Hebreerbrevet 2:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Därför böra vi så mycket mer akta på det som vi hava hört, så att vi icke gå förlorade.

Dansk (1917 / 1931)
Derfor bør vi des mere agte paa det, vi have hørt, for at vi ikke skulle rives bort.

Norsk (1930)
Derfor må vi så meget mere gi akt på det vi har hørt, forat vi ikke skal drive bort derfra.

King James Bible
Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip.

English Revised Version
Therefore we ought to give the more earnest heed to the things that were heard, lest haply we drift away from them.
Treasury i Bibeln Kunskap

Therefore.

Hebreerbrevet 2:2-4
Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön,…

Hebreerbrevet 1:1,2
Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna,…

Hebreerbrevet 12:25,26
Sen till, att I icke visen ifrån eder honom som talar. Ty om dessa icke kunde undfly, när de visade ifrån sig honom som här på jorden kungjorde Guds vilja, huru mycket mindre skola då vi kunna det, om vi vända oss ifrån honom som kungör sin vilja från himmelen?…

the more.

5 Mosebok 4:9,23
Allenast tag dig till vara och akta dig väl, så att du icke förgäter vad dina ögon sågo, och icke låter vika ifrån ditt hjärta i all dina livsdagar, utan kungör det för dina barn och dina barnbarn:…

5 Mosebok 32:46,47
sade han till dem: »Akten på alla de ord som jag i dag gör till vittnen mot eder, så att I given edra barn befallning om dem, att de skola hålla alla denna lags ord och göra efter dem.…

Josuaé 23:11,12
Så haven nu noga akt på eder själva, så att I älsken HERREN, eder Gud.…

1 Krönikeboken 22:13
Då skall du bliva lyckosam, om du håller och gör efter de stadgar och rätter som HERREN har bjudit Mose att ålägga Israel. Var frimodig och oförfärad; frukta icke och var icke försagd.

Psaltaren 119:9
Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord.

Ordspråksboken 2:1-6
Min son, om du tager emot mina ord och gömmer mina bud inom dig,…

Ordspråksboken 3:21
Min son, låt detta icke vika ifrån dina ögon, tag klokhet och eftertänksamhet i akt;

Ordspråksboken 4:1-4,20-22
Hören, I barn, en faders tuktan, och akten därpå, så att I lären förstånd.…

Ordspråksboken 7:1,2
Min son, tag vara på mina ord, och göm mina bud inom dig.…

Lukas 8:15
Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

Lukas 9:44
»Tagen emot dessa ord med öppna öron: Människosonen skall bliva överlämnad i människors händer.

we should.

Hebreerbrevet 12:5
Och I haven alldeles förgätit den förmaningens röst som talar med eder, såsom man talar med söner: »Min son, förkasta icke Herrens aga, och giv dig icke över, när du tuktas av honom.

Matteus 16:9
Förstån I ännu ingenting? Och kommen I icke ihåg de fem bröden åt de fem tusen, och huru många korgar I då togen upp?

Markus 8:18
I haven ju ögon; sen I då icke? I haven ju öron; hören I då icke?

2 Petrusbrevet 1:12,13,15
Därför kommer jag alltid att påminna eder om detta, fastän I visserligen redan kännen det och ären befästa i den sanning som har kommit till eder.…

2 Petrusbrevet 3:1
Detta är nu redan det andra brevet som jag skriver till eder, mina älskade; och i båda har jag genom mina påminnelser velat uppväcka edert rena sinne,

let them slip.

Habackuk 1:6
Ty se, jag skall uppväcka kaldéerna det bistra och oförvägna folket, som drager ut så vitt som jorden når och inkräktar boningar som icke äro deras.

Habackuk 2:16
Med skam skall du få mätta dig i stället för med ära. Ja, du skall också själv få dricka, till dess du ligger där med blottad förhud. Kalken skall i sin ordning räckas dig av HERRENS hand, och smälek skall hölja din ära.

Länkar
Hebreerbrevet 2:1 InterHebreerbrevet 2:1 FlerspråkigHebreos 2:1 SpanskaHébreux 2:1 FranskaHebraeer 2:1 TyskaHebreerbrevet 2:1 KinesiskaHebrews 2:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 2
1Därför böra vi så mycket mer akta på det som vi hava hört, så att vi icke gå förlorade. 2Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön,…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 3:21
Min son, låt detta icke vika ifrån dina ögon, tag klokhet och eftertänksamhet i akt;

Johannes 8:59
Då togo de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig undan och gick sedan ut ur helgedomen.

Hebreerbrevet 1:14
Överst på sidan
Överst på sidan