Psaltaren 37:28
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.

Dansk (1917 / 1931)
thi HERREN elsker Ret og svigter ej sine fromme. De onde udslettes for evigt, de gudløses Afkom udryddes;

Norsk (1930)
For Herren elsker rett og forlater ikke sine fromme; til evig tid blir de bevart. Men de ugudeliges avkom utryddes.

King James Bible
For the LORD loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.

English Revised Version
For the LORD loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.
Treasury i Bibeln Kunskap

loveth

Psaltaren 11:7
Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdigheten; de redliga skola skåda hans ansikte.

Psaltaren 45:6,7
Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.…

Psaltaren 99:4
Och konungen i sin makt älskar vad rätt är. Ja, du håller rättvisa vid makt, rätt och rättfärdighet övar du i Jakob.

Jesaja 30:18
Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som vänta efter honom.

Jesaja 61:8
Ty jag, HERREN, älskar, vad rätt är, och hatar orättfärdigt rov; och jag skall giva dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem.

Jeremia 9:24
Nej, den som vill berömma sig, han berömme sig därav att han har förstånd till att känna mig: att jag är HERREN, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger HERREN.

forsaketh

Psaltaren 37:25,40
Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har icke sett den rättfärdige övergiven eller hans barn gå efter bröd.…

Psaltaren 92:13-15
Ja, sådana äro planterade i HERRENS hus; de grönska i vår Guds gårdar.…

Jesaja 59:21
Och detta är det förbund, som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: min Ande, som är över dig, och orden, som jag har lagt i din mun, de skola icke vika ur din mun, ej heller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN.

Jeremia 32:40,41
Och jag skall sluta med dem ett evigt förbund, så att jag icke upp hör att följa dem och göra dem gott; och min fruktan skall jag ingiva i deras hjärtan, så att de icke vika av ifrån mig.…

Johannes 5:24
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet.

Johannes 6:39,40
Och detta är dens vilja, som har sänt mig, att jag icke skall låta någon enda gå förlorad av dem som han har givit mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen.…

Johannes 10:28-30
Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand.…

Johannes 15:9
Såsom Fadern har älskat mig, så har ock jag älskat eder; förbliven i min kärlek.

1 Johannesbrevet 2:19
Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

1 Petrusbrevet 1:5
I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.

Judasbrevet 1:1
Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade, dem som äro upptagna i Guds, Faderns, kärlek och bevarade åt Jesus Kristus.

but

Psaltaren 21:10
Deras livsfrukt skall du utrota från jorden och deras avkomma från människors barn.

2 Mosebok 20:5
Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig,

Job 18:19
Utan barn och avkomma bliver han i sitt folk, och ingen i hans boningar skall slippa undan.

Job 27:14
Om hans barn bliva många, så är vinningen svärdets; hans avkomlingar få ej bröd att mätta sig med.

Ordspråksboken 2:22
Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet och de trolösa ryckas bort därur.

Jesaja 14:20,21
Du skulle icke såsom de få vila i en grav, ty du fördärvade ditt land och dräpte ditt folk. Om ogärningsmännens avföda skall man aldrig mer tala.…

Länkar
Psaltaren 37:28 InterPsaltaren 37:28 FlerspråkigSalmos 37:28 SpanskaPsaume 37:28 FranskaPsalm 37:28 TyskaPsaltaren 37:28 KinesiskaPsalm 37:28 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 37
27Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, så skall du få bo kvar evinnerligen. 28Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad. 29De rättfärdiga skola besitta landet och bo däri evinnerligen.…
Korshänvisningar
Psaltaren 9:10
Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig; ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE.

Psaltaren 11:7
Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdigheten; de redliga skola skåda hans ansikte.

Psaltaren 12:7
Du, HERRE, skall bevara dem, du skall beskydda dem för detta släkte evinnerligen.

Psaltaren 21:10
Deras livsfrukt skall du utrota från jorden och deras avkomma från människors barn.

Psaltaren 27:9
fördölj icke ditt ansikte för mig. Driv icke bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp; förskjut mig icke, övergiv mig icke, du min frälsnings Gud.

Psaltaren 31:23
Älsken HERREN, alla I hans fromme. HERREN bevarar de trogna, men han vedergäller i fullt mått den som över högmod.

Psaltaren 33:5
Han älskar rättfärdighet och rätt; jorden är full av HERRENS nåd.

Psaltaren 37:9
Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.

Psaltaren 37:25
Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har icke sett den rättfärdige övergiven eller hans barn gå efter bröd.

Psaltaren 37:38
Men överträdarna skola allasammans förgås, de ogudaktigas framtid varder avskuren.

Psaltaren 41:2
HERREN skall bevara honom och behålla honom vid liv, han skall prisas säll i landet. Icke skall du överlämna honom åt hans fienders vilja!

Psaltaren 50:5
»Församlen till mig mina fromma, som sluta förbund med mig vid offer.»

Psaltaren 94:14
Ty HERREN förskjuter icke sitt folk, och sin arvedel övergiver han icke.

Psaltaren 109:13
Hans framtid varde avskuren, i nästa led vare sådanas namn utplånat.

Ordspråksboken 2:22
Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet och de trolösa ryckas bort därur.

Jesaja 14:20
Du skulle icke såsom de få vila i en grav, ty du fördärvade ditt land och dräpte ditt folk. Om ogärningsmännens avföda skall man aldrig mer tala.

Jesaja 49:6
han säger: Det är för litet för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel; jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att min frälsning må nå till jordens ända.

Psaltaren 37:27
Överst på sidan
Överst på sidan