Hebræerne 1
Dansk (1917 / 1931)
1Efter at Gud fordum havde talt mange Gange og paa mange Maader, til Fædrene ved Profeterne, saa har han ved Slutningen af disse Dage talt til os ved sin Søn, 2hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved hvem han ogsaa har skabt Verden; 3han, som — efterdi han er hans Herligheds Glans og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin Krafts Ord — efter at have gjort Renselse fra Synderne har sat sig ved Majestætens højre Haand i det høje, 4idet han er bleven saa meget ypperligere end Englene, som han har arvet et herligere Navn fremfor dem.

5Thi til hvilken af Englene sagde han nogen Sinde: »Du er min Søn, jeg har født dig i Dag«? og fremdeles: »Jeg skal være ham en Fader, og han skal være mig en Søn«?

6Og naar han atter indfører den førstefødte i Verden, hedder det: »Og alle Guds Engle skulle tilbede ham«.

7Og om Englene hedder det: »Han gør sine Engle til Vinde og sine Tjenere til Ildslue«;

8men om Sønnen: »Din Trone, o Gud! staar i al Evighed, og Rettens Kongestav er dit Riges Kongestav.

9Du elskede Retfærdighed og hadede Lovløshed, derfor har Gud, din Gud, salvet dig med Glædens Olie fremfor dine Medbrødre«.

10Og: »Du, Herre! har i Begyndelsen grundfæstet Jorden, og Himlene ere dine Hænders Gerninger.

11De skulle forgaa, men du bliver; og de skulle til Hobe ældes som et Klædebon,

12ja, som et Klæde skal du sammenrulle dem, og de skulle omskiftes; men du er den samme, og dine Aar skulle ikke faa Ende«.

13Men til hvilken af Englene sagde han nogen Sinde: »Sæt dig ved min højre Haand, indtil jeg faar lagt dine Fjender som en Skammel for dine Fødder«?

14Ere de ikke alle tjenende Aander, som udsendes til Hjælp for deres Skyld, der skulle arve Frelse?

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Philemon 1
Top of Page
Top of Page