Hebreerbrevet 1:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder»;

Dansk (1917 / 1931)
Du elskede Retfærdighed og hadede Lovløshed, derfor har Gud, din Gud, salvet dig med Glædens Olie fremfor dine Medbrødre«.

Norsk (1930)
du elsket rettferd og hatet urett; derfor har, Gud, din Gud salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.

King James Bible
Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.

English Revised Version
Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; Therefore God, thy God, hath anointed thee With the oil of gladness above thy fellows.
Treasury i Bibeln Kunskap

loved.

Hebreerbrevet 7:26
En sådan överstepräst hövdes oss också att hava, en som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himmelen,

Psaltaren 11:5
HERREN prövar den rättfärdige; men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ.

Psaltaren 33:5
Han älskar rättfärdighet och rätt; jorden är full av HERRENS nåd.

Psaltaren 37:28
Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.

Psaltaren 40:8
Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta.»

Psaltaren 45:7
Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet; därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Jesaja 61:8
Ty jag, HERREN, älskar, vad rätt är, och hatar orättfärdigt rov; och jag skall giva dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem.

hated.

Psaltaren 119:104,128
Av dina befallningar får jag förstånd; därför hatar jag alla lögnens vägar.…

Ordspråksboken 8:13
Att frukta HERREN är att hata det onda; ja, högfärd, högmod, en ond vandel och en ränkfull mun, det hatar jag.

Amos 5:15
Haten vad ont är, och älsken vad gott är, och hållen rätten vid makt i porten; kanhända skall då Herren, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva.

Sakaria 8:17
Tänken icke i edra hjärtan ut ont mot varandra, och älsken icke falska eder; ty allt sådant hatar jag, säger HERREN.

Romabrevet 12:9
Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.

Uppenbarelseboken 2:6,7,15
Men den berömmelsen har du, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. --…

thy God.

Psaltaren 89:26
Han skall kalla mig så: 'Du min fader, min Gud och min frälsnings klippa.'

Johannes 20:17
Jesus sade till henne: »Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud.»

2 Korinthierbrevet 11:31
Herren Jesu Gud och Fader, han som är högtlovad i evighet, vet att jag icke ljuger.

Efesierbrevet 1:3
Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

1 Petrusbrevet 1:3
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

anointed.

Psaltaren 2:2,6
Jordens konungar resa sig upp, och furstarna rådslå med varandra, mot HERREN och hans smorde:…

*marg:

Psaltaren 89:20
Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min helig olja.

Jesaja 61:1
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,

Lukas 4:18
»Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet

Johannes 1:41
Denne träffade först sin broder Simon och sade till honom: »Vi hava funnit Messias» (det betyder detsamma som Kristus).

Johannes 3:34
Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud giver nämligen icke Anden efter mått.

Apostagärningarna 4:27
Ja, i sanning, de församlade sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus, mot honom som du har smort: Herodes och Pontius Pilatus med hedningarna och Israels folkstammar;

Apostagärningarna 10:38
förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty Gud var med honom.

oil.

Psaltaren 23:5
Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

Jesaja 61:3
då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med».

Romabrevet 15:13
Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i tron, så att I haven ett överflödande hopp i den helige Andes kraft.

Galaterbrevet 5:22
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

thy fellows.

Hebreerbrevet 2:11
Han som helgar och de som bliva helgade hava nämligen alla en och samme Fader. Fördenskull blyges han icke för att kalla dem bröder;

1 Korinthierbrevet 1:9
Gud är trofast, han genom vilken I haven blivit kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.

1 Johannesbrevet 1:3
Ja, det vi hava sett och hört, det förkunna vi ock för eder, på det att också I mån hava gemenskap med oss; och vi hava vår gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus.

Länkar
Hebreerbrevet 1:9 InterHebreerbrevet 1:9 FlerspråkigHebreos 1:9 SpanskaHébreux 1:9 FranskaHebraeer 1:9 TyskaHebreerbrevet 1:9 KinesiskaHebrews 1:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 1
8säger han om Sonen: »Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira. 9Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder»; 10så ock: »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk;…
Korshänvisningar
Psaltaren 45:6
Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.

Psaltaren 45:7
Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet; därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Jesaja 61:1
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,

Jesaja 61:3
då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med».

Johannes 10:17
Därför älskar Fadern mig, att jag giver mitt liv -- för att sedan taga igen det.

Apostagärningarna 4:26
Jordens konungar trädde fram, och furstarna samlade sig tillhopa mot Herren och hans Smorde.'

Filipperbrevet 2:9
Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn

Hebreerbrevet 2:9
Men honom som en liten tid hade blivit gjord »ringare än änglarna», honom, Jesus, se vi för sitt dödslidandes skull hava blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden.

Hebreerbrevet 1:8
Överst på sidan
Överst på sidan