Psaltaren 39:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. (2) Jag sade: »Jag vill akta på vad jag gör, så att jag icke syndar med min tunga; jag vill akta på att tygla min mun, så länge den ogudaktige är för mina ögon.»

Dansk (1917 / 1931)
Til Sangmesteren. Til Jedutun. En Salme af David. (2) Jeg sagde: »Mine Veje vil jeg vogte paa, saa jeg ikke synder med Tungen; min Mund vil jeg holde i Tømme, saa længe den gudløse er mig nær!«

Norsk (1930)
Til sangmesteren, til Jedutun; en salme av David. (2) Jeg sa: Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med min tunge; jeg vil legge munnkurv på min munn, så lenge den ugudelige ennu er for mine øine.

King James Bible
To the chief Musician, even to Jeduthun, A Psalm of David. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue: I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me.

English Revised Version
For the Chief Musician, for Jeduthun. A Psalm of David. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue: I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

2970 B.C.

1034 (Title.) Jeduthun. Jeduthun, probably the same as Ethan,

1 Krönikeboken 6:44
Och deras bröder, Meraris barn stodo på den vänstra sidan: Etan son till Kisi, son till Abdi, son till Malluk,

, was one of the sons of Merari, and is supposed to have been one the four masters of music, or leaders of bands, belonging to the temple service. It is therefore probable that David, having composed this Psalm, gave it to Jeduthun and his company to sing; and it is very likely, that it was written on the same occasion as the preceding.

Psaltaren 62:1
För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. (2) Allenast hos Gud söker min själ sin ro; från honom kommer min frälsning.

Psaltaren 77:1
För sångmästaren, till Jedutun; av Asaf; en psalm. (2) Jag vill höja min röst till Gud och ropa; jag vill höja min röst till Gud, för att han må lyssna till mig.

1 Krönikeboken 16:41
och jämte dem Heman och Jedutun och de övriga namngivna utvalda, på det att de skulle tacka HERREN, därför att hans nåd varar evinnerligen.

1 Krönikeboken 25:1-6
Och David jämte härhövitsmännen avskilde till tjänstgöring Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som hade profetisk anda till att spela på harpor, psaltare och cymbaler. Och detta är förteckningen på dem, på de män som fingo denna tjänstgöring till åliggande.…

I said

Psaltaren 119:9
Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord.

1 Kungaboken 2:4
så att HERREN får uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: 'Om dina barn hava akt på sin väg, så att de vandra inför mig i trohet och av allt sitt hjärta och av all sin själ, då' -- sade han -- 'skall på Israels tron aldrig saknas en avkomling av dig.'

2 Kungaboken 10:31
Men Jehu tog dock icke i akt att vandra efter HERRENS, Israels Guds, lag av allt sitt hjärta; han avstod icke från de Jerobeams synder genom vilka denne hade kommit Israel att synda.

Ordspråksboken 4:26,27
Akta på den stig där din fot går fram, och låt alla dina vägar vara rätta.…

Hebreerbrevet 2:1
Därför böra vi så mycket mer akta på det som vi hava hört, så att vi icke gå förlorade.

that I

Psaltaren 12:4
dem som säga: »Genom vår tunga äro vi starka, våra läppar stå oss bi; vem är herre över oss?»

Psaltaren 73:8,9
De håna och tala förtryck i sin ondska; med höga åthävor tala de.…

Psaltaren 141:3
Sätt, o HERRE, en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.

Ordspråksboken 18:21
Död och liv har tungan i sitt våld, de som gärna bruka henne få äta hennes frukt.

Ordspråksboken 21:23
Den som besvarar sin mun och sin tunga han bevarar sitt liv för nöd.

my mouth [heb.

Jakobsbrevet 1:26
Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.

Jakobsbrevet 3:2-8
I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.…

while

Amos 5:13
Därför måste den förståndige tiga stilla i denna tid; ty det är en ond tid.

Mika 7:5,6
Man får icke tro på någon vän, icke lita på någon förtrogen; för henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar.…

Kolosserbrevet 4:5
Skicken eder visligt mot dem som stå utanför och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle.

Länkar
Psaltaren 39:1 InterPsaltaren 39:1 FlerspråkigSalmos 39:1 SpanskaPsaume 39:1 FranskaPsalm 39:1 TyskaPsaltaren 39:1 KinesiskaPsalm 39:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 39
1För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. (2) Jag sade: »Jag vill akta på vad jag gör, så att jag icke syndar med min tunga; jag vill akta på att tygla min mun, så länge den ogudaktige är för mina ögon.» 2Jag blev stum och tyst, jag teg i min sorg; man jag upprördes av smärta.…
Korshänvisningar
Jakobsbrevet 1:26
Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.

Jakobsbrevet 3:2
I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.

Jakobsbrevet 3:5
Så är ock tungan en liten lem och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänken huru en liten eld kan antända en stor skog.

1 Kungaboken 2:4
så att HERREN får uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: 'Om dina barn hava akt på sin väg, så att de vandra inför mig i trohet och av allt sitt hjärta och av all sin själ, då' -- sade han -- 'skall på Israels tron aldrig saknas en avkomling av dig.'

2 Kungaboken 10:31
Men Jehu tog dock icke i akt att vandra efter HERRENS, Israels Guds, lag av allt sitt hjärta; han avstod icke från de Jerobeams synder genom vilka denne hade kommit Israel att synda.

1 Krönikeboken 16:41
och jämte dem Heman och Jedutun och de övriga namngivna utvalda, på det att de skulle tacka HERREN, därför att hans nåd varar evinnerligen.

Job 2:10
Man han svarade henne: »Du talar såsom en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi taga emot det goda av Gud, skola vi då icke också taga emot det onda?» Vid allt detta syndade Job icke med sina läppar.

Job 6:24
Undervisen mig, så vill jag tiga, lären mig att förstå vari jag har farit vilse.

Psaltaren 17:3
Du prövar mitt hjärta, du utrannsakar mig, men du finner intet; ingen ond tanke går ut ur min mun.

Psaltaren 34:13
Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek.

Psaltaren 119:9
Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord.

Psaltaren 141:3
Sätt, o HERRE, en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.

Psaltaren 38:22
Överst på sidan
Överst på sidan