Jakobsbrevet 1:26
Parallella Vers
Svenska (1917)
Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.

Dansk (1917 / 1931)
Dersom nogen synes, at han dyrker Gud, og ikke holder sin Tunge i Tømme, men bedrager sit Hjerte, hans Gudsdyrkelse er forgæves.

Norsk (1930)
Dersom en mener at han er en gudsdyrker, og ikke holder sin tunge i tømme, men dårer sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves.

King James Bible
If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain.

English Revised Version
If any man thinketh himself to be religious, while he bridleth not his tongue but deceiveth his heart, this man's religion is vain.
Treasury i Bibeln Kunskap

seem.

Ordspråksboken 14:12
Mången håller sin väg för den i rätta, men på sistone leder den dock till döden.

Ordspråksboken 16:25
Mången håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden.

Lukas 8:18
Akten fördenskull på huru I hören. Ty den som har, åt honom skall varda givet; men den som icke har, från honom skall tagas också det han menar sig hava.»

1 Korinthierbrevet 3:18
Ingen bedrage sig själv. Om någon bland eder menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom, så blive han en dåre, för att han skall kunna bliva vis.

Galaterbrevet 2:6,9
Och vad angår dem som ansågos något vara -- hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen -- så sökte icke dessa män, de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.…

Galaterbrevet 6:3
Ty om någon tycker sig något vara, fastän han intet är, så bedrager han sig själv.

bridleth.

Jakobsbrevet 1:19
Det veten I, mina älskade bröder. Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede.

Jakobsbrevet 3:2-6
I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.…

Psaltaren 32:9
Varen icke såsom hästar och mulåsnor utan förstånd, på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem, eljest får man dem ej fram.

Psaltaren 34:13
Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek.

Psaltaren 39:1,2
För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. (2) Jag sade: »Jag vill akta på vad jag gör, så att jag icke syndar med min tunga; jag vill akta på att tygla min mun, så länge den ogudaktige är för mina ögon.»…

Psaltaren 141:3
Sätt, o HERRE, en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.

Ordspråksboken 10:19,31
Där många ord äro bliver överträdelse icke borta; men den som styr sina läppar, han är förståndig.…

Ordspråksboken 13:2,3
Sin muns frukt får envar njuta sig till godo, de trolösa hungra efter våld.…

Ordspråksboken 15:2
De visas tunga meddelar god kunskap, men dårars mun flödar över av oförnuft.

Ordspråksboken 16:10
Gudasvar är på konungens läppar, i domen felar icke hans mun.

Ordspråksboken 19:1
Bättre är en fattig man som vandrar i ostrafflighet än en man som har vrånga läppar och därtill är en dåre.

Ordspråksboken 21:26
Den snikne är alltid full av snikenhet; men den rättfärdige giver och spar icke.

Efesierbrevet 4:29
Låten intet ohöviskt tal utgå ur eder mun, utan allenast det som är gott, till uppbyggelse, där sådan behöves, så att det bliver till välsignelse för dem som höra det.

Efesierbrevet 5:4
ej heller ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel; sådant är otillbörligt. Låten fastmer tacksägelse höras.

Kolosserbrevet 4:6
Edert tal vare alltid välbehagligt, kryddat med salt; I bören förstå, huru I skolen svara var och en.

1 Petrusbrevet 3:10
Ty »den som vill älska livet och se goda dagar, han avhålle sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek;

but.

Jakobsbrevet 1:22
Men varen ordets görare, och icke allenast dess hörare, eljest bedragen I eder själva.

5 Mosebok 11:16
Men tagen eder till vara, låten icke edra hjärtan bliva förförda, så att I viken av och tjänen andra gudar och tillbedjen dem;

Jesaja 44:20
Den som så håller sig till vad som blott är aska, han är förledd av ett dårat hjärta, så att han icke förstår att rädda sin själ, icke att tänka: »Blott fåfänglighet är, vad jag håller i min högra hand.»

Galaterbrevet 6:3
Ty om någon tycker sig något vara, fastän han intet är, så bedrager han sig själv.

this.

Jakobsbrevet 2:20
Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn!

Jesaja 1:13
Bären ej vidare fram fåfängliga spisoffer; ångan av dem är en styggelse för mig. Nymånader och sabbater och utlysta fester, ondska i förening med högtidsförsamlingar, sådant kan jag icke lida.

Malaki 3:14
I haven sagt: »Det är fåfängt att tjäna Gud. Eller vad vinning hava vi därav att vi hålla, vad han har bjudit oss hålla, och därav att vi gå i sorgdräkt inför HERREN Sebaot?

Matteus 15:9
och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.'»

Markus 7:7
och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.'

1 Korinthierbrevet 15:2,15
genom vilket I ock bliven frälsta; jag vill påminna eder om huru jag förkunnade det för eder, såframt I eljest hållen fast därvid -- om nu icke så är att I förgäves haven kommit till tro.…

Galaterbrevet 3:4
Haven I då upplevat så mycket förgäves -- om det nu verkligen har varit förgäves?

Länkar
Jakobsbrevet 1:26 InterJakobsbrevet 1:26 FlerspråkigSantiago 1:26 SpanskaJacques 1:26 FranskaJakobus 1:26 TyskaJakobsbrevet 1:26 KinesiskaJames 1:26 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 1
25Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han varder salig i sin gärning. 26Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd. 27En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern, är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen.
Korshänvisningar
Psaltaren 34:13
Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek.

Psaltaren 39:1
För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. (2) Jag sade: »Jag vill akta på vad jag gör, så att jag icke syndar med min tunga; jag vill akta på att tygla min mun, så länge den ogudaktige är för mina ögon.»

Psaltaren 141:3
Sätt, o HERRE, en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.

Lukas 8:18
Akten fördenskull på huru I hören. Ty den som har, åt honom skall varda givet; men den som icke har, från honom skall tagas också det han menar sig hava.»

Jakobsbrevet 3:2
I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.

Jakobsbrevet 1:25
Överst på sidan
Överst på sidan