Jakobsbrevet 2:20
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn!

Dansk (1917 / 1931)
Men vil du vide, du tomme Menneske! at Troen uden Gerninger er unyttig?

Norsk (1930)
Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig?

King James Bible
But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?

English Revised Version
But wilt thou know, O vain man, that faith apart from works is barren?
Treasury i Bibeln Kunskap

O vain.

Jakobsbrevet 1:26
Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.

Job 11:11,12
Han är ju den som känner lögnens män, fördärv upptäcker han, utan att leta därefter.…

Psaltaren 94:8-11
Märken själva, I oförnuftiga bland folket; I dårar, när kommen I till förstånd?…

Ordspråksboken 12:11
Den som brukar sin åker får bröd till fyllest, men oförståndig är den som far efter fåfängliga ting.

Jeremia 2:5
Så säger HERREN: Vad orätt funno edra fäder hos mig, eftersom de gingo bort ifrån mig och följde efter fåfängliga avgudar och bedrevo fåfänglighet?

Romabrevet 1:21
Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.

1 Korinthierbrevet 15:35,36
Nu torde någon fråga: »På vad sätt uppstå då de döda, och med hurudan kropp skola de träda fram?»…

Galaterbrevet 6:3
Ty om någon tycker sig något vara, fastän han intet är, så bedrager han sig själv.

Kolosserbrevet 2:8
Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga »vishetslära», i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens »makter» och icke till Kristus.

1 Timotheosbrevet 1:6
Från dessa stycken hava somliga farit vilse och vänt sin håg till fåfängligt tal --

Titusbrevet 1:10
Ty många finnas som icke vilja veta av någon myndighet, många som föra fåfängligt tal och bedraga människors sinnen; så göra i synnerhet de omskurna.

that.

Jakobsbrevet 2:14
Mina bröder, vartill gagnar det, om någon säger sig hava tro, men icke har gärningar? Icke kan väl tron frälsa honom?

Länkar
Jakobsbrevet 2:20 InterJakobsbrevet 2:20 FlerspråkigSantiago 2:20 SpanskaJacques 2:20 FranskaJakobus 2:20 TyskaJakobsbrevet 2:20 KinesiskaJames 2:20 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 2
19Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva. 20Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn! 21Blev icke Abraham, vår fader, rättfärdig av gärningar, när han frambar sin son Isak på altaret?…
Korshänvisningar
Romabrevet 3:28
Vi hålla nämligen före att människan bliver rättfärdig genom tro, utan laggärningar.

Romabrevet 9:20
O människa, vem är då du, som vill träta med Gud? Icke skall verket säga till sin mästare: »Varför gjorde du mig så?»

1 Korinthierbrevet 15:36
Du oförståndige! Det frö du sår, det får ju icke liv, om det icke först har dött.

Galaterbrevet 5:6
Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.

Jakobsbrevet 2:17
Så är ock tron i sig själv död, om den icke har med sig gärningar.

Jakobsbrevet 2:26
Ja, såsom kroppen utan ande är död, så är ock tron utan gärningar död.

Jakobsbrevet 2:19
Överst på sidan
Överst på sidan