Hebreerbrevet 1:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna,

Dansk (1917 / 1931)
Efter at Gud fordum havde talt mange Gange og paa mange Maader, til Fædrene ved Profeterne, saa har han ved Slutningen af disse Dage talt til os ved sin Søn,

Norsk (1930)
Efterat Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen,

King James Bible
God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,

English Revised Version
God, having of old time spoken unto the fathers in the prophets by divers portions and in divers manners,
Treasury i Bibeln Kunskap

at.

1 Mosebok 3:15
Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.»

1 Mosebok 6:3,13
Då sade HERREN: »Min ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år.»…

*etc:

1 Mosebok 8:15
Då talade Gud till Noa och sade:

*etc:

1 Mosebok 9:1
Och Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: »Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden.

*etc:

1 Mosebok 12:1-3
Och HERREN sade till Abram: »Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig.…

1 Mosebok 26:2-5
Och HERREN uppenbarade sig för honom och sade: »Drag icke ned till Egypten; bo kvar i det land som jag skall säga dig.…

1 Mosebok 28:12-15
Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ände räckte upp till himmelen, och Guds änglar stego upp och ned på den.…

1 Mosebok 32:24-30
Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom, till dess morgonrodnaden gick upp.…

1 Mosebok 46:2-4
Och Gud talade till Israel i en syn om natten; han sade: »Jakob! Jakob!» Han svarade: »Här är jag.»…

2 Mosebok 3:1
Och Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro, prästen i Midjan. Och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb.

*etc:

Lukas 24:27,44
Och han begynte att genomgå Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom.…

Apostagärningarna 28:23
Sedan utsatte de en viss dag för honom, och på den kommo ännu flera till honom i hans härbärge. Då vittnade han för dem om Guds rike och utlade vad därtill hör, och försökte att övertyga dem i fråga om Jesus, med bevis både ur Moses' lag och ur profeterna; därmed höll han på från morgonen ända till aftonen.

1 Petrusbrevet 1:10-12
Angående denna frälsning hava profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd som skulle vederfaras eder.…

2 Petrusbrevet 1:20,21
Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas.…

in.

4 Mosebok 12:6-8
Och han sade: »Hören nu mina ord. Eljest om någon är en profet bland eder, giver jag, HERREN, mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar.…

Joel 2:28
Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, edra gamla män skola hava drömmar edra ynglingar skola se syner;

the fathers.

Lukas 1:55,72
mot Abraham och mot hans säd till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder.»…

Johannes 7:22
Moses har givit eder omskärelsen -- icke som om den vore ifrån Moses, ty den är ifrån fäderna -- och så omskären I människor också på en sabbat.

Apostagärningarna 13:32
Och vi förkunna för eder det glada budskapet, att det löfte som gavs åt våra fäder, det har Gud låtit gå i fullbordan för oss, deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå,

Länkar
Hebreerbrevet 1:1 InterHebreerbrevet 1:1 FlerspråkigHebreos 1:1 SpanskaHébreux 1:1 FranskaHebraeer 1:1 TyskaHebreerbrevet 1:1 KinesiskaHebrews 1:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 1
1Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.…
Korshänvisningar
4 Mosebok 12:6
Och han sade: »Hören nu mina ord. Eljest om någon är en profet bland eder, giver jag, HERREN, mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar.

4 Mosebok 12:8
Muntligen talar jag med honom, öppet och icke i förtäckta ord, och han får skåda HERRENS gestalt. Varför haven I då icke haft försyn för att tala illa om min tjänare Mose?»

Joel 2:28
Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, edra gamla män skola hava drömmar edra ynglingar skola se syner;

Johannes 9:29
Till Moses har Gud talat, det veta vi; men varifrån denne är, det veta vi icke.»

Johannes 16:13
Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall.

Apostagärningarna 2:30
Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att 'av hans livs frukt sätta en konung på hans tron',

Apostagärningarna 3:21
vilken dock himmelen måste behålla intill de tider nå allt skall bliva upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun.

Hebreerbrevet 2:2
Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön,

Hebreerbrevet 2:3
huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? -- en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom,

Hebreerbrevet 3:5
Och väl var Moses »trogen i hela hans hus», såsom »tjänare», till ett vittnesbörd om vad som framdeles skulle förkunnas;

Hebreerbrevet 4:8
Ty om Josua hade fört dem in i vilan, så skulle Gud icke hava talat om en annan, senare dag.

Hebreerbrevet 5:5
Så tog sig icke heller Kristus själv äran att bliva överstepräst, utan den äran tillföll honom genom den som sade till honom: »Du är min Son, jag har i dag fött dig»,

Hebreerbrevet 9:19
Ty sedan alla buden, såsom de lyda i lagen, hade blivit av Moses kungjorda för allt folket, tog han blod av kalvar och bockar, tillika med vatten och röd ull och isop, och bestänkte såväl själva boken som allt folket

Hebreerbrevet 11:2
På grund av den fingo ju de gamle sitt vittnesbörd.

Hebreerbrevet 11:18
han till vilken det hade blivit sagt: »Genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig.»

Hebreerbrevet 12:25
Sen till, att I icke visen ifrån eder honom som talar. Ty om dessa icke kunde undfly, när de visade ifrån sig honom som här på jorden kungjorde Guds vilja, huru mycket mindre skola då vi kunna det, om vi vända oss ifrån honom som kungör sin vilja från himmelen?

Filemonbrevet 1:25
Överst på sidan
Överst på sidan