst på sidan
Överst på sidan